Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Kalendarz 26 kwietnia 2022

Zapraszamy na XLV sesję Rady Miejskiej w Krobi

Data rozpoczęcia: 2022-04-26 15:30
Data zakończenia: 2022-04-26 18:00

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza  na XLV sesję Rady Miejskiej w Krobi  w dniu 26 kwietnia 2022 r. o godz. 15.30,  która odbędzie się  w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym KROB_KULT   w  Krobi ul. Sportowa 1     

 

Porządek obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Krobi :

 

1.      Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołów z XLIII i XLIV sesji.

4.      Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych    w okresie międzysesyjnym.

5.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krobi w okresie międzysesyjnym.

6.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022.

7.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „”Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

8.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej  im. Stanisława Fenrycha w Pudliszkach z klasami integracyjnymi i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Pudliszkach                    z oddziałami integracyjnymi oraz nadania statutów.

9.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

       10.  Rozpatrzenie  projektu uchwały  w  sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krobi w jedną samorządową instytucję kultury.

       11.   Rozpatrzenie    projektu   uchwały  w   sprawie   wyrażenia  zgody    na    zbycie  w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości zabudowanej, położonej w Ziemlinie.

       12.   Rozpatrzenie    projektu   uchwały  w   sprawie  zmiany uchwały  Nr XXXIII/281/2009  Rady Miejskiej w Krobi z dnia 16 kwietnia 2009 r.   w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego. 

       13.  Rozpatrzenie   projektu  uchwały  w  sprawie zmiany Uchwały Nr XL/342/2021 Rady Miejskiej    w  Krobi  z  dnia   20 grudnia 2021 r.   w   sprawie   uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia  na  lata 2022 – 2030.

       14.   Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy  Krobia na rok 2022.

        15.  Sprawozdanie  z działalności  Miejsko – Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej   w Krobi za 2021 rok, Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021oraz sprawozdanie finansowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

       16.  Wolne głosy i wnioski.

       17.  Zakończenie.

 

Projekty uchwał

Transmisja online - Sesji Rady Miejskiej w Krobi - godz. 15:30

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2022-05-23 13:40:19