Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz
Komunikaty 28 kwietnia 2020

Zapraszamy na XXI nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na XXI (nadzwyczajną) sesję Rady Miejskiej w Krobi w dniu 29 kwietnia 2020 r. o godz. 15.30, która odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Krobi :

  1. Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/148/2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2020 – 2030.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020.
  6. Wolne głosy i wnioski.
  7. Zakończenie.

 

Transmisja XXI sesji online bedzię się odbywała na stronie youtube https://youtu.be/5nBlBkYUt4s