Kalendarz 29 maja 2019

Zapraszamy na X sesję Rady Miejskiej w Krobi

Data rozpoczęcia: 2019-05-29 14:30
Data zakończenia: 2019-05-29

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na X sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się  w dniu 29 maja 2019 r. o godz. 14.30  w auli ZSOiZ  w Krobi ul.Ogród Ludowy 2

 

Porządek obrad X sesji Rady Miejskiej w Krobi :

 

1.    Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołów z VIII i IX sesji.

4.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krobi w okresie międzysesyjnym.

6.    Debata nad raportem o stanie Gminy Krobia za rok 2018.

7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Krobi.

8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krobia za 2018 rok.

9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krobi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Krobia za 2018 rok.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o  wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne     nabycie przez Gminę Krobia nieruchomości niezabudowanej położonej w Krobi.

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/62/2019  Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 marca 2019 r.            w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pępowo.

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr  III/34/2018   Rady Miejskiej    w  Krobi  z  dnia  19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia  na lata 2019 – 2029.

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  Gminy Krobia na rok 2019.

16. Wolne głosy i wnioski.

      17.  Zakończenie.Opublikował: Aurelia Sikorska kontakt: rada@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-05-17 09:14:49