Komunikaty 11 lutego 2019

Zapraszamy na nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na V sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się w dniu 13 lutego 2019 r. o godz. 14.30 w auli ZSOiZ w Krobi ul. Ogród Ludowy 2.

 

Porządek obrad V sesji Rady Miejskiej w Krobi :

 

1.      Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/100/2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia  26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia   na terenie gminy Krobia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.

4.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr VI/38/2011  Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów  oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

5.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej  z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.

6.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr  III/34/2018   Rady Miejskiej    w  Krobi  z  dnia  19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia  na lata 2019 – 2029.

7.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej   Gminy Krobia na rok 2019.

8.  Wolne głosy i wnioski.

9.  Zakończenie.         

                          Opublikował: Aurelia Sikorska kontakt: rada@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-02-12 09:47:58