Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Inwestycje 06 września 2021

Zapraszamy do propozycji dla nazwę nowej ulicy w Krobi

Zapraszamy do propozycji dla nazwę nowej ulicy w Krobi

W związku z budową łącznika ulic Polnej, Targowej i Kobylińskiej w Krobi oraz rozwojem terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową zlokalizowanych w ww. rejonie, istnieje konieczność nadania nazwy ulicy. W związku z tym zachęcamy Państwa do przedkładania propozycji tejże nazwy (na załączniku graficznym ulica oznaczona zielonym kolorem). Można to uczynić osobiście - w Urzędzie Miejskim w Krobi, pisemnie - pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (email: pp@krobia.pl). Nazwę ulicy można również zaproponować dodając stosowny komentarz pod informacją, zamieszczoną w tej sprawie na stronie Gminy Krobia na portalu Facebook. Propozycje można składać do 30 września 2021 r. Więcej informacji uzyskać można w Urzędzie Miejskim lub pod numerem tel. (65)5712803.