Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Komunikaty 08 października 2021

Zawiadomienie w sprawie wyboru sołtysa w Posadowie

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/305/2021 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Posadowo.
Zawiadamiam, że w dniu 12 października 2021 r. o godz. 19:00 w świetlicy wiejskiej w Posadowie
odbędzie się zebranie wiejskie wyborcze sołtysa sołectwa Posadowo.

Zebraniu przewodniczyć będzie radna Rady Miejskiej w Krobi Izabela Pazoła
Porządek zebrania:

1) Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów.
4) Zgłaszanie kandydatów na sołtysa.
5) Przeprowadzenie wyborów sołtysa.
6) Wolne głosy i wnioski.
7) Zakończenie zebrania.

 Opublikował: Aurelia Sikorska kontakt: rada@krobia.pl ostatnia zmiana: 2021-10-08 08:43:52