Aktualności 14 czerwca 2021

Zgodnie z wolą wyborców

Zgodnie z wolą wyborców

Znamy wynik wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krobi, które przypomnijmy, zarządzone zostały w okręgu nr 3 związku ze śmiercią radnego śp. Hieronima Urbańskiego. W niedzielę wyborczą 13 czerwca frekwencja wyniosła 21,56 % co oznacza, że na 719 uprawnionych do głosowania osób do urn wyborczych udało się 155 mieszkańców. Zwycięzcą wyborów został Maciej Józef Jakubczak, zgłoszony przez KWW Krobia Nasza Mała Ojczyzna, który otrzymał 124 głosy, natomiast na jego kontrkandydata Pawła Mikołaja Hampelskiego, zgłoszonego przez KWW Pawła Hampelskiego, zagłosowało 31 osób. Obydwu kandydatom gratulujemy zaufania, jakim obdarzyli ich wyborcy oddając na nich swoje głosy, natomiast wszystkim osobom, które udały się do urn wyborczych dziękujemy za spełnienie obywatelskiego obowiązku.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz