Aktualności

18 lipca 2019 Umowa podpisana, teraz czas na rewitalizację

Umowa podpisana, teraz czas na rewitalizację

W środę 17 lipca w "Małym Koperniku" (Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji) na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał wraz z krobskimi samorządowcami umowę na dofinansowanie projektu o nazwie „Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum”.

15 lipca 2019 Z wizytą u węgierskich przyjaciół

Z wizytą u węgierskich przyjaciół

W dniach 4-7 lipca br. delegacja gminy Krobia gościła, w ramach wizyty studyjnej,w partnerskiej gminie Révfülöp na Węgrzech. W wyjeździe udział wzięli m.in. Burmistrz Krobi Łukasz Kubiak i Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda, radni Rady Miejskiej w Krobi, przedstawiciele Gminnej Rady Seniorów w Krobi, a także Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi. Gminnej delegacji towarzyszyli również:

15 lipca 2019 Przed nimi ponad 200 km marszu

Przed nimi ponad 200 km marszu

Blisko 70-ciu pielgrzymów grypy 19-tej wyruszyło 8 lipca z Krobi na trasę tegorocznej Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę w Częstochowie. Warto podkreślić, że grupę, której wieloletnim przewodnikiem jest ksiądz Krzysztof Giezek, tworzą w dużej mierze mieszkańcy gminy Krobia.

27 czerwca 2019 7 wspaniałych – nie tylko w filmie

7 wspaniałych – nie tylko w filmie

W maju br. dobiegła końca 3-letnia kadencja Rady Seniorów Gminy Krobia. Mając na uwadze powyższe, jeszcze w kwietniu burmistrz Krobi ogłosił nabór kandydatów na członków tejże Rady na kadencję 2019-2022.

06 czerwca 2019 Rodzina 500+ na nowych zasadach

Rodzina 500+ na nowych zasadach

Od 1 lipca 2019 r. program „Rodzina 500+” obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia. Wnioski o przyznanie wsparcia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, będzie można składać w dwóch formach: w wersji papierowej – od 1 sierpnia 2019 r. oraz elektronicznej (przez bank, portal emp@tia) – od 1 lipca 2019 r. Od 1 lipca 2019 r. należy złożyć wniosek na wszystkie dzieci, nawet na te, na które aktualnie jest już przyznane prawo do świadczenia wychowawczego.

23 maja 2019 Zapraszamy do debaty nad Raportem o stanie gminy Krobia

Zapraszamy do debaty nad Raportem o stanie gminy Krobia

Szanowni Mieszkańcy! Realizując obowiązek wynikający z art. 28aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w dniu 23 maja br. burmistrz Krobi przedłożył Radzie Miejskiej w Krobi Raport o stanie gminy Krobia. Źródłem dla jego opracowania były dokumenty o znaczeniu strategicznym dla Gminy Krobia, w tym Strategia Gminy Krobia na lata 2014-2020, Gminny Program Rewitalizacji, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krobia, a także raporty z wykonania budżetu Gminy czy sprawozdania z działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy. Autorami przygotowanego Raportu są natomiast pracownicy Urzędu Miejskiego w Krobi. Dokument obejmuje podsumowanie działalności burmistrza Krobi za 2018 rok, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, a także uchwał Rady Miejskiej w Krobi. Debata nad dokumentem odbędzie się w dniu 29 maja br., podczas sesji Rady Miejskiej w Krobi, której rozpoczęcie zaplanowano na godz. 14:30 (w auli ZSOiZ w Krobi). Mając na względzie fakt, że zgodnie z przytoczonym powyżej przepisem ustawy o samorządzie gminnym w debacie nad raportem o stanie gminy mogą wziąć udział mieszkańcy, gorąco zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią dokumentu oraz do udziału w dyskusji. Osoby, które chciałyby zabrać głos w debacie, winny złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krobi pisemne zgłoszenie, zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krobi zgłoszenia. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Miejska w Krobi przeprowadzi natomiast głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi Krobi wotum zaufania. Zgłoszenia mieszkańców gminy Krobia do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy przyjmowane będą do dnia 28 maja 2019 r., w Urzędzie Miejskim w Krobi (ul. Rynek 1, 63-840 Krobia), w godzinach pracy urzędu. Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie publikujemy poniżej.

12 maja 2019 Największym grzechem narodu jest grzech zapomnienia...

Największym grzechem narodu jest grzech zapomnienia...

8 maja to data, która wywołuje w nas skrajne uczucia. 74 lata temu łzy smutku, tragedii, krzywdy i bólu mieszały się bowiem ze łzami radości i szczęścia na wieść o zakończeniu koszmarnego snu, którym była II wojna światowa. Ten największy w historii świata konflikt zbrojny przyniósł śmierć kilkudziesięciu milionów ludzi, w tym ok. 6 mln osób mieszkających na terenie Polski.

30 kwietnia 2019 Wywieśmy flagi!

Wywieśmy flagi!

Dla historii polskiej flagi rok 2019 jest wyjątkowy. 2 maja obchodzimy 15-lecie uchwalenia Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, a 1 sierpnia setną rocznicę uchwalenia przez Sejm Ustawodawczy niepodległej Polski ustawy o godle i barwach Rzeczypospolitej Polskiej.

12 kwietnia 2019 Nagrodzeni za wyniki w nauce

Nagrodzeni za wyniki w nauce

10 kwietnia, podczas sesji Rady Miejskiej w Krobi, 94 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Krobia odebrało stypendia za wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2018/2019, przyznane im uchwałą nr VI/48/2019 dnia 5 marca 2019 roku. Łączna pula stypendiów wyniosła 23 500, 00 zł, zaś każde z nich opiewało na kwotę 250 zł. Stypendia wręczyli uczniom Burmistrz Krobi Łukasz Kubiak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Krobi Genowefa Skrobała, która w imieniu władz gminy pogratulowała nagrodzonym uczniom osiągniętych wyników w nauce, życząc im jednocześnie kolejnych sukcesów w przyszłości.

12 kwietnia 2019 Szansa na utylizację rolniczych folii

Szansa na utylizację rolniczych folii

W związku z sygnalizowanymi m.in. przez producentów rolnych problemami z zagospodarowaniem odpadów folii rolniczych informujemy, że istnieje możliwość odbioru odpadów przez prywatną firmę, posiadającą w tym zakresie stosowne uprawnienia.