Aktualności

23 października 2019 Zginęli, bo byli Polakami...

Zginęli, bo byli Polakami...

1 września obchodziliśmy kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej, której początek dał napad hitlerowskich Niemiec na Polskę. Wydarzenia te zapoczątkowały eksterminacje ludności polskiej, którą w szczególny sposób odczuliśmy my, mieszkańcy Wielkopolski.

22 października 2019 By świat stał się czystszy

By świat stał się czystszy

Pomimo obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w świetle których każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć ją w pojemnik na odpady, regularnym odbiorom śmieci sprzed naszych posesji, a także ogólnodostępności do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów, problem zaśmiecania środowiska nadal nie zniknął.

17 września 2019 Uczcili ofiary Sowietów

Uczcili ofiary Sowietów

17 września br. mieszkańcy gminy Krobia upamiętnili 79. rocznicę zbrodni katyńskiej oraz 80. rocznicę agresji Armii Czerwonej na Polskę. Uroczystość, podobnie jak w latach poprzednich, odbyła się na cmentarzu parafialnym w Pudliszkach i zainaugurowała ją msza św. w intencji Ojczyzny oraz ofiar sowieckiego reżimu.

19 sierpnia 2019 Nocne spotkanie z nauką
19 sierpnia 2019 Zwrot podatku akcyzowego