Aktualności

11 września 2020 Pracownicze Plany Kapitałowe blisko Ciebie

Pracownicze Plany Kapitałowe blisko Ciebie

Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk zaprasza na konferencję „PPK blisko Ciebie”, dot. funkcjonowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, która odbędzie się 23 września w Poznaniu.

01 września 2020 Cześć ich pamięci!

Cześć ich pamięci!

1 września 1939 roku wojska niemieckie rozpoczęły II wojnę światową, bombardując most w Tczewie i Wieluń. Atak ten nastąpił na kilka minut przed salwami pancernika „Schleswig-Holstein”, oddanymi w kierunku Westerplatte.

14 sierpnia 2020 Zmiana dojścia do budynku

Zmiana dojścia do budynku

Urząd Miejski w Krobi informuje, że w związku z realizacją inwestycji pod nazwą: „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – wyspa kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne – przepust grobli”, występują obecnie utrudnienia w dostępie do budynku mieszkalno-administracyjnego na Wyspie Kasztelańskiej od strony Placu Tadeusza Kościuszki. Alternatywny dostęp wyznaczony został od strony Rowu Krobskiego i stanowi go tymczasowy pomost pontonowy. W związku z powyższym, mając na celu zapewnienie sprawnego i niezakłócanego przeprowadzenia w/w prac oraz w trosce o Państwa bezpieczeństwo, prosimy o korzystanie z alternatywnego dojścia do obiektu.

27 maja 2020 Dzień Samorządu Terytorialnego

Dzień Samorządu Terytorialnego

27 maja, na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych z 1990 r., obchodzimy w naszym kraju Dzień Samorządu Terytorialnego. Ponieważ wszyscy mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową, dzisiejsze święto jest tak naprawdę świętem nas wszystkich. Stąd też właśnie życzenia kierujemy w stronę tych osób, które współtworzą samorząd, pracują bądź pracowały dla dobra lokalnej społeczności, pracowników samorządowym, radnych, a także sołtysów i członków rad sołeckich. Życzymy Państwu niesłabnącego zdrowia, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności. Wszystkim, którzy w sposób szczególny włączają się w rozwój lokalnej wspólnoty samorządowej dziękujemy również za ich dotychczasowe zaangażowanie, profesjonalizm oraz wszelkie podjęte inicjatywy na rzecz mieszkańców gminy Krobia. Burmistrz Krobi Łukasz Kubiak Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda

08 maja 2020 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa. W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika. Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania. Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć. Jednocześnie w konsekwencji powyższego nie mogą mieć zastosowania także inne przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, w tym: 1) wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców; 2) nie będzie obowiązywać tzw. cisza wyborcza, tj. zakaz prowadzenia agitacji wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych; 3) lokale wyborcze pozostaną zamknięte. Państwowa Komisja Wyborcza w składzie: Przewodniczący Sylwester Marciniak Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Cieślak Zastępca Przewodniczącego Wojciech Sych Członkowie: Ryszard Balicki Liwiusz Laska Dariusz Lasocki Maciej Miłosz Arkadiusz Pikulik Konrad Składowski

08 maja 2020 Dzielnicowy informuje!

Dzielnicowy informuje!

Dzielnicowy Posterunku Policji w Krobi asp. Piotr Skwara informuje, że w rejonie parkingu przy ul. Kobylińskiej w Krobi, zlokalizowanego w pobliżu Szkoły Podstawowej, realizowany będzie tzw. plan priorytetowy. Plan ten wynika m.in. z przypadków wykroczeń w ruchu drogowym w obrębie ww.terenu, co było wskazywanie przez mieszkańców na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mając na uwadze powyższe, osoby będące świadkami wszelkich nieprawidłowości i naruszeń prawa, szczególnie w rejonie objętym planem priorytetowym, proszone są o kontakt pod numerem tel. 786 936 244 lub 65 57 38 340 (asp. Piotr Skwara)

08 maja 2020 3 maja w cieniu pandemii

3 maja w cieniu pandemii

Ze względu na panującą pandemię koronawirusa i związane z nią ograniczenia dotyczące zgromadzeń, symboliczny charakter miały tegoroczne, gminne obchody 229.rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość zainaugurowała Msza św., odprawiona w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Krobi.

26 marca 2020 Zgłoszenia kandydatów również mailem

Zgłoszenia kandydatów również mailem

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w związku z panującą na terenie RP sytuacją epidemiczną, dopuszcza się możliwość dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej również pocztą lub w formie skanu, przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku gminy Krobia zgłoszenia przesyłać można pocztą tradycyjną (Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia) lub mailem, na adres gospodarka@krobia.pl. UWAGA! Zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej nr 11/2029 z dnia 27 lutego 2019 r., na chwilę obecną prawo zgłaszania kandydatów do komisji ma pełnomocnik wyborczy: komitetu wyborczego partii politycznej, koalicyjnego komitetu wyborczego koalicji partii politycznych lub reprezentujący pozostałe komitety wyborcze utworzone w danych wyborach. Więcej informacji uzyskać można pod numerem tel. 65 57 11 141 lub 504 103 367.

20 lutego 2020 Oddali hołd Powstańcom Wielkopolskim

Oddali hołd Powstańcom Wielkopolskim

Pomimo, iż w większości wielkopolskich miejscowości kolejne rocznice Powstania Wielkopolskiego obchodzone są najczęściej 27 grudnia, mieszkańcy gminy Krobia już od kilku lat wspominają powstanie i jego uczestników w styczniu bądź lutym. Wybór tego terminu nie jest przypadkowy bowiem po pierwsze nie koliduje on z centralnymi obchodami wybuchu powstania, w których uczestniczą także władze samorządowe i mieszkańcy gminy Krobia, a po wtóre nawiązuje do pogrzebu Stanisława Konarskiego i Antoniego Kubackiego - powstańców kompanii krobskiej poległych w walkach pod Kąkolewem (odbył się on 30 stycznia 1919 r. ) oraz do podpisania Rozejmu w Trewirze, formalnie kończącego Powstanie Wielkopolskie. 16 lutego, w 101. rocznicę tego właśnie wydarzenia, odbyły się tegoroczne, gminne uroczystości upamiętniające powstanie. Rozpoczęło je złożenie wieńców i wiązanek kwiatów na mogile Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym w Krobi, po którym przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego, poczty sztandarowe, delegacje organizacji społecznych i zawodowych przeszły na Mszę św. w intencji Ojczyzny, odprawioną w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Krobi. Warto dodać, że jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem uroczystości delegacje Gminy Krobia oraz Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Krobi złożyły wieniec przy tablicy upamiętniającej wymarsz do powstania kompanii krobskiej, umieszczonej na południowej ścianie krobskiego ratusza. Druga część rocznicowych obchodów odbyła się natomiast w godzinach popołudniowych w murach Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi. To właśnie tam zorganizowano koncert „Pamięci Powstańców Wielkopolskich”, podczas którego wystąpiły dzieci i młodzież ze szkół z terenu gminy, Towarzystwo Śpiewu „Harmonia” oraz Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Krobi. Można też było usłyszeć wystąpienia Burmistrza Krobi Łukasza Kubiaka oraz Przewodniczącej Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Krobi Elżbiety Dopierały, którzy zgodnie podkreślali m.in. rolę powstania dla odzyskania niepodległości przez Polskę i Wielkopolskę.

16 stycznia 2020 Obrali kurs na pomoc dzieciom

Obrali kurs na pomoc dzieciom

O blisko 22 tys. zł więcej niż w roku 2019 udało się zebrać podczas tegorocznego – 28 Krobskiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I chociaż w tej wyjątkowej akcji, która jest jednocześnie największą zbiórką publiczną odbywającą się równocześnie w Polsce, nie chodzi tak naprawdę o rekordy finansowe, to jednak każda dodatkowa złotówka na koncie Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy napawa radością i optymizmem.