Aktualności z NGO

07 grudnia 2018 Nowe przepisy dotyczące funkcjonowania kół gospodyń wiejskich

Nowe przepisy dotyczące funkcjonowania kół gospodyń wiejskich

Z dniem 29 listopada 2018 r. weszła w życie ustawa o kołach gospodyń wiejskich (KGW), określająca m.in. formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w nich, jak również tryb ich zakładania oraz organizację KGW.

27 listopada 2018 Aktywna i społeczna Krobia - zapraszamy na kolejne spotkania!

Aktywna i społeczna Krobia - zapraszamy na kolejne spotkania!

Niespełna miesiąc pozostał do zakończenia projektu „Aktywna i społeczna Gmina Krobia”, realizowanego przy dofinansowaniu Gminy Krobia przez Centrum PISOP. Tym bardziej zachęcamy zatem Państwa do udziału w spotkaniach, które odbędą się Krobi i Pudliszkach, według poniższego harmonogramu. Zgłoszenia przyjmuje Magdalena Wróblewska - pod numerem telefonu 65/520 78 86 lub mailowo magdalena.wroblewska@pisop.org.pl.

23 listopada 2018 Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Już niedługo będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. W imieniu organizatorów (Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu) zachęcamy Państwa do zgłaszania kandydatur do konkursu Barwy Wolontariatu. Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny w Polsce. Szczegółowe informacje wraz z formularzami zgłoszeniowymi znajdują się na stronie: www.wolontariuszroku.wrk.org.pl. Kandydatów i kandydatki zgłaszać można do 1 grudnia 2018 roku w następujących kategoriach: wolontariat indywidualny, wolontariat szkolny, wolontariat senioralny, wolontariat zespołowy, organizacja/instytucja przyjazna wolontariatowi. Na zwycięzców w każdej z kategorii czekają atrakcyjne nagrody. Jednocześnie serdecznie zapraszamy wolontariuszy, społeczników, aktywistów, działaczy i działaczki z terenu Gminy Krobia na obchody Dnia Wolontariusza. Uroczystość odbędzie się 12 grudnia br. (środa), w godz. 12:00-15:00 w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich, a zwieńczy ją koncert znanego szerokiej polskiej publiczności Kamila Bednarka. Udział w obchodach jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc należy wcześniej dokonać zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza elektronicznego klikając w link poniżej: http://wolontariuszroku.wrk.org.pl/koncert/

26 października 2018 Aktywność – to się opłaca!

Aktywność – to się opłaca!

Działalność w lokalnej organizacji społecznej to praca zarówno wymagająca, jak i dająca wiele satysfakcji. Dzięki społecznej aktywności mamy również okazje zdobywać doświadczenie, które skutecznie może zostać wykorzystane na różnych płaszczyznach naszego życia.

01 października 2018 Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzi

Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzi

W dniu 28 września 2018 r. Ludowy Zespół Sportowy Pinsel-Peter Krobianka Krobia, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), złożył ofertę na realizację zadania publicznego w ramach zadania „Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna, w tym udział drużyn dzieci i młodzieży w rozgrywkach organizowanych przez PZPN w ramach wspierania sportu kwalifikowanego przez gminę Krobia”. Oferta nosi nazwę „Krobianka 2018 – junior”.

30 września 2018 Potarzyca laureatem konkursu

Potarzyca laureatem konkursu "Aktywna Wieś Wielkopolska"

27 września w Pakosławiu obyło się spotkanie „Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi”, którego organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W jego trakcie wręczano również wyróżnienia i nagrody w II edycji konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska”.

10 września 2018 Skorzystaj ze wsparcia Leszczyńskiego Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych!

Skorzystaj ze wsparcia Leszczyńskiego Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych!

Dzięki wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiej, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne a także mieszkańcy mogą korzystać ze wsparcia specjalistów w ramach Leszczyńskiego Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych.W ramach projektu zostały przygotowane trzy pakiety:

10 września 2018 Aktywna i społeczna Krobia

Aktywna i społeczna Krobia

Stowarzyszenie Centrum PISOP w Lesznie oraz Gmina Krobia zapraszają wszystkich mieszkańców gminy Krobia, zainteresowanych rozwojem aktywności obywatelskiej, na spotkanie inicjujące projekt pn.: „Aktywna i społeczna Krobia”, które odbędzie się 12 września br,. o godz. 15:30, w sali Przemysła II na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi.

10 września 2018 Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach priorytetów zadań

05 września 2018 Zachęcamy do zapoznania się z projektem programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowy

Zachęcamy do zapoznania się z projektem programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowy

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Krobi nr 87/2018 z dnia 5 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych rocznego ”Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” uprzejmie informujemy, że w terminie od 12 września do 25 września 2018 roku będą miały miejsce konsultacje społeczne.