Aktualności z NGO

13 stycznia 2020 Poszukiwani członkowie komisji konkursowej

Poszukiwani członkowie komisji konkursowej

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do członkostwa w Komisjach Konkursowych powoływanych celem oceny ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w 2020 roku w gminie Krobia z zakresu kultury fizycznej, ogłoszonego Zarządzeniami Nr 148/2019 Burmistrza Krobi z dnia 19 grudnia 2019 r. Szczegóły w BIP.

03 stycznia 2020 Informacja o częściowym rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert

Informacja o częściowym rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert

Zarządzeniem Nr 155/2019 oraz Zarządzeniem Nr 156/2019 Burmistrza Krobi z dnia 31 grudnia 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 3/2020 Burmistrza Krobi z dnia 3 stycznia 2020 roku Burmistrz Krobi podaje do wiadomości częściowe wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie kultury fizycznej oraz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

9 grudnia 2019 Dostrzeżeni za swoją działalność

Dostrzeżeni za swoją działalność

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOPS rozstrzygnęło konkurs na najciekawsze inicjatywy zrealizowane przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Gala Finałowa Konkursu „Działania godne uwagi” odbyła się w Urzędzie Miasta Poznania, a wśród nagrodzonych podmiotów z terenu subregionu leszczyńskiego znalazło się m.in. Stowarzyszenie „Ja-Ty-My” z siedzibą w Chumiętkach. Tegoroczna odsłona konkursu była wręcz rekordowa i nadesłano na nią 127 opisów projektów z terenu całej Wielkopolski. Organizację z Chumiętek, która jako jedyna z terenu powiatu gostyńskiego została wyróżniona, nagrodzono za projekt „Ogród rekreacyjno – sensoryczny w Chumiętkach”, realizowany w ramach konkursu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Warto dodać, że stowarzyszenie otrzymało w tymże konkursie grant w wysokości 6000 zł, z którego sfinansowano m.in. budowę ścieżki sensorycznej, bulodromu, ogródka ziołowo-warzywnego oraz przeprowadzono turnieje w bule i zajęcia z agroterapii. W Poznaniu Stowarzyszenie „Ja-Ty-My” odebrało dyplom, pamiątkową statuetkę oraz bon w wysokości 250 zł na realizację usługi poligraficznej. Dodatkowo wyróżnione przez kapitułę konkursową jego działania opisane zostaną w publikacji „Działania Godne Uwagi”, dystrybuowanej wśród jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji samorządowych. Wszystkim osobom, które włączyły się w realizację projektu serdecznie dziękujemy.

13 listopada 2019 Herbatka u Fenrychów wyróżniona!

Herbatka u Fenrychów wyróżniona!

6 listopada br. w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się uroczysta gala XX edycji konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Do konkursu zgłoszonych zostało w tym roku 166 projektów, w tym przedsięwzięcie Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi „Na herbatce u Fenrychów", który nagrodzone zostało przez kapitułę konkursową nagrodą finansową w wysokości 6 tys. zł. Mając na względzie przyznane wyróżnienie, pragniemy w tym miejscu przypomnieć kilka przedsięwzięć zrealizowanych w ramach nagrodzonego działania. Realizacja projektu, na który Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi pozyskało dofinansowanie ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”, zainaugurowany został wiosną 2018 roku. Jednym z pierwszych etapów przedsięwzięcia były zajęcia terenowe dla ponad 200 dzieci z „zerówek” oraz klas 1-3 szkół podstawowych w Krobi i Pudliszkach. Ich uczestnicy spotkali się m.in. ze Sławomirem Paszkierem i Witoldem Szpurką, reprezentującymi Stowarzyszenie „Przedsiębiorczość dla ekologii”, którzy zapoznali dzieci z różnymi gatunkami pomidorów oraz omówili ich uprawę. Młodzi uczestnicy zajęć dowiedzieli się również jak wygląda produkcja ketchupu, a także własnoręcznie posadzili sadzonki pomidorów. Kilka miesięcy później – w listopadzie, w GCKiR w Krobi odbyły się warsztaty teatralne dl uczniów Szkoły Podstawowej w Pudliszkach, przygotowane przez Annę Walczak i Dorotę Worwę. W ich trakcie młodzież przygotowała scenkę odnoszącą się do patriotyzmu i bohatera niepodległej Ojczyzny, którym był Stanisław Fenrych. W ramach nagrodzonego projektu odbyły się także warsztaty kulinarne dla uczniów. Młodzież nie tylko wspólnie przygotowywała potrawy, m.in. oparte o produkty przetwarzane przed laty i obecnie w fabryce w Pudliszkach, ale także dyskutowała o dawnych i współczesnych technologiach przetwórstwa owoców i warzyw oraz sposobach ich przechowywania. W ramach kulinarnej przygody z postacią Stanisława Fenrycha w tle powstały m.in. zupy, w tym pomidorowa i sałatki, a także biało-czerwone torty, które podkreślały patriotyczną postawę założyciela fabryki w Pudliszkach. Opiekunkami i koordynatorkami warsztatów były Katarzyna Murawska i Anna Walczak, których potrawy, przygotowane wspólnie z młodzieżą, gościły na stołach w czasie promocji słuchowiska „Na herbatce u Fenrycha”, zorganizowanej na deskach Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi. Warto w tym miejscu przypomnieć, że scenariusz słuchowiska napisała poznanianka Joanna Ciechanowska - Barnuś, zaś wyreżyserowała je Urszula Kijak, która w swojej karierze zawodowej pracowała m.in. na Wydziale Reżyserii Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie. Obydwie panie liczyć mogły natomiast na konsultację merytoryczną Andrzeja Miałkowskiego – byłego dyrektora fabryki w Pudliszkach, regionalisty i autora publikacji o Stanisławie Fenrychu. Godnym podkreślenia jest także fakt, iż autorka scenariusza otrzymała za niego I nagrodę w konkursie „Nieznani bohaterowie naszej niepodległości”, organizowanym przez Gazetę Wyborczą, dzięki czemu wiedza o Fenrychu dotarła do wielu czytelników w całej Polsce. Pomysłodawczynią słuchowiska, które doczekało się 5 odcinków była Agnieszka Wujek, natomiast w jego realizację zangazowani byli: Marek Hałas, Elwira Mendyka, Sara Fórmanowska, Karolina Pawłowska, Jagna Knapp, Adam Sarbinowski, Alojzy Pawlaczek, Krzysztof Polowczyk, Maria Świst, Domicela Skrzypalik, Beata Kabała, Krzysztof Perdon, Daria Andrzejewska, Witold Szpurka, Sławomir Paszkier, Jakub Andrzejewski, Magdalena Czarnecka - Wojtkowiak, Honorata Perdon, Dorota Worwa, Ryszard Kaczmarek oraz Filip Konieczny.

05 listopada 2019 Edmund poszukiwany – zgłoś kandydata do tytułu Wolontariusza Roku 2019

Edmund poszukiwany – zgłoś kandydata do tytułu Wolontariusza Roku 2019

Bezinteresowny, pomocny, pracujący na rzecz dobra wspólnego – taki powinien być współczesny naśladowca Edmunda Bojanowskiego. I takich ludzi po raz kolejny poszukuje powiat gostyński w ramach plebiscytu na Wolontariusza Roku 2019. Kandydatury społeczników w pięciu kategoriach (wolontariat indywidualny, młodzieżowy, grupowy, biznes społecznie odpowiedzialny oraz wydarzenie roku) zgłaszać można do 18 listopada 2019 roku. Laureaci wyłonieni zostaną podczas gali Wolontariusza Roku Powiatu Gostyńskiego, która odbędzie się 4 grudnia.

15 października 2019 „Ekonomia społeczna bez granic”

„Ekonomia społeczna bez granic”

Taki właśnie tytuł nosi projekt, realizowany przez Gminę Krobia i Fundację Barka (liderem projektu) w partnerstwie z Gminą Révfülöp (Węgry), Armią Zbawienia (Czechy) i organizacjami obywatelskimi z Północnej Macedonii.

02 września 2019 OGŁOSZENIE   z dnia 2 września 2019 r.   o wpłynięciu uproszczonej oferty realizacji zadania...

OGŁOSZENIE z dnia 2 września 2019 r. o wpłynięciu uproszczonej oferty realizacji zadania...

W dniu 29 sierpnia 2019 r. Ludowy Zespół Sportowy „Sokół” Chwałkowo z siedzibą w Chwałkowie, 64-840 Krobia, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zwanej dalej „ustawą”, złożył w Urzędzie Miejskim w Krobi uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej, wnioskując o przyznanie na jego realizację dofinansowania z budżetu Gminy Krobia w wysokości 8.000,00 zł. Proponowane zadanie nosi tytuł: „UDZIAŁ DRUŻYNY SENIORÓW LZS SOKÓŁ CHWAŁKOWO W ROZGRYWKACH LIGOWYCH KLASY „O” GRUPA V W 2019 R.”.

14 czerwca 2019 Szukamy członków Komisji Konkursowej

Szukamy członków Komisji Konkursowej

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 688) do zgłaszania swoich kandydatur na członków Komisji Konkursowej, powołanych do oceny ofert realizacji zadań publicznych w roku 2019 złożonych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem nr 65/2019 Burmistrza Krobi z dnia 31 maja 2019. Termin zgłaszania kandydatur mija 21 czerwca 2019 r. o godz. 15:00.

24 maja 2019 Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Burmistrz Krobi informuje, iż w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 43/2019 Burmistrza Krobi z dnia 17 kwietnia 2019 roku nie dokonano wyboru oferty realizacji zadania publicznego z zakresu zadania: Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka siatkowa wśród dzieci i młodzieży.

12 kwietnia 2019 Ponad 300 tys. zł dla organizacji

Ponad 300 tys. zł dla organizacji

Zakończyła się procedura rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe. Konkursy ogłoszone zostały jeszcze pod koniec ubiegłego roku i dotyczyły16 rodzajów zadań z zakresu: kultury fizycznej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Łącznie złożonych zostało 21 ofert, z których 16 realizowanych będzie przy wsparciu finansowym Gminy Krobia. Suma środków przeznaczonych na ten cel z gminnego budżetu wyniosła 329.500,00 zł, zaś sumaryczna wartość wszystkich zadań przekracza 700 tys. zł. Warto dodać, że oferty organizacji, które uzyskały dotację, otrzymały wcześniej pozytywną ocenę powołanej przez burmistrza Krobi komisji konkursowej.