Aktualności z NGO

28 września 2023 Konsultacje projektu Programu współpracy z NGO

Konsultacje projektu Programu współpracy z NGO

Burmistrz Krobi informuje, że Zarządzeniem Nr 145/2023 Burmistrza Krobi z dnia 28 września 2023 roku ogłoszone zostały konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.

28 kwietnia 2023 KONSULTACJE SPOŁECZNE – zapraszamy!

KONSULTACJE SPOŁECZNE – zapraszamy!

Burmistrz Krobi informuje, iż zgodnie z wydanym Zarządzeniem nr 71/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku ogłasza konsultacje społeczne.

13 kwietnia 2023 Dotacja przyznana

Dotacja przyznana

Burmistrz Krobi podaje do informacji, iż w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2023, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 41/2023 Burmistrza Krobi z dnia 9 marca 2023 roku, dokonał wyboru i przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych

30 marca 2023 Przyznano dotację na realizację zadania publicznego

Przyznano dotację na realizację zadania publicznego

Burmistrz Krobi podaje do informacji, iż w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 z zakresu kultury fizycznej (ogłoszonego Zarządzeniem Nr 30/2023 Burmistrza Krobi z dnia 23 lutego 2023 roku) w ramach ujętego w konkursie zadania „Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Krobia

13 marca 2023 Kolejna dotacja przyznana

Kolejna dotacja przyznana

Burmistrz Krobi podaje do informacji, iż w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i zadania „Ochrona dziedzictwa kulturowego i obsługa gminnych uroczystości patriotycznych” dokonano wyboru i przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych.

8 marca 2023 Zostań członkiem Komisji Konkursowych

Zostań członkiem Komisji Konkursowych

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich kandydatur na członków Komisji Konkursowych, powoływanych do oceny ofert realizacji zadań publicznych składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację w 2023 roku w gminie Krobia zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego.

8 marca 2023 Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Krobi ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w gminie Krobia w 2023 roku zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia organizacjom pozarządowym

8 marca 2023 Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert

Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert

Burmistrz Krobi podaje do informacji, iż w ramach rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 dokonał wyboru i przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach dwóch kolejnych objętych konkursami zadań:

01 marca 2023 Kolejny OTWARTY KONKURS OFERT

Kolejny OTWARTY KONKURS OFERT

Burmistrz Krobi ogłosił ponownie otwarty konkurs ofert na realizację w gminie Krobia w 2023 roku zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

01 marca 2023 Informacja dot. trwającego otwartego konkursu ofert

Informacja dot. trwającego otwartego konkursu ofert

Burmistrz Krobi podaje do informacji, iż Zarządzeniem nr 34/2023 Burmistrza Krobi z dnia 1 marca 2023 roku dokonano zmiany w Załączniku nr 1 Zarządzenia nr 214/2022 Burmistrza Krobi z dnia 5 grudnia 2022 roku, którym ogłoszony trwający otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz