Aktualności z NGO

26 października 2018 Aktywność – to się opłaca!

Aktywność – to się opłaca!

Działalność w lokalnej organizacji społecznej to praca zarówno wymagająca, jak i dająca wiele satysfakcji. Dzięki społecznej aktywności mamy również okazje zdobywać doświadczenie, które skutecznie może zostać wykorzystane na różnych płaszczyznach naszego życia.

01 października 2018 Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzi

Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzi

W dniu 28 września 2018 r. Ludowy Zespół Sportowy Pinsel-Peter Krobianka Krobia, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), złożył ofertę na realizację zadania publicznego w ramach zadania „Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna, w tym udział drużyn dzieci i młodzieży w rozgrywkach organizowanych przez PZPN w ramach wspierania sportu kwalifikowanego przez gminę Krobia”. Oferta nosi nazwę „Krobianka 2018 – junior”.

30 września 2018 Potarzyca laureatem konkursu

Potarzyca laureatem konkursu "Aktywna Wieś Wielkopolska"

27 września w Pakosławiu obyło się spotkanie „Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi”, którego organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W jego trakcie wręczano również wyróżnienia i nagrody w II edycji konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska”.

10 września 2018 Skorzystaj ze wsparcia Leszczyńskiego Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych!

Skorzystaj ze wsparcia Leszczyńskiego Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych!

Dzięki wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiej, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne a także mieszkańcy mogą korzystać ze wsparcia specjalistów w ramach Leszczyńskiego Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych.W ramach projektu zostały przygotowane trzy pakiety:

10 września 2018 Aktywna i społeczna Krobia

Aktywna i społeczna Krobia

Stowarzyszenie Centrum PISOP w Lesznie oraz Gmina Krobia zapraszają wszystkich mieszkańców gminy Krobia, zainteresowanych rozwojem aktywności obywatelskiej, na spotkanie inicjujące projekt pn.: „Aktywna i społeczna Krobia”, które odbędzie się 12 września br,. o godz. 15:30, w sali Przemysła II na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi.

10 września 2018 Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach priorytetów zadań

05 września 2018 Zachęcamy do zapoznania się z projektem programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowy

Zachęcamy do zapoznania się z projektem programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowy

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Krobi nr 87/2018 z dnia 5 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych rocznego ”Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” uprzejmie informujemy, że w terminie od 12 września do 25 września 2018 roku będą miały miejsce konsultacje społeczne.

24 lipca 2018 Tym razem spotkali się w Potarzycy

Tym razem spotkali się w Potarzycy

22 lipca w Gościńcu w Potarzycy, w ramach organizowanej tam imprezy integracyjno-sportowej „Pod jednym dachem w Potarzycy”, odbyło się coroczne spotkanie przedstawicieli organizacji działających na terenie i na rzecz mieszkańców gminy Krobia.

29 czerwiec 2018 Będą działać lokalnie

Będą działać lokalnie

Programy "Działaj Lokalnie" oraz "PGS - Program Grantów Społecznych", realizowane pod patronatem Stowarzyszenia "DZIECKO", mające na celu pomoc lokalnym społecznościom w dalszych działaniach i kroczeniu w kierunku ciągłego rozwoju, kolejny raz przyniosły nadzieje i szanse dla społeczności z terenów miejsko-wiejskich.

07 czerwca 2018 Rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery kultury fizycznej

Rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery kultury fizycznej

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza nr 41/2018 otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2018 roku w zakresie zadania pn. „Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportów siłowych”.