Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze

Projekty ze środków budżetu państwa

Budowa drogi na działkach o numerach 1561 i 1534/4 w miejscowości Krobia

 W ramach inwestycji  wykonany zostanie ciąg pieszo-jezdny o długości blisko 120 mb z kostki betonowej koloru szarego i czerwonego wraz z siecią kanalizacji deszczowej oraz zbiornikiem retencyjnym rurowym o pojemności 28m3 do zbierania wody opadowej. Wszystkie wody opadowe będą gromadzone w przedmiotowym zbiorniku oraz odprowadzane na tereny nieutwardzone. Woda wykorzystana zostanie do nawadniania terenów zielonych. Droga stanowi dojazd do obiektów publicznych takich, jak Gminny Żłobek, Przedszkole Samorządowe oraz Krobskie Centrum Usług Społecznych.

 

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Kuczynka wraz z przebudową drogi nr 4928P Drzewce - Pudliszki – Kuczynka

Inwestycja obejmie budowę kolektora sanitarnego o długości ok. 830mb, rurociągów  tłocznych,  przepompowni ścieków, przykanalików, przebudowy drogi na odcinku blisko 1300 mb i kolektora deszczowego. Wykonany zostanie również chodnik

 

Przebudowa ulic Kopernika, Cichej i Kwiatowej w ciągu dróg gminnych w Krobi - etap II ul. Kwiatowa i Cicha

Zakres inwestycji realizowanej na odcinku blisko 355 mb obejmuje przebudowę kanalizacji deszczowej oraz wykonanie jezdni o szerokości 5,5 m, chodników i zjazdów na posesje z kostki brukowej. Wartość zadania, które w całości finansowane jest ze środków pozyskanych przez Gminę Krobia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wynosi 987 616,52 zł (brutto).