Zapraszamy do współtworzenia budżetu Gminy Krobia na 2018 rok!

Trwają już prace nad projektem uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018. Wzorem lat ubiegłych, mieszkańcy mogą składać wnioski o ujęcie w tym projekcie przedsięwzięć, które z ich perspektywy są istotnymi dla efektywnego funkcjonowania naszej gminy. Serdecznie zapraszamy do udziału w pracach nad budżetem i do wypełniania formularzy, które pobrać można u sołtysów, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi lub ze strony internetowej www.krobia.pl (w zakładce „Mieszkaniec/BUDŻET 2018”). Wnioski o ujęcie przedsięwzięć w budżecie (podpisane przez mieszkańca lub grupę mieszkańców oraz zawierające dane adresowe i kontaktowe wnioskodawców), składać można u sołtysów, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi lub przesłać pocztą elektroniczną na adres skarbnik@krobia.pl. Termin składania wniosków upływa 29 września br. Warto w tym miejscu dodać, że zanim propozycje i sugestie mieszkańców ujęte zostaną w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok, poddane będą analizie pod kątem celowości i możliwości ich wykonania, a także zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-09-04 09:57:59