Zapraszamy do współtworzenia budżetu Gminy Krobia na 2019 rok!

Trwają już prace nad projektem uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019. Wzorem lat ubiegłych, mieszkańcy mogą składać wnioski o ujęcie w tym projekcie przedsięwzięć, które z ich perspektywy są istotnymi dla efektywnego funkcjonowania naszej gminy. Serdecznie zapraszamy do udziału w pracach nad budżetem i do wypełniania formularzy, które pobrać można u sołtysów, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi lub ze strony internetowej www.krobia.pl (w zakładce „Mieszkaniec/BUDŻET 2019”). Wnioski o ujęcie przedsięwzięć w budżecie (podpisane przez mieszkańca lub grupę mieszkańców oraz zawierające dane adresowe i kontaktowe wnioskodawców), składać można u sołtysów, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: skarbnik@krobia.pl

Termin składania wniosków upływa 14 września 2018 roku. Warto w tym miejscu dodać, że zanim propozycje i sugestie mieszkańców ujęte zostaną w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok, poddane będą analizie pod kątem celowości i możliwości ich wykonania, a także zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Przypominamy też, że do 30 września 2018 r. składane są również wnioski w formie uchwał rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019. Na przedsięwzięcia w 22 wioskach naszej Gminy w budżecie przeznaczono kwotę  ponad 470 000,00 zł.