Zapraszamy do współtworzenia budżetu Gminy Krobia na 2023 rok!

Trwają już prace nad projektem uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2023. Wzorem lat ubiegłych Mieszkańcy mogą składać wnioski o ujęcie w tym projekcie przedsięwzięć, które z ich perspektywy są istotnymi dla efektywnego funkcjonowania naszej Gminy. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w pracach nad budżetem i do wypełniania formularzy. Propozycje i sugestie mieszkańców zostaną następnie przeanalizowane pod kątem celowości i możliwości ich wykonania.

 

Formularz wniosku można pobrać:

  • u Sołtysów,
  • w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi – codziennie w godzinach otwarcia Urzędu (poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:00-15:00),
  • poniżej (załączony plik).

Termin składania wniosków upływa 28 września 2022 r. Miejsce i forma złożenia wniosku:

  • u Sołtysa,
  • w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi (w powyższych godzinach otwarcia Urzędu),
  • pocztą elektroniczną na adres partycypacja@krobia.pl

Wniosek powinien być podpisany przez wnioskodawcę (mieszkańca lub grupę mieszkańców) z podaniem danych adresowych i kontaktowych.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz