Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze

Zapraszamy do współtworzenia budżetu Gminy Krobia na 2023 rok!

Trwają już prace nad projektem uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2023. Wzorem lat ubiegłych Mieszkańcy mogą składać wnioski o ujęcie w tym projekcie przedsięwzięć, które z ich perspektywy są istotnymi dla efektywnego funkcjonowania naszej Gminy. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w pracach nad budżetem i do wypełniania formularzy. Propozycje i sugestie mieszkańców zostaną następnie przeanalizowane pod kątem celowości i możliwości ich wykonania.

 

Formularz wniosku można pobrać:

  • u Sołtysów,
  • w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi – codziennie w godzinach otwarcia Urzędu (poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:00-15:00),
  • poniżej (załączony plik).

Termin składania wniosków upływa 28 września 2022 r. Miejsce i forma złożenia wniosku:

  • u Sołtysa,
  • w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi (w powyższych godzinach otwarcia Urzędu),
  • pocztą elektroniczną na adres partycypacja@krobia.pl

Wniosek powinien być podpisany przez wnioskodawcę (mieszkańca lub grupę mieszkańców) z podaniem danych adresowych i kontaktowych.