Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze

Zapraszamy do współtworzenia budżetu Gminy Krobia na 2022 rok!

Trwają już prace nad projektem uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2022. Wzorem lat ubiegłych Mieszkańcy mogą składać wnioski o ujęcie w tym projekcie przedsięwzięć, które z ich perspektywy są istotnymi dla efektywnego funkcjonowania naszej Gminy.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w pracach nad budżetem i do wypełniania formularzy. Propozycje i sugestie mieszkańców zostaną następnie przeanalizowane pod kątem celowości i możliwości ich wykonania.

Wniosek  powinien być podpisany przez wnioskodawcę (mieszkańca lub grupę mieszkańców) z podaniem danych adresowych i kontaktowych.

Formularz wniosku można pobrać:

a)      u Sołtysów,

b)      na stronie internetowej www.krobia.pl (w zakładce Mieszkaniec à BUDŻET GMINY KROBIA NA ROK 2022)

c)      w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi – codziennie w godzinach otwarcia Urzędu (poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:00-15:00).

Termin składania wniosków upływa 24 września 2021 r.

Miejsce i forma złożenia wniosku:

a)      u Sołtysa,

b)      w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi (w powyższych godzinach otwarcia Urzędu),

c)      pocztą elektroniczną na adres partycypacja@krobia.pl

 

Przypominamy, że również do 30 września 2021 r. składane są wnioski w formie uchwał rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022. Na przedsięwzięcia w 22 wioskach naszej Gminy w budżecie przeznaczono kwotę ponad 580.000,00 zł.