Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze

NGO na terenie Gminy Krobia

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU GMINY KROBIA
Data aktualizacji: 09.07.2020 r.

1.
IV. Drużyna Harcerska
im. T. Koœciuszki w Krobi
ul. Pl. T. Koœciuszki 3 63-840 Krobia
 
2.
Biskupiański Zespół Folklorystyczny
z Domachowa i Okolic
Domachowo 62 63-840 Krobia
 
3.
Bractwo Kurkowe w Krobi
ul. Targowa 10 63-840 Krobia
www.bractwo.krobia.pl


4.
Fundacja „Sąsiedzi Sąsiadom”
ul. Powstańców Wlkp. 27
63-840 Krobia
 
5.
Fundacja Ziemi Krobskiej
im. prof. Rajmunda Teofila Hałasa
ul. Ogrodowa 13 63-840 Krobia
www.muzeum-krobia.pl


6.
Klub „Złota Jesień”
ul. Powstańców Wlkp. 126 63-840 Krobia
 
7.
Koło Nr 3 w Krobi - Polski Zwišzek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
ul. Poznańska 12 63-840 Krobia
 
8.
Koło Łowieckie „Łowca” nr 20 w Krobi
ul. Pl. T. Koœciuszki 3 63-840 Krobia
 
9.
Koło Pszczelarzy w Krobi - Rejonowy Zwišzek Pszczelarzy w Lesznie
Niepart 43 63-840 Krobia
 
10.
Koło Wędkarskie „Wodnik” Rogowo
Rogowo 3 63-840 Krobia
www.rogowo.powiatgostyn.pl
(zakładka KOŁO WĘDKARSKIE „WODNIK”)


11.
Liturgiczny Zespół ŒŚpiewaczy im. ks. Wacława Gieburowskiego
ul. Powstańców Wlkp. 27 63-840 Krobia
 
12.
LOK – Klub Żołnierzy Rezerwy im. gen. Józefa Bema w Krobi
ul. Powstańców Wlkp. 30 63-840 Krobia
 
13.
Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczeni” Pudliszki
ul. Fabryczna 54A 63-842 Pudliszki
www.zjednoczenipudliszki.futbolowo.pl


14.
Ludowy Zespół Sportowy Pinsel-Peter Krobianka Krobia
ul. Ogród Ludowy 2 63-840 Krobia
www.krobiankakrobia.futbolowo.pl


15.
Ludowy Zespół Sportowy „Sokół” Chwałkowo
Chwałkowo 56/3 63-840 Krobia
www.sokolchwalkowo.futbolowo.pl


16.
Oddział Gostyń (0474) Sekcja Nr 2 Krobia - Polski Zwišzek Hodowców Gołębi Pocztowych
ul. Ogrodowa 63-840 Krobia
 
17.
Rodzinny Ogród Działkowy im. Powstańców Wielkopolskich w Pudliszkach

ul. Fabryczna 63-842 Pudliszki
 

Stowarzyszenie „Dżentelmeni Metalu”
Potarzyca 45 63-840 Krobia
 

Stowarzyszenie Emerytowanych Pracowników Oœwiaty w Krobi
ul. Powstańców Wlkp. 126 63-840 Krobia
 

Stowarzyszenie IMPACT
ul. Miejsko-Górecka 13G 63-840 Krobia
 

Stowarzyszenie „Ja-Ty-MY”
Chumiętki 22 63-840 Krobia
 

Stowarzyszenie Krobia.org
ul. Powstańców Wlkp. 94 63-840 Krobia
www.krobia.org

 

Stowarzyszenie na rzecz mieszkańców wsi Potarzyca „Razem raŸniej”
Potarzyca 39 63-840 Krobia
 

Stowarzyszenie „Na szlaku”
ul. Powstańców Wlkp. 27 63-840 Krobia
www.naszlaku.org.plStowarzyszenie OSP Ochoczo Szczerze Pomagamy
ul. Fabryczna 25 63-842 Pudliszki
www.facebook.com/ochoczoszczerzepomagamyStowarzyszenie „Przedsiębiorczoœć dla Ekologii”
ul. Słoneczna 10 63-840 Krobia
www.przedsiebiorczoscdlaekologii.pl


Stowarzyszenie SPORTATUT
ul. Rynek 22 63-840 Krobia
www.facebook.com/silaczekrobiaStowarzyszenie Wędkarskie „Syrenka”
ul. Poniecka 4 63-842 Pudliszki
www.facebook.com/syrenkapudliszkiStowarzyszenie „Zaczyn”
Domachowo 77 63-840 Krobia
www.stowarzyszeniezaczyn.blogspot.comStowarzyszenie „Ziemia Krobska”
ul. prof. J. Zwierzyckiego 1 63-840 Krobia
www.facebook.com/Stowarzyszenie-Ziemia-Krobska-484138428293376Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego Koło w Krobi
ul. Rynek 3 63-840 Krobia
 

Towarzystwo Œpiewu „Harmonia”
ul. Powstańców Wlkp. 27 63-840 Krobia
 

Uczniowski Klub Sportowy „Biskupianka” w Starej Krobi
Stara Krobia 71 63-840 Krobia
 

Uczniowski Klub Sportowy „Grom” w Krobi
ul. prof. J. Zwierzyckiego 1 63-840 Krobia
 

Uczniowski Klub Sportowy Pudliszki
ul. Szkolna 20 63-842 Pudliszki
www.facebook.com/ukspudliszkiUczniowski Klub Sportowy w Krobi
ul. Ogród Ludowy 2 63-840 Krobia
 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krobi
ul. Powstańców Wlkp. 126 63-840 Krobia
 

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Zwišzku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krobi
ul. Ogród Ludowy 1 63-840 Krobia

 

KGW w Chwałkowie

Honorata Biernat

Chwałkowo 23

Tel. 665-686-371

e-mail: honorata.biernat@wp.pl

 

KGW Kuczyna

Monika Janowicz

Kuczyna 19

Tel. 691-941-792

e-mail: jmonika25@wp.pl

 

KGW Kuczynka

Przewodnicząca: Ewa Pazoła

Kuczynka  19

Tel. 695-999-109

e-mail: ewelina1972@onet.eu

Zastępca: Daria Zaręba

Tel. 609-150-296

e-mail: mdkzaremba@o2.pl

 

KGW w Pijanowicach

Przewodnicząca: Arleta Jasińska

Pijanowice 16/2

Tel. 697-938-688

e-mail: pawlaczyk87@wp.pl

 

KGW w Starej Krobi

 Sylwia Jakubowska

Stara Krobia 56A

Tel.  667-190-419

e-mail: sylwiaijakubowska@o2.pl

 

KGW Żychlewo

Agnieszka Czamańska

Żychlewo 56

Tel. 665-419-797

e-mail: aga filip_30@tlen.pl

 

Gminna Akademia Sportu Krobia

ul. Fabryczna 52A, 63-842 Pudliszki

 

Stowarzyszenie Mercury

ul. Kobylińska 31, 63-840 Krobia

 

W przypadku zmian bądź konieczności dokonania korekty w powyższym spisie, prosimy o kontakt pod nr telefonu 504-103-249 bądź mailowo na adres: ngo@krobia.pl