Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze

Oferty pracy

27 września 2021 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pudliszkach.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pudliszkach.

Burmistrz Krobi ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Fenrycha w Pudliszkach z klasami integracyjnymi,

09 sierpnia 2021  Praca dla animatora w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi tzw. Małym

Praca dla animatora w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi tzw. Małym

Burmistrz Krobi poszukuje kandydatów na animatorów w Lokalnym Centrum Popularyzacji, Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi tzw. Małym Koperniku Oferujemy pracę na umowę zlecenie w roli animatora, którego zadaniem będzie prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci i młodzieży metodą doświadczeń i eksperymentów w ramach realizowanego przez gminę projektu: „Nauka poprzez doświadczania i eksperymentowanie Lokalny Centrum Popularyzacji, Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” Oferty prosimy składać do 19 sierpnia 2021 roku mailem (malykopernik@krobia.pl), osobiście w Biurze Obsługi Klienta w budynku ratusza lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Krobi, Rynek 1, 63-840 Krobia z dopiskiem na kopercie: „oferta animator Małego Kopernika – semestr WODA” W przypadku ofert składanych pocztą o terminie decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Krobi. Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej

04 sierpnia 2021 W drodze po zawodowe doświadczenie

W drodze po zawodowe doświadczenie

Urząd Miejski w Krobi zachęca wszystkie osoby, które chciałyby poznać arkana pracy urzędniczej, do złożenia dokumentów aplikacyjnych na staż w krobskim magistracie. Jest on szansą nie tylko na zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie administracji samorządowej, ale również zdobycia bądź poszerzenia kompetencji, które mogą się okazać kluczowe w przypadku poszukiwania pracy w przyszłości. Staż odbyć mogą osoby bezrobotne, w ramach limitu i kryteriów ustalonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu (w tym osoby po 30 roku życia) Oferty, zawierające podanie o przyjęcie na staż i życiorys, przesyłać można na adres Gminy Krobia lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi do 20 sierpnia br. Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)

12 kwietnia 2021  OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko OPIEKUN/KA w Żłobku Gminnym w Krobi

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko OPIEKUN/KA w Żłobku Gminnym w Krobi

Pisemne zgłoszenie do konkursu oraz dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Żłobka Gminnego w Krobi lub pocztą na adres: Żłobek Gminny w Krobi, ul. Powstańców Wielkopolskich 103b, 63-840 Krobia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko OPIEKUN/KA Żłobka Gminnego w Krobi”, w terminie do dnia 21.04.2021r. do godz. 15.00.

18 marca 2021 Poszukiwany TERAPEUTA W DZIENNYM DOMU POMOCY W KROBSKIM CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KROBI

Poszukiwany TERAPEUTA W DZIENNYM DOMU POMOCY W KROBSKIM CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KROBI

Poszukiwany TERAPEUTA W DZIENNYM DOMU POMOCY W KROBSKIM CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KROBI w ramach projektu „Krobskie Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Wyłączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne

18 marca 2021 Nabór na stanowisko: opiekuna mieszkania chronionego/wspomaganego

Nabór na stanowisko: opiekuna mieszkania chronionego/wspomaganego

Nabór na stanowisko: opiekuna mieszkania chronionego/wspomaganego w Krobskim Centrum Usług Społecznych w Krobi

22 lutego 2021 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. księgowości w gminnej jednostce budżetowej - Centr

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. księgowości w gminnej jednostce budżetowej - Centr

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Krobi ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. księgowości w gminnej jednostce budżetowej - Centrum Usług Wspólnych w Krobi.

1 lutego 2021 Ogłaszamy otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w NARODOWYM POWSZECHNYM

Ogłaszamy otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w NARODOWYM POWSZECHNYM

Burmistrz Krobi – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w roku 2021.

14 stycznia 2021 Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi

Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi

Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko ds. ochrony środowiska w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Krobi. Oferujemy odpowiedzialną pracę, w pełnym wymiarze etatu, dającą możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

14 października 2020 Konkurs na stanowisko ds. księgowości w nowo powstającej jednostce budżetowej Centrum Usług Wspólnyc

Konkurs na stanowisko ds. księgowości w nowo powstającej jednostce budżetowej Centrum Usług Wspólnyc

Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko ds. księgowości w nowo powstającej jednostce budżetowej -Centrum Usług Wspólnych w Krobi.