Historia gminy

W

puszczy krobskiej nad rzeczką Granicą wybudował gród kasztelana prawdopodobnie Bolesław Chrobry. Na podgrodziu Starej Kasztelanii powstało miasto, które uzyskało prawa miejskie w 1286 r. Krobia podobnie jak i inne miasta Wielkopolski było otoczone wałami i fosą. Wstępu do miasta strzegły cztery bramy: poznańska, kaliska, wrocławska i poniecka. Przemysław II w 1284 r. chcąc zyskać poparcie dostojników kościelnych przeniósł siedzibę kasztelana krobskiego do Karca, a stary gród kasztelański oddał biskupowi poznańskiemu. W roku 1296 Władysław Łokietek przekazał ziemię gostyńską Henrykowi Głogowskiemu, który utworzył na tym terenie dwie oddzielne jednostki administracyjne w Krobi i Poniecu. Największy rozwój miasta Krobi przypada na XV wiek. Wtedy to rozkwita handel i rzemiosło, powstaje pierwsza szkoła, później bank ludowy i spółdzielnie rolnicze. 

K

robia i okoliczne wsie stanowiły własność biskupów poznańskich. Stąd wywodzi się nazwa regionu „BISKUPIZNA”. Odrębność zbiorowości biskupizny uwydatniła się w strojach ludowych, które zachwycają każdego swym niepowtarzalnym urokiem , zwyczajach, pieśniach, tańcach, a nawet innym sposobie bycia. Do dziś zachowało się wiele cennych zabytków. Są to przede wszystkim budowle sakralne – Kościół Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem św. Mikołaja, Kościół św. Ducha oraz najstarszy Kościół cmentarny św. Idziego. W centrum miasta znajduje się fosa obronna pamiętająca czasy średniowieczne okalająca zabytkowy budynek dawnej kasztelanii. Obecnie mieści się tam Pałac Ślubów oraz Biblioteka Publiczna.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz