Elektroniczna skrzynka podawcza

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego. Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie Elektronicznego Urzędu Podawczego (http://www.epuap.gov.pl/) Konto jest bezpłatne.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes 
Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF,XLS,CSV,TXT,GIF, TIF, BMP, JPG,PDF,ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz