Kultura

Działalność kulturalna w gminie Krobia

Najważniejszymi elementami  kultury w naszej gminie są zespoły, które często mogą się poszczycić kilkudziesięcioletnią działalnością. Najstarszym działającym zespołem jest Towarzystwo Śpiewu „Harmonia”, które istnieje od 1908 roku. Chór aktywnie uczestniczy we wszystkich najważniejszych wydarzeniach kulturalnych i okolicznościowych w regionie dając corocznie kilkanaście koncertów. Kilkakrotnie zdobywał I miejsca na  przeglądach  w kategorii chórów męskich, zaś w 2003 roku otrzymał nagrodę Grand Prix jako najlepszy chór biorący udział w Wojewódzkim Święcie Pieśni i Muzyki. Innym niezmiernie utytułowanym zespołem jest Biskupiański Zespół Folklorystyczny z Domachowa i Okolicy, który w 2005 roku na wniosek Ośrodka Kultury został odznaczony medalem „Za zasługi dla powiatu gostyńskiego”, a w roku przyszłym obchodzić będzie 35 lecie swej działalności. Członkowie zespołu w ostatnich latach zostawali laureatami najważniejszego festiwalu folklorystycznego w kraju, jakim jest festiwal w Kazimierzu nad Wisłą. Po te najwyższe trofea sięgnęli Anna Chuda z uczniami, Piotr Kubiak, Franciszek Jesiak i Stanisław Kubiak - dudziarz, który jednocześnie na wniosek Ośrodka Kultury został we wrześniu br. uhonorowany najwyższym odznaczeniem funkcjonującym w kulturze ludowej jakim jest Nagroda im. Oskara Kolberga. Do tych osiągnięć dzielnie nawiązuje młodsze pokolenie biskupian, uczniów Witolda Szpurki ze Starej Krobi, który wraz ze swymi kapelami jest także dwukrotnym laureatem festiwalu w Kazimierzu nad Wisłą.

Nie sposób zliczyć występów czterech aktywnie działających zespołów folklorystycznych (z Domachowa, Starej Krobi, z Przedszkola w Krobi i Szkoły Podstawowej w Krobi),  ale jedno jest pewne, że nie zabrakło ich na najważniejszych imprezach w regionie i kraju np.  Dożynki Wojewódzkie w Gostyniu i Prezydenckie w Spale. W 2004 roku zespół Biskupiański z Przedszkola Samorządowego w Krobi obchodził 30 lecie działalności. Zapewne najbardziej nagradzanym zespołem przez ostatnie lata jest nasza Orkiestra Dęta. Niezmiernie trudno wyliczyć wszystkie otrzymane nagrody i wyróżnienia tak przez Orkiestrę jak i jej członków na najważniejszych konkursach muzycznych, wszystkie wyjazdy i koncerty. Do najważniejszych można zaliczyć koncerty Orkiestry na wszystkich najważniejszych wydarzeniach w naszym regionie oraz festiwalach w Czechach, Niemczech, Holandii i Szwecji.

Najważniejsze nagrody dla Orkiestry to nagrody główne zdobyte w Grodzisku, Swarzędzu i Lesznie. Członkowie Orkiestry: Waldek Wlekliński, Mateusz Mendyka, Marcin Stachowiak, Igor Andrzejewski, Monika Polaczyk, Anna Matusiak, Adam Nowacki, Agata Tuchołka to osoby, które na konkursach instrumentalistów sięgały po najwyższe laury. W grudniu 2002 roku Orkiestra otrzymała nagrodę Rady Miejskiej. Mniej utytułowanym ale znakomicie znanym nie tylko wszystkim mieszkańcom gminy jest Liturgiczny Zespół Śpiewaczy im. Ks. Gieburowskiego, który obok występów środowiskowych ma na swym koncie koncerty w wielu miejscowościach Wielkopolski.  Innymi zespołami na trwałe wpisanymi w mapę kulturalną naszej gminy  są:  zespół „Do Re Mi”,   grupa wokalna „Tęcza”, zespół wokalny „Bel canto”, Klub Tańca Nowoczesnego, Marżonetki czy Formacja Dziwnych Talentów. Każdy z tych zespołów corocznie daje kilkanaście występów dla szerszej publiczności. Najbardziej znanymi w tym gronie jest chór Do Re Mi i grupa wokalna Tęcza, które wydały już swoje płyty  CD.  Zespół Tęcza otrzymał w 2004 roku nagrodę Rady Miejskiej w dziedzinie kultury. Warto zaznaczyć , że członkowie tych zespołów odnoszą liczne indywidualne sukcesy na regionalnych konkursach piosenki.

W wymienionych wyżej zespołach aktywnie uczestniczy – gra, śpiewa i tańczy ponad 300 osób. Nie wolno zapominać, że istnieje wiele innych mniej znanych zespołów, działających głównie w  szkołach i występujących dla swoich rodziców, krewnych i swojego najbliższego środowiska. Dają one młodym ludziom możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu z pożytkiem dla nich samych i społeczności w której działają. Organizatorem większości imprez kulturalnych, które mają miejsce w naszej gminie jest Ośrodek Kultury.

Obok imprez z wieloletnia tradycją (koncerty noworoczne, festyny i rajdy rowerowe z okazji 3 maja, katarzynki) oraz dziesiątek organizowanych co roku turniejów sportowych, spektakli teatralnych, wystaw, koncertów okolicznościowych i wielu innych, na stałe do kalendarza weszły  imprezy o zasięgu powiatowym tj. Powiatowy Konkurs Piosenki Przedszkolnej, Powiatowy Konkurs Piosenki „Śpiewać każdy może”, Rajd Rowerowy „Z wizytą u przyjaciół”, oraz rajd rowerowy z okazji 21 października 1939 roku. Warto dodać, że na imprezy te Ośrodek otrzymuje dodatkowe środki z Samorządu Powiatowego w ramach wygranych konkursów. Podczas organizowanych festynów i imprez okolicznościowych mogliśmy obejrzeć dziesiątki zespołów i wykonawców, z których do najbardziej znanych należą kabarety Masztalscy i  Afera, zespoły Honky Tonk Brothers, Trzeci Oddech Kaczuchy i Gronicki. Wielu z nas utkwiły w pamięci plenerowe spektakle teatralne takie jak Jasełka uliczne czy Miasto ognia przygotowane przez Teatr Prawdziwy oraz widowisko Noc Kupały przygotowane przez młodzież z ZSOiZ w Krobi.

Zapewne największą i o największym zasięgu imprezą organizowaną od 2003 roku są Krobskie Spotkania „Folklor da się lubić”. Co rocznie bierze w niej udział kilkanaście zespołów folklorystycznych i kilkanaście kapel, blisko 300 artystów – śpiewaków, tancerzy i muzyków. Impreza ta ma zasięg wojewódzki i w br. została dofinansowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, a od dwóch lat jest dofinansowywana przez Samorząd Powiatu Gostyńskiego. Nowością w tym zakresie jest fakt, że od 2002 roku samorząd gminy co roku przekazuje  30.000 złotych na funkcjonowanie folkloru. Do 2004 roku środkami tymi zarządzał Ośrodek Kultury a od 2005 roku zarządza Fundacja „Sąsiedzi Sąsiadom”. Spowodowane to jest faktem, że organizacji pozarządowej łatwiej zdobyć dodatkowe środki finansowe. Współpraca w tym zakresie pomiędzy Fundacją a Ośrodkiem Kultury umożliwiła dodatkowe pozyskanie w br. ponad 33.000 złotych na szeroko rozumianą działalność kulturalną w konkursach zorganizowanych przez Samorząd Powiatowy i Wojewódzki.

Nie sposób pominąć faktu, że działające przy ośrodku kino ”Szarotka” jest jednym z pięciu w byłym województwie leszczyńskim i jednym z dwóch w naszym powiecie. Od 1 lipca 2002 roku do 30 września 2006 roku wyświetlono na 825 seansach 206 tytułów filmowych,  które obejrzało 22.889 widzów.

Do promocji naszej gminy bez wątpienia przyczyniło się wydanie przez ZSPiG w Starej Krobi w 2005 roku „Słownika gwary biskupiańskiej”, zestawu 9 widokówek z Biskupizny w 2004 roku i płyty CD z muzyką biskupiańską w 2005 roku, których wydawcą był Ośrodek Kultury.

Niezmiernie istotnym elementem kultury w naszej gminie jest wydawany przez Stowarzyszenie Kasztelania miesięcznik „Kasztelania”. Miesięcznik oprócz zadań informacyjnych dla naszej społeczności, spełnia istotną rolę dokumentacji najistotniejszych wydarzeń w naszej gminie oraz rolę kulturotwórczą np. organizacja  konkursów literacko – plastycznych dla uczniów naszej gminy,  w których co roku bierze udział ponad 200 uczestników. Historia i osiągnięcia zespołów, informacje o odbytych imprezach, zapowiedzi imprez w najbliższym czasie – swoistą kronikę szeroko rozumianego życia kulturalnego w naszej gminie stanowi strona internetowa Ośrodka Kultury w Krobi (www.mgok.krobia.pl).

Biorąc pod uwagę aktywność,  zespołów artystycznych, placówek oświatowych, organizacji i instytucji działających na rzecz kultury, ich osiągnięcia i liczne imprezy można powiedzieć, że nasza gmina należy do wyjątkowo  aktywnych i kulturotwórczych w naszym regionie.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz