Plany zagospodarowania przestrzennego

1 PZP Ścieżka Rowerowa Krobia – Pudliszki Informacje w BIP
2 PZP Chwałkowo 1 Informacje w BIP
3 PZP dla działki nr ewidencyjny 195/2 przy ulicy Zachodniej w Krobi Informacje w BIP
4 PZP dla obszaru przy rozjeździe zachodniej obwodnicy miasta Krobia i ulicy Poznańskiej Informacje w BIP
5 PZP Farma Wiatrowa Krobia Południe Informacje w BIP
6 PZP Krobia - Tereny Sportowe i Rekreacyjne Informacje w BIP
7 PZP Krobia Miasto III Informacje w BIP
8 PZP Krobia Miasto IV Informacje w BIP
9 PZP Krobia Miasto V Informacje w BIP
10 PZP Krobia Miasto VI Informacje w BIP
11 PZP Krobia Miasto VII Informacje w BIP
12 PZP Krobia ul. Polna Tekst uchwały | Mapa 
13 PZP Krobia Zachód-Centrum Tekst uchwały
14 PZP Krobia-cz. wschodnia Tekst uchwały
15 PZP Kuczynka 1 Informacje w BIP
16 PZP Pudliszki 1 Informacje w BIP
17 PZP Pudliszki 2 – Strefa Aktywizacji Gospodarczej Informacje w BIP
18 PZP przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Krobi Informacje w BIP
19 PZP przy ulicy Ogrodowej w Krobi Informacje w BIP
Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz