Wydziały Urzędu Miejskiego

Wydział Organizacyjny

Wydział Spraw Społecznych

Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Wydział Finansowy