Aktualności

Projekty unijne 16 września 2020 Wyspa Kasztelańska zmienia swoje oblicze

Wyspa Kasztelańska zmienia swoje oblicze

Trwa trzeci etap rewitalizacji centrum Krobi, obejmujący m.in. przebudowę grobli na Wyspie Kasztelańskiej. Przypomnijmy, że pierwszy etap – już zakończony, dotyczył przebudowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Rowu Krobskiego, natomiast drugi, obecnie realizowany, związany jest z budową Centrum Biblioteczno-Kulturalnego KROB_KULT. Wracając do

Aktualności z NGO 14 września 2020 Przyznano dotację  ALT

Przyznano dotację organizacji pozarządowej

Zgodnie z Zarządzeniem nr 141/2020 Burmistrza Krobi z dnia 14 września 2020 roku Stowarzyszeniu Klub Sportowy „TIGER WIELKOPOLSKA”, z pominięciem otwartego konkursu ofert, udzielona została z budżetu Gminy Krobia dotacja w wysokości 5.000,00 zł w związku z powierzeniem realizacji zadania

Aktualności 11 września 2020 Pracownicze Plany Kapitałowe blisko Ciebie

Pracownicze Plany Kapitałowe blisko Ciebie

Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk zaprasza na konferencję „PPK blisko Ciebie”, dot. funkcjonowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, która odbędzie się 23 września w Poznaniu.

Komunikaty 11 września 2020 Czekają nas obostrzenia!

Czekają nas obostrzenia!

W związku ze wzrostem zachorowań spowodowanych koronawirusem SARS CoV-2, z dniem 12 września br. wprowadzona zostanie na terenie powiatu gostyńskiego tzw. "strefa żółta".

Oferta pracy 07 września 2020 Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi

Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi

Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko urzędnicze ds. organizacji i kadr w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Krobi. Oferujemy pracę w pełnym wymiarze etatu, dającą możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

Oferta pracy 07 września 2020 Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi

Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi

Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko urzędnicze ds. projektów i edukacji w Referacie Projektów i Edukacji Urzędu Miejskiego w Krobi. Oferujemy pracę na stanowisku urzędniczym , w pełnym wymiarze etatu, dającą możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

Aktualności z NGO 04 września 2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

W dniu 1 września 2020 r. Stowarzyszenie Klub Sportowy „TIGER WIELKOPOLSKA” z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich 5/2, 63-800 Gostyń, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.

Komunikaty 04 września 2020 Stypendia foto

Stypendia za osiągnięcia pozaszkolne

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krobi Nr XVII/123/2008 z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów do dnia 15 września br. można składać wnioski o uzyskanie stypendium za wybitne osiągnięcia pozaszkolne w sporcie,

Aktualności z NGO 03 września 2020 Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z Uchwałą Nr LV/452/2010 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 11 października 2010 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o

Projekty unijne 02 września 2020 ZAPRASZAMY do rekrutacji uzupełniającej uczniów Szkoły Podstawowej w Pudliszkach na zajęcia dodatkow

ZAPRASZAMY do rekrutacji uzupełniającej uczniów Szkoły Podstawowej w Pudliszkach na zajęcia dodatkow

Rekrutacja uzupełniająca uczniów w Szkole Podstawowej im. Stanisława Fenrycha w Pudliszkach z klasami integracyjnymi w związku z realizacją projektu pn. „Nauka przez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji, Nauki i Edukacji i Innowacji w Krobi.”

Komunikaty 01 września 2020 Zapraszamy do skorzystania ze stanowiska spisowego

Zapraszamy do skorzystania ze stanowiska spisowego

Już za kilka dni na ternie całego kraju rozpocznie się spis rolny, który potrwa do 30 listopada 2020 r. Dane, według stanu na 1 czerwca 2020 r., zbierane będą od użytkownicy gospodarstw rolnych. Do każdego z nich powinna już dotrzeć

Komunikaty 31 sierpnia 2020 BUDŻET GMINY KROBIA NA ROK 2021  – zapraszamy do współtworzenia dokumentu!

BUDŻET GMINY KROBIA NA ROK 2021 – zapraszamy do współtworzenia dokumentu!

Trwają już prace nad projektem uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2021. Wzorem lat ubiegłych Mieszkańcy mogą składać wnioski o ujęcie w tym projekcie przedsięwzięć, które z ich perspektywy są istotnymi dla efektywnego funkcjonowania naszej Gminy. Serdecznie zapraszamy do udziału

Komunikaty 20 sierpnia 2020 Zapraszamy na XXIV  sesję  Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na XXIV sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na XXIV sesję Rady Miejskiej w Krobi w dniu 26 sierpnia 2020 r. o godz. 15.30, która odbędzie się w auli ZSOiZ w Krobi ul. Ogród Ludowy 2.

Aktualności 14 sierpnia 2020 Zmiana dojścia do budynku

Zmiana dojścia do budynku

Urząd Miejski w Krobi informuje, że w związku z realizacją inwestycji pod nazwą: „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – wyspa kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne – przepust grobli”, występują obecnie utrudnienia w dostępie do budynku mieszkalno-administracyjnego na Wyspie