Inwestycje 27 marca 2024

Inwestycje w infrastrukturę na terenach wiejskich.

Inwestycje w infrastrukturę na terenach wiejskich.

Miesiąc marzec był okresem, w którym realizowano inwestycje przy obiektach gminnych w Gogolewie i Przyborowie.

W pierwszej miejscowości Spółdzielnia Socjalna „Ecoss”, za kwotę 13 689,90 zł, wykonała nowy odcinek kanalizacji deszczowej odwadniającej budynek świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP. Inwestycja objęła montaż rur kanalizacyjnych PCV 110 na odcinku 62 mb, montaż 3 studzienek D400 oraz demontaż  i montaż trylinki.

Z kolei w Przyborowie firma Usługi Ogólnobudowlane Piotr Chudy z Krobi, za kwotę 19 691,84 zł dokonała wymiany  drzwi wejściowych do budynku świetlicy wiejskiej wraz z robotami wykończeniowymi.

Dzięki podpisanym umowom z wykonawcami w najbliższym czasie nastąpi m. in.  wymiana źródła ciepła w budynku świetlicy w Pudliszkach, gruntowna modernizacja placów zabaw w Potarzycy, Chwałkowie i doposażenie placu  w Przyborowie, budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej budynek szkoły w Starej Krobi  oraz opracowany zostanie projekt wykonawczy wraz z projektem instalacji gazowej dla przebudowy kuchni świetlicy wiejskiej w Domachowie.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz