Inwestycje

01 października 2020 Uwaga! Roboty drogowe.

Uwaga! Roboty drogowe.

Informujemy, że zgodnie z informacją uzyskaną od wykonawcy przebudowy sieci gazowej, realizowanej na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., od 5 października wystąpią utrudnienia w zakresie komunikacji w ciągu ulic Szkolna - Plac Tadeusza Kościuszki - Ogród Ludowy - Prof. Józefa Zwierzyckiego,

14 sierpnia 2020 Nowe mieszkania w gminnym zasobie

Nowe mieszkania w gminnym zasobie

10 sierpnia 2020 r. dokonano odbioru technicznego budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej w Domachowie. Teren, na którym zrealizowano inwestycję ma bezpośredni dostęp do drogi gminnej. Budynki są niepodpiwniczone, z dwoma kondygnacjami nadziemnymi oraz z poddaszem użytkowym. W ramach zrealizowanej inwestycji zasób mieszkaniowy Gminy Krobia powiększył się tym samym o cztery lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 218,40 m2. Zostały one wyposażone w instalację elektryczną, gazową, c.o., wodną oraz kanalizacyjną (odprowadzenie ścieków do przydomowych oczyszczalni ścieków). Prace budowlane przeprowadziła firma MAT – BUD BZDĘGA z Pępowa, otrzymując z tego tytułu wynagrodzenie w łącznej wysokości 733.405,70 zł. Warto dodać, że na realizację inwestycji krobski samorząd otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 35% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych (blisko 300 tys. zł.). Przypomnijmy także, że zadaniem własnym gminy jest tworzenie warunków do zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Rada Miejska w Krobi podjęła uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Uchwała ta, wraz z regulacjami wynikającymi z odpowiednich przepisów prawa, jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego przyznawane są wolne lokale z gminnego zasobu mieszkaniowego.

05 sierpnia 2020 Rusza przebudowa grobli

Rusza przebudowa grobli

Gmina Krobia informuje, że w związku z kolejnym etapem działań rewitalizacyjnych w centrum Krobi, z dniem 10 sierpnia wystąpią utrudnienia w dostępie do budynku na Wyspie Kasztelańskiej, w tym do Urzędu Stanu Cywilnego, Referatu Projektów i Edukacji Urzędu Miejskiego, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krobia oraz siedzib organizacji pozarządowych. Z kolei w drugiej połowie sierpnia planowane jest całkowite zamknięcie grobli wjazdowej i wyznaczenie alternatywnego dostępu na Wyspę Kasztelańską. Mając na względzie skomplikowany charakter robót budowlanych należy założyć, iż utrudnienia dotyczyć mogą również ruchu komunikacyjnego przy Placu Tadeusza Kościuszki. O szczegółach związanych z powyższymi ograniczeniami będziemy Państwa informować na bieżąco.

05 sierpnia 2020 Inwestycja zakończona przed czasem

Inwestycja zakończona przed czasem

Dzięki sprawnej pracy wykonawcy, znacznie wcześniej niż zakładano, zakończono przebudowę ulicy Mikołaja Kopernika w Krobi. Realizacja inwestycji, która rozpoczęła się na początku maja br., zajęła Przedsiębiorstwu Handlowo – Usługowemu Patryk Borowczyk z Krobi niecałe 3 miesiące. Zakres wycenionego na kwotę 1 578 016,08 zł (brutto) przedsięwzięcia, realizowanego na odcinku blisko 0,5 km, obejmował przede wszystkim przebudowę kanalizacji deszczowej, wykonanie jezdni o szerokości 5,5 m oraz chodników z kostki brukowej. Ponadto wykonane zostały wyniesione skrzyżowania z ulicami Cichą, Słoneczną i Kwiatową oraz zjazdy na posesję. Dodajmy, że była to kolejna inwestycja realizowana przez Gminę Krobia we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. Oprócz wykonawcy zaangażowana była w nią również firma BEM PROJEKT Tomasz Bem, która przygotowała dokumentację projektową. Warto również podkreślić w tym miejscu rolę mieszkańców, którzy zarówno na etapie opracowywania dokumentacji jak i samej inwestycji zgłaszali cenne uwagi, a także z wyrozumiałością znosili wszelkie utrudnienia wynikające z wykonywanych robót. Realizacja inwestycji to jeden z kolejnych etapów przebudowy i budowy dróg w gminie Krobia. Jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie kolejnego przedsięwzięcia, polegającego tym razem na przebudowie ulic: Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy oraz prof. Józefa Zwierzyckiego, realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia centrum”.

20 lipca 2020 Moja Woda

Moja Woda

1 lipca ruszył nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pn. „Moja Woda”. Zgodnie z jego założeniami dofinansowanie otrzymać można na realizację inwestycji mających na celu zatrzymanie wody opadowej i roztopowej na terenie nieruchomości oraz wykorzystanie jej na miejscu, w efekcie czego wody te nie będą odprowadzane poza nieruchomość (na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp.). Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać w ramach programu dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. Program „Moja Woda” realizowany będzie w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r. Więcej informacji na temat programu „Moja Woda”

22 maja 2020 By w przyszłości było jeszcze weselej...

By w przyszłości było jeszcze weselej...

Chociaż na dzień dzisiejszy, ze względu na pandemię koronawirusa, place zabaw pozostają niedostępne dla najmłodszych mieszkańców gminy, nie wpływa to negatywnie na ich doposażeniem. W ramach umowy zawartej przez Gminę Krobia z firmą Magic Garden Sp. z o.o. z Pakości, której wartość opiewała na 71 340,00 zł brutto, na placach zabaw w Bukownicy, Chwałkowie, Ciołkowie, Gogolewie, Grabianowie, Karcu, Krobi, Kuczynie, Pudliszkach i Rogowie pojawiły się łącznie 24 nowe elementy ich wyposażenia. W zależności od lokalizacji były to bocianie gniazda, karuzele, bujaki sprężynowe, huśtawki wagowe, ławka oraz zestawy do wspinaczki. A wszystko po to, by zabawa na placach przyniosła dzieciom jeszcze więcej radości. Czy tak się stanie? Miejmy nadzieję, że przekonamy się o tym już niebawem...

22 maja 2020 Świetlice wiejskie już po

Świetlice wiejskie już po "liftingu"

Zakończyły się remonty świetlic w Domachowie, Kuczynie i Pudliszkach. W przypadku pierwszej lokalizacji prace realizowane były w systemie dwuletnim. W ubiegłym roku zakupiono materiały, min. blachę trapezową, natomiast w roku bieżącym zrealizowano prace dekarskie. Łączny koszt zadnia wyniósł 44 826,41 zł, z czego 39 996,41 zł stanowiły środki zabezpieczone w ramach funduszu sołeckiego Domachowa. W świetlicy w Kuczynie wymieniono natomiast drzwi zewnętrzne, wykonano prace elektroinstalacyjne oraz wewnętrzny podjazd dla osób z niepełnosprawnością, a także odmalowano wnętrze obiektu. Inwestor zadania, którym była Gmina Krobia, zapłacił z tego tytułu wykonawcy 27 539,19 zł, z czego 18 500,00 zł stanowiły środki funduszu sołeckiego Kuczyny. "Liftingu" doczekała się również sala główna Centrum Aktywności i Integracji Mieszkańców w Pudliszkach. Prace obejmowały wymianę starego parkietu na posadzkę z kamiena sztucznego, usunięcie lamperii ze ścian, malowanie sali głównej, renowację znajdującej się na niej sceny oraz montaż szafy hydrantowej. Łączny koszt zadania wyniósł 71 143,35 zł brutto, a w prace przygotowawcze, w tym usunięcie drewnianego parkietu, włączyli się mieszkańcy Pudliszek. Warto dodać i podkreślić, że w przypadku wszystkich świetlic remonty zrealizowane zostały przez lokalnych przedsiębiorców. Prac dekarskich w Domachowie podjęła się miejscowa firma Usługi Ogólnobudowlane Bogdan Nawrocki, w Kuczynie remont świetlicy przeprowadziło przedsiębiorstwo Usługi Ogólnobudowlane Łukasz Kaczmarek ze Starej Krobi, zaś za prace w Pudliszkach odpowiadała firma Usługi Ogólnobudowlane Sławomir Kaczmarek ze Starej Krobi.

08 maja 2020 Kolejna inwestycja dla mieszkańców, wspierająca jednocześnie lokalny rynek pracy.

Kolejna inwestycja dla mieszkańców, wspierająca jednocześnie lokalny rynek pracy.

Zgodnie z zapowiedzią sprzed kilu dni, 4 maja rozpoczęła się kolejna inwestycja realizowana przez Gminę Krobia. Wykonawcą zadania, polegającego na przebudowie ul. Mikołaja Kopernika w Krobi, jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Patryk Borowczyk z Krobi.

01 kwietnia 2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. poszukuje wykonawcy prac w Krobi

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. poszukuje wykonawcy prac w Krobi

W związku z planowaną przez Gminę Krobia przebudową ciągu ulic: Szkolna, Plac Tadeusza Kościuszki, Ogród Ludowy oraz prof. Józefa Zwierzyckiego, realizowaną w ramach projektu „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum” i wynikającą z tego koniecznością przebudowy sieci gazowej na przedmiotowym obszarze, zachęcamy wszystkich potencjalnych wykonawców do składania ofert na realizację przebudowy sieci gazowej, której inwestorem jest Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu. Wszelkie informacje dostępne są na platformie zakupowej Polskiej Spółki Gazownictwa pod linkiem:

31 marca 2020 Rewitalizacja – zaczęło się!

Rewitalizacja – zaczęło się!

Ruszyła budowa inwestycji pn. „Centrum Edukacyjno-Biblioteczno-Kulturalne KROB_KULT”. Tym samym boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Krobi stało się placem budowy. W nowym budynku powstaną pomieszczenia pod księgozbiory, czytelnię, kącik zabaw dla dzieci, pracownię komputerową oraz wielofunkcyjną salę. W murach KROB_KULTu będą mogły odbywać się również zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. W obecnej sytuacji inwestycja ta nabiera również dodatkowego znaczenia bowiem wiele mówi się o konieczności wspierania polskiej gospodarki i przedsiębiorstw, także poprzez inwestycje publiczne. Ponieważ wykonawcą budynku biblioteki jest lokalna firma - z terenu powiatu gostyńskiego, inwestycja stanowi tym samym wsparcie lokalnych miejsc pracy, dostawców materiałów i usług okołobudowlanych. Warto również podkreślić, że przedsięwzięcie realizowane jest ze znacznym dofinansowaniem z Unii Europejskiej tj. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowity koszt budowy wyniesie 5 198 000,00 zł, z czego blisko 3 500 000,00 zł stanowi dofinansowanie z UE. Planowany termin zakończenia budowy to czerwiec przyszłego roku. Na koniec przypomnijmy jeszcze, że inwestycja realizowana jest w ramach szerszego projektu pn. „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum”.