Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze

Inwestycje

18 października 2021 Będą zmiany w wyglądzie rynku. Pojawi się nowa zieleń i miejsce pod historyczny pomnik

Będą zmiany w wyglądzie rynku. Pojawi się nowa zieleń i miejsce pod historyczny pomnik

W ostatecznym wyglądzie krobskiego rynku nastąpią istotne zmiany. Podjęte w ostatnich miesiącach intensywne działania samorządu na rzecz wzbogacenia płyty rynku o dodatkową wysoką zieleń oraz uzyskania miejsca pod realizację społecznej inicjatywy budowy pomnika, zakończyły się sukcesem. Zmiany te ujęte zostały w zmienionym projekcie budowlanym, który uzyskał akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

08 października 2021 Nowy wygląd budynku przedszkola w Żychlewie

Nowy wygląd budynku przedszkola w Żychlewie

Zakończono remont budynku zamiejscowego oddziału przedszkolnego w Żychlewie. Prace obejmowały remont komina, pokrycia dachu i ścianki ogniowej, elewacji, wykonanie opaski wokół budynku, a także wymianę skrzynki gazowej. Roboty budowlane wykonał Pan Wiktor Liszczyński prowadzący Zakład Usług Technicznych Budownictwa „BUDOMECH” z siedzibą w Gostyniu. Przedsięwzięcie kosztowało 35.361,50 zł.

14 września 2021 Droga poprawiła dostęp do usług publicznych

Droga poprawiła dostęp do usług publicznych

Dzięki sprawnej pracy wykonawcy, wraz z upływem okresu wakacyjnego dobiegła końca budowa drogi dojazdowej do Gminnego Żłobka, oddziału Przedszkola Samorządowego "Pod Świerkami" oraz Krobskiego Centrum Usług Społecznych, mieszczących się przy ulicy Powstańców Wlkp. w Krobi (na terenie dawnej gazowni).

09 września 2021 Przebudowa ulic dobiegła końca

Przebudowa ulic dobiegła końca

W ostatnich dniach sierpnia dobiegła końca inwestycja obejmująca przebudowę ulic Cichej i Kwiatowej w Krobi, której wykonawcą była firm „AS” Piotr Frąckowiak z Gostynia.

08 września 2021 Modernizacja drogi dobiegła końca

Modernizacja drogi dobiegła końca

W ostatnich dniach sierpnia zakończono kolejną inwestycję drogową na terenie gminy Krobia. Na odcinku ponad 170 mb. utwardzono płytami betonowymi i kostką brukową drogę gminną w Posadowie, biegnącą od skrzyżowania z drogą powiatową do tzw. zapłocia od strony gminy Pępowo.

08 września 2021 Przebudowano kolejną drogę

Przebudowano kolejną drogę

Dzięki pozyskiwanym systematycznie z budżetu Województwa Wielkopolskiego dotacjom na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, także i w tym roku możliwe było wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego na jednej z gminnych dróg, biegnącej z Gogolewa w kierunku Rogowa. W ramach prac zrealizowanych na odcinku 1,1 km wykonano profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, a następnie ułożono nawierzchnię z tłucznia granitowego. Wartość inwestycji, której wykonawcą byłą firma Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Patryk Borowczyk z Krobi, wyniosła 142 008,54 zł. Jak wspomniano wcześniej, na realizację zadania Gmina Krobia pozyskała dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego, która w tym roku wyniosła 123 750 zł zł. Warto także wspomnieć, iż przy części drogi zostało posadzonych w poprzednich latach kilkadziesiąt drzew, które przyczyniają się to uatrakcyjnienia tego miejsca. Jest to szczególnie ważne ze względu na fakt, iż właśnie ten ciąg komunikacyjny wykorzystywany jest często przez mieszkańców okolicznych wiosek do odbywania wycieczek rowerowych, na co duży wpływa ma bez wątpienia sąsiedztwo jednego z nielicznych kompleksów leśnych w naszej gminie.

06 września 2021 Zapraszamy do propozycji dla nazwę nowej ulicy w Krobi

Zapraszamy do propozycji dla nazwę nowej ulicy w Krobi

W związku z budową łącznika ulic Polnej, Targowej i Kobylińskiej w Krobi oraz rozwojem terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową zlokalizowanych w ww. rejonie, istnieje konieczność nadania nazwy ulicy.

25 sierpnia 2021 Uwaga, zamknięta droga w Rogowie

Uwaga, zamknięta droga w Rogowie

W związku z otrzymaną informacją od Przedsiębiorstwa Drogowego „DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o., w dniu 30.08.2021 r. rozpoczną się prace związane z „przebudową drogi powiatowej nr 4909P Krobia – Miejska Górka w m. Rogowo”. W/w przebudowa wymaga zamknięcia drogi na odcinku ok. 1 km, rozpoczynającym się pomiędzy posesjami nr 28a oraz 1c, a kończącym się za posesją nr 16. W związku z powyższym ruch z miejscowości Krobia do miejscowości Niepart (droga Krobia – Grabianowo – Rogowo – Niepart ) i odwrotnie będzie kierowany przez miejscowości Chwałkowo i Gogolewo. Objazd będzie obowiązywał do odwołania. Zadanie jest realizowane przez Powiat Gostyński, na które pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz współfinansowane przez Gminę Krobia. W przypadku pytań dotyczących przedmiotowej inwestycji prosimy o kontakt ze Starostwem Powiatowym w Gostyniu pod nr tel.: 65 572-37-96; 65 575-19-65.

06 sierpnia 2021 Niebawem rozpoczęcie budowy

Niebawem rozpoczęcie budowy

Informujemy, że od 9 sierpnia br. firma „Patryk Borowczyk Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe” rozpocznie budowę drogi prowadzącej do budynku Gminnego Żłobka oraz Krobskiego Centrum Usług Społecznych. Dojazd do w/w obiektów będzie zapewniony drogą śródpolną (wjazd od ul. Ponieckiej). Przypominamy, że wartość zadania wynosi 333.027,80 zł, z czego 252.383,48 zł z tej kwoty Gmina Krobia pozyskała ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przepraszamy za utrudnienia.

06 sierpnia 2021 Będzie jaśniej i bezpieczniej

Będzie jaśniej i bezpieczniej

W pierwszych dniach sierpnia zakończył się montaż oświetlenia płyty boiska treningowego w Chwałkowie. Obiekt wyposażono w dwa 12 - metrowe słupy z oprawami LED, które stanowią uzupełnienie już istniejącego oświetlenia. Realizacją prac zajął się lokalny przedsiębiorca Jakub Misztal, prowadzący firmę JAMNET z siedzibą w Krobi. Łączny koszt dostawy, posadowienia słupów oraz montażu lamp wyniósł 18 450,00 zł. Warto dodać, że jest to kolejne w tym roku zadanie realizowane na płycie boiska treningowego w Chwałkowie. Z końcem czerwca br. dokonano bowiem na nim montażu ogrodzenia o wysokości 6 m, które zabezpieczać będzie przestrzeń za bramką boiska treningowego, w tym chronić osoby postronne od uderzenia piłką. Realizacją tego przedsięwzięcia zajęło się przedsiębiorstwo Pesmenpol z Myślenic, a łączny koszt dostawy i posadowienia siedmiu słupów oraz montażu siatki ochronnej wyniósł 12 221,28 zł.