Inwestycje

22 maja 2020 By w przyszłości było jeszcze weselej...

By w przyszłości było jeszcze weselej...

Chociaż na dzień dzisiejszy, ze względu na pandemię koronawirusa, place zabaw pozostają niedostępne dla najmłodszych mieszkańców gminy, nie wpływa to negatywnie na ich doposażeniem. W ramach umowy zawartej przez Gminę Krobia z firmą Magic Garden Sp. z o.o. z Pakości, której wartość opiewała na 71 340,00 zł brutto, na placach zabaw w Bukownicy, Chwałkowie, Ciołkowie, Gogolewie, Grabianowie, Karcu, Krobi, Kuczynie, Pudliszkach i Rogowie pojawiły się łącznie 24 nowe elementy ich wyposażenia. W zależności od lokalizacji były to bocianie gniazda, karuzele, bujaki sprężynowe, huśtawki wagowe, ławka oraz zestawy do wspinaczki. A wszystko po to, by zabawa na placach przyniosła dzieciom jeszcze więcej radości. Czy tak się stanie? Miejmy nadzieję, że przekonamy się o tym już niebawem...

22 maja 2020 Świetlice wiejskie już po

Świetlice wiejskie już po "liftingu"

Zakończyły się remonty świetlic w Domachowie, Kuczynie i Pudliszkach. W przypadku pierwszej lokalizacji prace realizowane były w systemie dwuletnim. W ubiegłym roku zakupiono materiały, min. blachę trapezową, natomiast w roku bieżącym zrealizowano prace dekarskie. Łączny koszt zadnia wyniósł 44 826,41 zł, z czego 39 996,41 zł stanowiły środki zabezpieczone w ramach funduszu sołeckiego Domachowa. W świetlicy w Kuczynie wymieniono natomiast drzwi zewnętrzne, wykonano prace elektroinstalacyjne oraz wewnętrzny podjazd dla osób z niepełnosprawnością, a także odmalowano wnętrze obiektu. Inwestor zadania, którym była Gmina Krobia, zapłacił z tego tytułu wykonawcy 27 539,19 zł, z czego 18 500,00 zł stanowiły środki funduszu sołeckiego Kuczyny. "Liftingu" doczekała się również sala główna Centrum Aktywności i Integracji Mieszkańców w Pudliszkach. Prace obejmowały wymianę starego parkietu na posadzkę z kamiena sztucznego, usunięcie lamperii ze ścian, malowanie sali głównej, renowację znajdującej się na niej sceny oraz montaż szafy hydrantowej. Łączny koszt zadania wyniósł 71 143,35 zł brutto, a w prace przygotowawcze, w tym usunięcie drewnianego parkietu, włączyli się mieszkańcy Pudliszek. Warto dodać i podkreślić, że w przypadku wszystkich świetlic remonty zrealizowane zostały przez lokalnych przedsiębiorców. Prac dekarskich w Domachowie podjęła się miejscowa firma Usługi Ogólnobudowlane Bogdan Nawrocki, w Kuczynie remont świetlicy przeprowadziło przedsiębiorstwo Usługi Ogólnobudowlane Łukasz Kaczmarek ze Starej Krobi, zaś za prace w Pudliszkach odpowiadała firma Usługi Ogólnobudowlane Sławomir Kaczmarek ze Starej Krobi.

08 maja 2020 Kolejna inwestycja dla mieszkańców, wspierająca jednocześnie lokalny rynek pracy.

Kolejna inwestycja dla mieszkańców, wspierająca jednocześnie lokalny rynek pracy.

Zgodnie z zapowiedzią sprzed kilu dni, 4 maja rozpoczęła się kolejna inwestycja realizowana przez Gminę Krobia. Wykonawcą zadania, polegającego na przebudowie ul. Mikołaja Kopernika w Krobi, jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Patryk Borowczyk z Krobi.

01 kwietnia 2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. poszukuje wykonawcy prac w Krobi

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. poszukuje wykonawcy prac w Krobi

W związku z planowaną przez Gminę Krobia przebudową ciągu ulic: Szkolna, Plac Tadeusza Kościuszki, Ogród Ludowy oraz prof. Józefa Zwierzyckiego, realizowaną w ramach projektu „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum” i wynikającą z tego koniecznością przebudowy sieci gazowej na przedmiotowym obszarze, zachęcamy wszystkich potencjalnych wykonawców do składania ofert na realizację przebudowy sieci gazowej, której inwestorem jest Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu. Wszelkie informacje dostępne są na platformie zakupowej Polskiej Spółki Gazownictwa pod linkiem:

31 marca 2020 Rewitalizacja – zaczęło się!

Rewitalizacja – zaczęło się!

Ruszyła budowa inwestycji pn. „Centrum Edukacyjno-Biblioteczno-Kulturalne KROB_KULT”. Tym samym boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Krobi stało się placem budowy. W nowym budynku powstaną pomieszczenia pod księgozbiory, czytelnię, kącik zabaw dla dzieci, pracownię komputerową oraz wielofunkcyjną salę. W murach KROB_KULTu będą mogły odbywać się również zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. W obecnej sytuacji inwestycja ta nabiera również dodatkowego znaczenia bowiem wiele mówi się o konieczności wspierania polskiej gospodarki i przedsiębiorstw, także poprzez inwestycje publiczne. Ponieważ wykonawcą budynku biblioteki jest lokalna firma - z terenu powiatu gostyńskiego, inwestycja stanowi tym samym wsparcie lokalnych miejsc pracy, dostawców materiałów i usług okołobudowlanych. Warto również podkreślić, że przedsięwzięcie realizowane jest ze znacznym dofinansowaniem z Unii Europejskiej tj. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowity koszt budowy wyniesie 5 198 000,00 zł, z czego blisko 3 500 000,00 zł stanowi dofinansowanie z UE. Planowany termin zakończenia budowy to czerwiec przyszłego roku. Na koniec przypomnijmy jeszcze, że inwestycja realizowana jest w ramach szerszego projektu pn. „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum”.

20 lutego 2020 Zgodnie z wolą mieszkańców

Zgodnie z wolą mieszkańców

Zakończono prace związane z utwardzeniem (od strony zachodniej) terenu przy świetlicy wiejskiej w Gogolewie. Prace obejmowały przedłużenie chodnika wzdłuż świetlicy na powierzchni 20 m2 oraz utwardzenie 142,5 m2 przylegającego do niego terenu. Realizacją prac zajęła się Spółdzielnia Socjalna „Ecoss”, a łączny koszt prac wyniósł 21 809,75 zł, z czego 16 000,00 zł stanowiły środki z funduszu sołeckiego Gogolewo. Warto podkreślić, że inwestycja była odpowiedzią na postulaty mieszkańców Gogolewa i została przez nich zaproponowana w uchwale zebrania wiejskiego, dotyczącej funduszu sołeckiego.

10 lutego 2020 Zaproponuj nazwę ulicy

Zaproponuj nazwę ulicy

W związku z rozwojem terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Krobi, zlokalizowanych w rejonie ulic Ogrodowej i Ponieckiej oraz związaną z tym koniecznością nadania nazwy ulicy dla drogi oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek – 2110, 2104/10 i 1646, zachęcamy Państwa do przedkładania propozycji tejże nazwy. Można to uczynić osobiście - w biurze nr 7 Urzędu Miejskiego w Krobi, pisemnie - pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (email: pp@krobia.pl). Nazwę ulicy można również zaproponować dodając stosowny komentarz pod postem na stronie Gminy Krobia na portalu Facebook. Propozycje można składać do 21 lutego 2020 r. Więcej informacji uzyskać można w Urzędzie Miejskim (biuro nr 7) lub pod numerem tel. (65)5712803.

30 stycznia 2020  Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Burmistrz Krobi wraz z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST PARK” oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Gostyniu zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się we wtorek 11 lutego 2020 r. o godzinie 15:00 na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi w sali Przemysła II.

20 stycznia 2020 Miejska murawa, ogród deszczowy i pas kwietny. A wszystko to przy okazji dyskusji o skwerze.

Miejska murawa, ogród deszczowy i pas kwietny. A wszystko to przy okazji dyskusji o skwerze.

Zapraszamy na spotkanie dotyczące zagospodarowania skweru sąsiadującego z rondem im. Kombatantów Ziemi Krobskiej, które odbędzie się 28 stycznia, o godz.16.00, w sali Przemysła II na Wyspie Kasztelańskiej.

20 stycznia 2020 Zdobądź dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła!

Zdobądź dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła!

Podobnie jak w latach poprzednich z początkiem stycznia ruszył nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Krobia na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na jej terenie, w celu ograniczania niskiej emisji. Przypominamy, że dotacja może zostać udzielona w przypadku likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym (węgiel kamienny, drewno itp.) oraz trwałego ich zastąpienia nowym źródłem ogrzewania, zasilanego paliwem gazowym, olejowym lub energią elektryczną. W ramach dotacji możliwe jest dofinansowanie zakupu i montażu nowego źródła ciepła w wysokości 50% kosztu zakupu i/lub montażu, jednak nie więcej niż 3 tys. zł. Informujemy również, że wnioski o otrzymanie dotacji składać można do 31 lipca 2020 r. lub do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zadania. Dodajmy, że w 2019 roku Gmina Krobia dofinansowała 20 wniosków, udzielając dotacji w łącznej wysokości 58 366,67 zł. Pamiętajmy, że wiele zanieczyszczeń powstaje w wyniku ogrzewania naszych domów niewłaściwym paliwem energetycznym, przez co do środowiska przedostaje się wiele szkodliwych substancji, które rozprzestrzeniają się, a następnie są wdychane i powodują liczne choroby między innymi układu oddechowego. Warto zatem „postawić” na ekologię, a stare „kopciuchy” wymienić chociażby na piec gazowy. Jednocześnie przypominamy, że dzięki zamontowanym na terenie gminy czujnikom smogu, cały czas śledzić można jakość powietrza i stopień jego zanieczyszczenia (z odczytami czujników zapoznać się można poprzez strony internetowe www.syngeos.pl lub www.krobia.pl, bądź też pobierając na urządzenie mobilne aplikację Syngeos – Nasze Powietrze).