Inwestycje

07 maja 2024 Zagospodarowano kolejną przestrzeń

Zagospodarowano kolejną przestrzeń

Zakończono prace związane z utwardzeniem terenu przy budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi. W ramach zadania dokonano m.in. utwardzenia terenu kostką betonową szarą oraz płytami ażurowymi, co znacznie zmniejszy ilość wody opadowej odprowadzanej do kanalizacji deszczowej.

27 marca 2024 Inwestycje w infrastrukturę na terenach wiejskich.

Inwestycje w infrastrukturę na terenach wiejskich.

Miesiąc marzec był okresem, w którym realizowano inwestycje przy obiektach gminnych w Gogolewie i Przyborowie.

26 marca 2024 Ruszyły prace

Ruszyły prace

Rozpoczęto budowę hali sportowej wraz z zapleczem realizowanej przez Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo-Niepart, który tworzą gminy: Miejska Górka i Krobia.

15 marca 2024 Odbędzie się remont kanalizacji deszczowej

Odbędzie się remont kanalizacji deszczowej

W dniu 14 marca podpisano pomiędzy Gminą Krobia a firmą P.H.U. Patryk Borowczyk z Krobi umowę na realizację zadania obejmującego przebudowę kanalizacji deszczowej w ulicy Poznańskiej oraz modernizację ulicy Powstańców Wlkp. w Krobi.

13 marca 2024 Kolejne dokumentacje na budowę dróg gminnych

Kolejne dokumentacje na budowę dróg gminnych

W ostatnich dniach zostały podpisane pomiędzy Gminą Krobia a firmą Tomasz Bem BEM PROJEKT z Krobi umowy na opracowanie dokumentacji projektowych na budowę ulic Wiosenna, Ogrodowa i Łącznikowa w Krobi. Zakres dokumentacji obejmować będzie przede wszystkim budowę nawierzchni, sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia.

13 marca 2024 Doposażono boisko treningowe w Pudliszkach

Doposażono boisko treningowe w Pudliszkach

Zakończono kolejny etap modernizacji stadionu sportowego w Pudliszkach, w ramach którego zamontowane zostały piłkochwyty przy boisku treningowym. Zakres prac objął montaż 28 szt. słupów stalowych o wys. 6m oraz siatki na długości 138 mb.

02 lutego 2024 Działania poprawiające jakość krobskiego boiska.

Działania poprawiające jakość krobskiego boiska.

Trwają prace związane z wykonaniem drenażu szczelinowego na boisku sportowym w Krobi mające na celu przede wszystkim poprawę wchłaniania wody opadowej. W ramach zadania, którego wykonawcą jest firma GARDEN SERVICE BOISKA SZABLEWSKI z Garzyna, planowane są między innymi zabiegi aeracji, szczotkowania, pasowania, wycięcia darni, wykonania szczelin , zasypanie i zagęszczenie szczelin oraz ułożenia darni trawą z rolki.

22 stycznia 2024 Rozbudowujemy gminną infrastrukturę

Rozbudowujemy gminną infrastrukturę

Dzisiaj firma LIGHT ON Krzysztof Bogumił Pilarczyk z Warszawy rozpoczęła prace budowlane związane z realizacją inwestycji obejmującej budowę oświetlenia drogowego w rejonie ulic Cypriana Kamila Norwida, Wisławy Szymborskiej, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima oraz Aleksandra Fredry..

02 listopada 2023 Tanio, ale przede wszystkim ekologicznie

Tanio, ale przede wszystkim ekologicznie

Dobiegła końca kolejna inwestycja dzięki której powiększył się zasób instalacji fotowoltaicznych obsługujących gminne obiekty użyteczności publicznej. Nowa instalacja fotowoltaiczna, o mocy 25,2 kw, pojawiła się przy budynku świetlicy wiejskiej w Gogolewie i jest pierwszą z instalacji gminnych, która została umiejscowiona nie na dachu budynku, ale na gruncie.

24 października 2023 Utrudnienia w ruchu drogowym

Utrudnienia w ruchu drogowym

Zgodnie z informacją przekazaną przez zarządcę drogi powiatowej prawdopodobnie w dniu 24 października br. rozpoczną się prace na ul. Kobylińskiej w Krobi przy skrzyżowaniu z ul. Nową, które związane są z przebudową odcinka sieci gazowej.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz