Inwestycje

10 lutego 2020 Zaproponuj nazwę ulicy

Zaproponuj nazwę ulicy

W związku z rozwojem terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Krobi, zlokalizowanych w rejonie ulic Ogrodowej i Ponieckiej oraz związaną z tym koniecznością nadania nazwy ulicy dla drogi oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek – 2110, 2104/10 i 1646, zachęcamy Państwa do przedkładania propozycji tejże nazwy. Można to uczynić osobiście - w biurze nr 7 Urzędu Miejskiego w Krobi, pisemnie - pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (email: pp@krobia.pl). Nazwę ulicy można również zaproponować dodając stosowny komentarz pod postem na stronie Gminy Krobia na portalu Facebook. Propozycje można składać do 21 lutego 2020 r. Więcej informacji uzyskać można w Urzędzie Miejskim (biuro nr 7) lub pod numerem tel. (65)5712803.

30 stycznia 2020  Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Burmistrz Krobi wraz z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST PARK” oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Gostyniu zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się we wtorek 11 lutego 2020 r. o godzinie 15:00 na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi w sali Przemysła II.

20 stycznia 2020 Miejska murawa, ogród deszczowy i pas kwietny. A wszystko to przy okazji dyskusji o skwerze.

Miejska murawa, ogród deszczowy i pas kwietny. A wszystko to przy okazji dyskusji o skwerze.

Zapraszamy na spotkanie dotyczące zagospodarowania skweru sąsiadującego z rondem im. Kombatantów Ziemi Krobskiej, które odbędzie się 28 stycznia, o godz.16.00, w sali Przemysła II na Wyspie Kasztelańskiej.

20 stycznia 2020 Zdobądź dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła!

Zdobądź dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła!

Podobnie jak w latach poprzednich z początkiem stycznia ruszył nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Krobia na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na jej terenie, w celu ograniczania niskiej emisji. Przypominamy, że dotacja może zostać udzielona w przypadku likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym (węgiel kamienny, drewno itp.) oraz trwałego ich zastąpienia nowym źródłem ogrzewania, zasilanego paliwem gazowym, olejowym lub energią elektryczną. W ramach dotacji możliwe jest dofinansowanie zakupu i montażu nowego źródła ciepła w wysokości 50% kosztu zakupu i/lub montażu, jednak nie więcej niż 3 tys. zł. Informujemy również, że wnioski o otrzymanie dotacji składać można do 31 lipca 2020 r. lub do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zadania. Dodajmy, że w 2019 roku Gmina Krobia dofinansowała 20 wniosków, udzielając dotacji w łącznej wysokości 58 366,67 zł. Pamiętajmy, że wiele zanieczyszczeń powstaje w wyniku ogrzewania naszych domów niewłaściwym paliwem energetycznym, przez co do środowiska przedostaje się wiele szkodliwych substancji, które rozprzestrzeniają się, a następnie są wdychane i powodują liczne choroby między innymi układu oddechowego. Warto zatem „postawić” na ekologię, a stare „kopciuchy” wymienić chociażby na piec gazowy. Jednocześnie przypominamy, że dzięki zamontowanym na terenie gminy czujnikom smogu, cały czas śledzić można jakość powietrza i stopień jego zanieczyszczenia (z odczytami czujników zapoznać się można poprzez strony internetowe www.syngeos.pl lub www.krobia.pl, bądź też pobierając na urządzenie mobilne aplikację Syngeos – Nasze Powietrze).

9 grudnia 2019 Zmodernizowano kolejną drogę

Zmodernizowano kolejną drogę

Zakończono prace związane z przebudową drogi w Chwałkowie. Inwestycja realizowana była w ramach zadania „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min. 4m”, a w jej efekcie powstała ciąg komunikacyjny z kostki brukowej o długości 230 m.b. i szerokości 6 m. oraz 130 metrowy chodnik. Jezdnia została również odwodniona za pomocą wpustów, włączonych do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej oraz do rowu. Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Patryk Borowczyk z Krobi, które otrzymało z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie 350 406,32 zł. Dodajmy również, że przedsięwzięcie było kontynuacją działań z poprzednich lat, związanych z poprawą jakości dróg śródpolnych i dojazdowych do gruntów rolnych.

9 grudnia 2019 Przebudowa Gościńca zakończona

Przebudowa Gościńca zakończona

Dobiegły końca prace budowlane w budynku Biskupiańskiego Gościńca w Domachowie, które na zlecenie Gminy Krobia przeprowadziła firma „LUX” Urszula Żukowska, Grzegorz Żukowski S.C. ze Święciechowy. Zadaniem wykonawcy było sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach inwestycji, oprócz przebudowy i remontu budynku, rozbudowano go o pomieszczenia sanitarne, zaadaptowano poddasze na cele użytkowe, zamontowano panele fotowoltaiczne oraz wybudowano wiatę i zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne. Wartość wykonanych prac wyniosła 994 130,90 zł, z czego 500 000,00 zł stanowiło dofinansowanie pozyskane na ten cel przez Gminę Krobia w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” (operacja typu „ Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej”.)

18 października 2019 Burmistrz Krobi ogłasza przetarg na sprzedaż pojazdów mechanicznych

Burmistrz Krobi ogłasza przetarg na sprzedaż pojazdów mechanicznych

Burmistrz Krobi ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż koparko-ładowarki i ciągników rolniczych

19 września 2019 Dobra współpraca zawsze popłaca

Dobra współpraca zawsze popłaca

9 września dokonano odbioru kolejnej inwestycji drogowej na terenie gminy Krobia. W Wymysłowie wybudowana została droga z kostki betonowej, której długość wynosi blisko 140 mb. W ramach zadania zlikwidowano również przydrożny rów, który zabudowany został kolektorem kanalizacji deszczowej wraz z studniami rewizyjnymi.

12 kwietnia 2019 Dla komfortu piłkarzy i nie tylko

Dla komfortu piłkarzy i nie tylko

Kilka dni temu, na boisku sportowym w Chwałkowie, zamontowana została nowa wiata stadionowa. Metalowa konstrukcja o długości 6,12 m. pokryta jest w całości poliwęglanem komorowym oraz wyposażona w 13 siedzisk.