Formularze dotyczące aktu planowania przestrzennego

W związku z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informujemy, że wnioski i uwagi do projektów aktów planowania przestrzennego oraz wnioski o sporządzenie lub zmianę aktu planowania przestrzennego należy składać na urzędowym formularzu:

Wzór formularza określony został Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii.

Obowiązuje jeden wzór formularza dla wszystkich wskazanych w nim rodajów wnoszonych pism dotyczących aktu planowania przestrzennego:

  • wniosków do projektu aktu planowania przestrzennego
  • uwag do projektu aktu planowania przestrzennego
  • wniosków o sporządzenie lub zmianę aktu planowania przestrzennego

Właściwy rodzaj pisma oraz aktu planowania przestrzennego należy wybrać zaznaczając właściwą pozycję w formularzu.

Zgodnie z ustawą wniosek do projektu aktu planowania przestrzennego, uwagę oraz wniosek o sporządzenie lub zmianę aktu planowania przestrzennego składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego.

Poniżej znajdą Państwo do pobrania wzór formularza, przykłady wypełnionych formularzy oraz instrukcję.

Załączniki
Formularz - Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego (DOCX, 57.67kB)
Formularz - Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego (PDF, 128.86kB)
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (PDF, 84.49kB)
Przykład wypełnionego formularza - uwagi do projektu MPZP (PDF, 165.6kB)
Przykład wypełnionego formularza - wniosek o zmianę MPZP (PDF, 184.26kB)
Przykład wypełnionego formularza - wnioski do projektu POG (PDF, 172.9kB)
Materiały instruktażowe - formularz pisma dot. aktu planowania przestrzennego (PDF, 413.56kB)

 

Jak przesyłać formularze

Wypełnione formularze można przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej - ePUAP

na adres elektronicznej skrytki podawczej Gminy Krobia:

/692rsul4h1/SkrytkaESP

Wnioski lub uwagi w formie dokumentu elektronicznego muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wypełnione formularze można również wydrukować i przesłać na adres:

Urząd Miejski w Krobi

ul. Rynek 1

63-840 Krobia

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz