Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze

Konkursy dla NGO

05 grudnia 2022 OTWARTE KONKURSY OFERT NA ROK 2023

OTWARTE KONKURSY OFERT NA ROK 2023

Burmistrz Krobi ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w gminie Krobia w 2023 roku zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego.

25 maja 2022 Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym

01 grudnia 2021 OTWARTE KONKURSY OFERT NA ROK 2022

OTWARTE KONKURSY OFERT NA ROK 2022

Burmistrz Krobi ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w gminie Krobia w 2022 roku w zakresie kultury fizycznej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

21 kwietnia 2021 Małe Granty, wielkie szanse! Do 8500 zł na działania z młodzieżą

Małe Granty, wielkie szanse! Do 8500 zł na działania z młodzieżą

Rusza nabór wniosków w konkursie Równać Szanse - Małe Granty! Jego celem jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości.

24 listopada 2020 Otwarte konkursy ofert na rok 2021

Otwarte konkursy ofert na rok 2021

Burmistrz Krobi ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w gminie Krobia w 2021 roku w zakresie: 1) kultury fizycznej 2) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 3) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

05 marca 2020 Kolejne dotacje przyznane

Kolejne dotacje przyznane

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszony Zarządzeniem Nr 14/2020 Burmistrza Krobi z dnia 17 stycznia 2020 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku. W ramach jedynego objętego konkursem zadania „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na terenie gminy Krobia” dwóm oferentom przyznano w łącznej kwocie 13.000,00 zł dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych. Szczegóły w BIP w Zarządzeniu Nr 49/2020 Burmistrza Krobi z dnia 4 marca 2020 roku.

03 marca 2020 Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej

Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie kultury fizycznej w 2020 roku, przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) zgodnie z „Programem współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”. Termin składania ofert upływa 24 marca 2020 r. Więcej w BIP w Zarządzeniu Nr 46/2020 Burmistrza Krobi z dnia 2 marca 2020 roku.

20 stycznia 2020 Ponad 200 tys. zł do zdobycia

Ponad 200 tys. zł do zdobycia

Zarząd Powiatu Gostyńskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych powiatu gostyńskiego przez organizacje pozarządowe. Do rozdysponowania jest ponad 200 tys. zł, a organizacje pozarządowe składać mogą oferty konkursowe w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, oświaty i wychowania, promocji i ochrony zdrowia oraz polityki prorodzinnej, pomocy i polityki społecznej, a także kultury fizycznej i turystyki, kultury i dziedzictwa kulturowego, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

17 stycznia 2020 Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Krobi ogłosił trzy kolejne OTWARTE KONKURSY OFERT na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w gminie Krobia w 2020 roku, przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.). Ogłoszone zostały konkursy z zakresu: 1. kultury fizycznej (Zarządzenie Nr 12/2020 Burmistrza Krobi z dnia 17 stycznia 2020 roku) na dwa rodzaje zadań publicznych: 1) Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna kobiet w Gminie Krobia, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN, 2) Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie tenis ziemny na terenie gminy Krobia; 2. kultury fizycznej (Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Krobi z dnia 17 stycznia 2020 roku) na jeden rodzaj zadania publicznego: 1) Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna, w tym udział drużyn dzieci i młodzieży w rozgrywkach organizowanych przez PZPN; 3. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (Zarządzenie Nr 14/2020 Burmistrza Krobi z dnia 17 stycznia 2020 roku) na jeden rodzaj zadania publicznego: 1) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na terenie gminy Krobia. Termin składania ofert mija 7 lutego 2020 roku. Szczegółowe informacje można odnaleźć na BIP Gminy Krobia w zakładkach po lewej stronie (Burmistrz – Zarządzenia Burmistrza – Zarządzenia Burmistrza Krobi z 2020 roku).