Konkursy dla NGO

29 listopada 2023 OTWARTE KONKURSY OFERT NA ROK 2024

OTWARTE KONKURSY OFERT NA ROK 2024

Burmistrz Krobi ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w gminie Krobia w 2024 roku zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego, przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

07 marca 2023 Masz pomysł? Wielkopolska Wiara pomoże go zrealizować!

Masz pomysł? Wielkopolska Wiara pomoże go zrealizować!

Po raz kolejny wielkopolskie młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą starać się o dofinansowanie swoich pomysłów na społeczne działania. Tegoroczna pula środków to ponad 570 tys. zł.

05 grudnia 2022 OTWARTE KONKURSY OFERT NA ROK 2023

OTWARTE KONKURSY OFERT NA ROK 2023

Burmistrz Krobi ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w gminie Krobia w 2023 roku zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego.

25 maja 2022 Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym

01 grudnia 2021 OTWARTE KONKURSY OFERT NA ROK 2022

OTWARTE KONKURSY OFERT NA ROK 2022

Burmistrz Krobi ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w gminie Krobia w 2022 roku w zakresie kultury fizycznej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

21 kwietnia 2021 Małe Granty, wielkie szanse! Do 8500 zł na działania z młodzieżą

Małe Granty, wielkie szanse! Do 8500 zł na działania z młodzieżą

Rusza nabór wniosków w konkursie Równać Szanse - Małe Granty! Jego celem jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości.

24 listopada 2020 Otwarte konkursy ofert na rok 2021

Otwarte konkursy ofert na rok 2021

Burmistrz Krobi ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w gminie Krobia w 2021 roku w zakresie: 1) kultury fizycznej 2) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 3) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

05 marca 2020 Kolejne dotacje przyznane

Kolejne dotacje przyznane

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszony Zarządzeniem Nr 14/2020 Burmistrza Krobi z dnia 17 stycznia 2020 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku. W ramach jedynego objętego konkursem zadania „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na terenie gminy Krobia” dwóm oferentom przyznano w łącznej kwocie 13.000,00 zł dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych. Szczegóły w BIP w Zarządzeniu Nr 49/2020 Burmistrza Krobi z dnia 4 marca 2020 roku.

03 marca 2020 Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej

Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie kultury fizycznej w 2020 roku, przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) zgodnie z „Programem współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”. Termin składania ofert upływa 24 marca 2020 r. Więcej w BIP w Zarządzeniu Nr 46/2020 Burmistrza Krobi z dnia 2 marca 2020 roku.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz