Konkursy dla NGO

08 stycznia 2024 Informacja dot. otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku

Informacja dot. otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku

Burmistrz Krobi informuje, iż nie dokonano wyboru oferty realizacji zadania publicznego na zadanie objęte otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2024 roku, który ogłoszono Zarządzeniem Nr 174/2023 Burmistrza Krobi z dnia 29 listopada 2023 r.

29 listopada 2023 OTWARTE KONKURSY OFERT NA ROK 2024

OTWARTE KONKURSY OFERT NA ROK 2024

Burmistrz Krobi ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w gminie Krobia w 2024 roku zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego, przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

07 marca 2023 Masz pomysł? Wielkopolska Wiara pomoże go zrealizować!

Masz pomysł? Wielkopolska Wiara pomoże go zrealizować!

Po raz kolejny wielkopolskie młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą starać się o dofinansowanie swoich pomysłów na społeczne działania. Tegoroczna pula środków to ponad 570 tys. zł.

05 grudnia 2022 OTWARTE KONKURSY OFERT NA ROK 2023

OTWARTE KONKURSY OFERT NA ROK 2023

Burmistrz Krobi ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w gminie Krobia w 2023 roku zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego.

25 maja 2022 Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym

01 grudnia 2021 OTWARTE KONKURSY OFERT NA ROK 2022

OTWARTE KONKURSY OFERT NA ROK 2022

Burmistrz Krobi ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w gminie Krobia w 2022 roku w zakresie kultury fizycznej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

21 kwietnia 2021 Małe Granty, wielkie szanse! Do 8500 zł na działania z młodzieżą

Małe Granty, wielkie szanse! Do 8500 zł na działania z młodzieżą

Rusza nabór wniosków w konkursie Równać Szanse - Małe Granty! Jego celem jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości.

24 listopada 2020 Otwarte konkursy ofert na rok 2021

Otwarte konkursy ofert na rok 2021

Burmistrz Krobi ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w gminie Krobia w 2021 roku w zakresie: 1) kultury fizycznej 2) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 3) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

05 marca 2020 Kolejne dotacje przyznane

Kolejne dotacje przyznane

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszony Zarządzeniem Nr 14/2020 Burmistrza Krobi z dnia 17 stycznia 2020 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku. W ramach jedynego objętego konkursem zadania „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na terenie gminy Krobia” dwóm oferentom przyznano w łącznej kwocie 13.000,00 zł dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych. Szczegóły w BIP w Zarządzeniu Nr 49/2020 Burmistrza Krobi z dnia 4 marca 2020 roku.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz