Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Konkursy dla NGO 01 grudnia 2021

OTWARTE KONKURSY OFERT NA ROK 2022

Burmistrz Krobi ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w gminie Krobia w 2022 roku w zakresie:

1) kultury fizycznej (Zarządzenie Nr 141/2021 Burmistrza Krobi z dnia 29 listopada 2021 r.),

2) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (Zarządzenie Nr 142/2021 Burmistrza Krobi z dnia 29 listopada 2021 r.),

3) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (Zarządzenie Nr 143/2021 Burmistrza Krobi z dnia 29 listopada 2021 r.),

przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin składania ofert we wszystkich powyższych konkursach mija 23 grudnia 2021 roku do godz. 15:00.

Szczegóły dotyczące m.in. składania ofert, rodzajów zadań publicznych objętych konkursami, zasad przyznawania dotacji oraz trybu i kryteriów stosowanych przy wyborze ofert odnaleźć można w powyższych Zarządzeniach w Biuletynie Informacji Publicznej.Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2022-06-01 09:48:39