Konkursy dla NGO 01 grudnia 2021

OTWARTE KONKURSY OFERT NA ROK 2022

Burmistrz Krobi ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w gminie Krobia w 2022 roku w zakresie:

1) kultury fizycznej (Zarządzenie Nr 141/2021 Burmistrza Krobi z dnia 29 listopada 2021 r.),

2) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (Zarządzenie Nr 142/2021 Burmistrza Krobi z dnia 29 listopada 2021 r.),

3) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (Zarządzenie Nr 143/2021 Burmistrza Krobi z dnia 29 listopada 2021 r.),

przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin składania ofert we wszystkich powyższych konkursach mija 23 grudnia 2021 roku do godz. 15:00.

Szczegóły dotyczące m.in. składania ofert, rodzajów zadań publicznych objętych konkursami, zasad przyznawania dotacji oraz trybu i kryteriów stosowanych przy wyborze ofert odnaleźć można w powyższych Zarządzeniach w Biuletynie Informacji Publicznej.Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2022-06-01 09:48:39
Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz