Konkursy dla NGO 05 marca 2020

Kolejne dotacje przyznane

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszony Zarządzeniem Nr 14/2020 Burmistrza Krobi z dnia 17 stycznia 2020 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku.

W ramach jedynego objętego konkursem zadania „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na terenie gminy Krobia” dwóm oferentom przyznano w łącznej kwocie 13.000,00 zł dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych.

Szczegóły w BIP w Zarządzeniu Nr 49/2020 Burmistrza Krobi z dnia 4 marca 2020 roku.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz