Konkursy dla NGO 19 grudnia 2019

Otwarty konkurs ofert na 2020 rok z zakresu kultury fizycznej

Burmistrz Krobi ogłosił kolejny otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w gminie Krobia w 2020 roku w zakresie kultury fizycznej (Zarządzenie Nr 148/2019 Burmistrza Krobi z dnia 19 grudnia 2019 r.) przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

Termin składania ofert mija 15 stycznia 2020 roku.

Szczegóły w BIP.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz