ZNAJDŹ WYDARZENIA

Miejscowość: Stadion sportowy
Miejsce: Pudliszki
Data rozpoczęcia: 2019-05-26
Data zakończenia: 2019-05-26
Organizator: Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Krobi, Gmina Krobia

.

Data rozpoczęcia: 2019-05-29 14:30
Data zakończenia: 2019-05-29

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na X sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się  w dniu 29 maja 2019 r. o godz. 14.30  w auli ZSOiZ  w Krobi ul.Ogród Ludowy 2

 

Porządek obrad X sesji Rady Miejskiej w Krobi :

 

1.    Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołów z VIII i IX sesji.

4.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krobi w okresie międzysesyjnym.

6.    Debata nad raportem o stanie Gminy Krobia za rok 2018.

7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Krobi.

8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krobia za 2018 rok.

9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krobi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Krobia za 2018 rok.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o  wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne     nabycie przez Gminę Krobia nieruchomości niezabudowanej położonej w Krobi.

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/62/2019  Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 marca 2019 r.            w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pępowo.

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr  III/34/2018   Rady Miejskiej    w  Krobi  z  dnia  19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia  na lata 2019 – 2029.

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  Gminy Krobia na rok 2019.

16. Wolne głosy i wnioski.

      17.  Zakończenie.

Miejscowość: Boisko(uczniowie ZSOiZ w Krobi, mieszkańcy DPS i ŚDS Chwałkowo)
Data rozpoczęcia: 2019-05-31
Data zakończenia: 2019-05-31
Organizator: Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi

.

Zapraszamy na warsztaty

Data rozpoczęcia: 2019-06-04
Data zakończenia: 2019-06-04

W imieniu Gminy Krobia oraz Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” serdecznie zapraszamy na spotkanie warsztatowe, poświęcone rewitalizacji wybranych obiektów na terenie gminy Krobia, które odbędzie się 4 czerwca br., o godzinie 15:00 w budynku Lokalnego Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji tzw. „Małym Koperniku” na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi. Podczas spotkania poruszone zostaną m in. kwestie związane z odtwarzaniem zadrzewień liniowych, alei śródpolnych, nasadzeń na terenie miejscowości oraz rewitalizacji oczek wodnych i stawów. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zgłaszanie swojego uczestnictwa pod numerem telefonu 65 5712 645 bądź mailowo na adres: stazysta@krobia.pl, w terminie do 30 maja br.

Data rozpoczęcia: 2019-06-08
Data zakończenia: 2019-06-09

.