ZNAJDŹ WYDARZENIA

Data rozpoczęcia: 2024-06-23 0:00
Data zakończenia: 2024-06-23 23:59

.

Data rozpoczęcia: 2024-06-26 13:00
Data zakończenia: 2024-06-26 15:00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na III sesję Rady Miejskiej w Krobi w dniu 26 czerwca 2024 r. o godz. 13.00,  która odbędzie się w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym KROB_KULT  w  Krobi ul. Sportowa 1

 

Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Krobi :

 

1. Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z II sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krobi w okresie międzysesyjnym.

6. Debata nad raportem o stanie Gminy Krobia za rok 2023.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Krobi.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krobia za 2023 rok.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krobi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Krobia za 2023 rok.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcia od Województwa Wielkopolskiego zadania polegającego na opracowaniu koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy wschodniej obwodnicy miasta Krobia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVIII/562/2023 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krobi na 2024 rok.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVIII/569/2023 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata  2024 – 2031.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2024.

14. Wolne głosy i wnioski.

15. Zakończenie.

Więcej info na esesja.pl

Transmisja online - Sesji Rady Miejskiej w Krobi - godz. 13:00

                                          

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz