Aktualności

20 marca 2019 Zapraszamy na VII sesję  Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na VII sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na VII sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się w dniu 25 marca 2019 r. o godz. 15.30 w auli ZSOiZ w Krobi ul. Ogród Ludowy 2.

07 marca 2019 Promesa już jest. O reszcie zadecydują radni

Promesa już jest. O reszcie zadecydują radni

6 marca Burmistrz Krobi Łukasz Kubiak odebrał z rąk Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Kazimierza Kuberskiego, opiewającą na 750 tys. zł, promesę na utworzenie w Krobi żłobka. Dokument ten jest konsekwencją wniosku, złożonego przez Gminę Krobia w ramach rządowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" (edycja 2019).

05 marca 2019 Wiedzą jak zapobiegać pożarom

Wiedzą jak zapobiegać pożarom

30 uczniów z terenu gminy Krobia wzięło udział w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom", które 3 marca odbyły się w Szkole Podstawowej w Krobi. Konkurs, którego organizatorami byli: Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Krobi oraz Gmina Krobia, rozegrany został według ogólnopolskiego regulaminu,

01 marca 2019 Ogłoszenie w sprawie rozpatrzenia i wyboru ofert organizacji pozarządowych

Ogłoszenie w sprawie rozpatrzenia i wyboru ofert organizacji pozarządowych

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszony Zarządzeniem nr 3/2018 Burmistrza Krobi z dnia 8 stycznia 2019 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej.

28 lutego 2019 Ogłoszenie w sprawie rozpatrzenia i wyboru ofert organizacji pozarządowych

Ogłoszenie w sprawie rozpatrzenia i wyboru ofert organizacji pozarządowych

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszony Zarządzeniem nr 4/2018 Burmistrza Krobi z dnia 8 stycznia 2019 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2019 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

28 lutego 2019 Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 450, z późn. zm.) do zgłaszania swojej kandydatury na członków komisji konkursowych, powołanych do oceny ofert na realizację zadania publicznego w roku 2019 złożonych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Krobi zarządzeniem nr 16/2019 z dnia 11 lutego 2019 r.

26 lutego 2019 Informacja!

Informacja!

W związku z wdrożeniem od 4 marca 2019r. nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną planowane są czasowe przerwy techniczne w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. W związku z powyższym w piątek 1 marca 2019r.wnioski o wydanie dowodów osobistych będą przyjmowane w urzędzie tylko do godz. 11.30. Od godz. 12.00 do zamknięcia urzędu nie będzie możliwości ani złożenia wniosku, ani załatwienia innych spraw dotyczących dowodu osobistego, np. nie będzie można odebrać gotowego już dokumentu.

26 lutego 2019 Zapraszamy do rekrutacji nauczycieli na szkolenia i warsztaty

Zapraszamy do rekrutacji nauczycieli na szkolenia i warsztaty

Regulamin rekrutacji nauczycieli na szkolenia, warsztaty oraz wizyty studyjne celem realizacji metody daltońskiej w ramach projektu „Przygody z nauką - kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne