Aktualności

22 stycznia 2019 Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 450, z późn. zm.) do zgłaszania swojej kandydatury na członków komisji konkursowych, powołanych do oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 złożonych w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Burmistrza Krobi zarządzeniem nr 3/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r., zarządzeniem nr 4/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r. oraz zarządzeniem nr 3/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r.

22 stycznia 2019 Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi

Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi

Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko Kierownika Referatu Projektów i Edukacji w Referacie Projektów i Edukacji Urzędu Miejskiego w Krobi. Oferujemy pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym , w pełnym wymiarze etatu, dającą możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego. Oferty prosimy składać do 4 lutego 2019 roku osobiście w Biurze Obsługi Klienta w budynku ratusza lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Krobi, Rynek 1, 63-840 Krobia z dopiskiem na kopercie: „Kierownik Referatu projektów i edukacji ”. Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej

17 stycznia 2019 W piątek i sobotę żałoba narodowa

W piątek i sobotę żałoba narodowa

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podjął decyzję o dniu żałoby narodowej, która będzie następstwem tragicznej śmierci prezydenta Gdańska. Przypomnijmy, że Paweł Adamowicz zmarł w poniedziałek 14 stycznia w wyniku ran, zadanych mu dzień wcześniej przez nożownika podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

17 stycznia 2019 Nowoczesny sprzęt podarowany przez WOŚP trafił do gostyńskiego szpitala. Będzie ratował dzieci.

Nowoczesny sprzęt podarowany przez WOŚP trafił do gostyńskiego szpitala. Będzie ratował dzieci.

Jak informuje szef powiatowego gostyńskiego Sztabu WOŚP przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Mirosław Sobkowiak: „Do szpitala w Gostyniu trafił kolejny nowoczesny i wysokiej jakości sprzęt od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pozyskanie go wcale nie było taką łatwą sprawą.

17 stycznia 2019 nteresuje Cię samorząd i praca w administracji? Zapraszamy na staż!

nteresuje Cię samorząd i praca w administracji? Zapraszamy na staż!

Wzorem lat ubiegłych Urząd Miejski w Krobi zachęca wszystkie osoby, które chciałyby poznać arkana pracy urzędniczej, do złożenia dokumentów aplikacyjnych na staż w krobskim magistracie. Warto podkreślić, że jest on szansą nie tylko na zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie administracji samorządowej, ale również zyskanie bądź poszerzenie kompetencji, które mogą się okazać kluczowe w przypadku poszukiwania pracy w przyszłości.

17 stycznia 2019 Nieodpłatna pomoc prawna na nowych zasadach

Nieodpłatna pomoc prawna na nowych zasadach

W związku z nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się zasady udzielania mieszkańcom gminy Krobi nieodpłatnej pomocy prawnej.

17 stycznia 2019 Co dalej z planami w sprawie Krobskiego Centrum Usług Społecznych

Co dalej z planami w sprawie Krobskiego Centrum Usług Społecznych

14 stycznia odbyło się otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na wykonanie, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zadania pn.: Krobskie Centrum Usług Społecznych (KCUS). Do Urzędu Miejskiego w Krobi wpłynęły dwie oferty: konsorcjum budowlanego PB Kontrakt Sp. z o.o., Sp. komandytowa, Wilkowice (lider) i Usługi Budowlane - Piotr Giera, Dzięczyna (partner), opiewająca na kwotę brutto 6 430 000,00 zł oraz konsorcjum budowlanego Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ABAKUS Małgorzata Baryga – Góralska, Leszno (lider) i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HAND - BUD Zdzisław Baryga, Leszno (partner), oszacowana na 6 789 600,00 zł.

16 stycznia 2019 43 922,09 zł dla najmłodszych polskich pacjentów

43 922,09 zł dla najmłodszych polskich pacjentów

13 stycznia, już po raz 27., „zagrała” Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zebrane w czasie jej tegorocznego „koncertu” środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu medycznego do specjalistycznych szpitali dziecięcych. Są to placówki z oddziałami tzw. II oraz III stopnia referencyjności, czyli takie, które mogą dokonać specjalistycznej diagnozy oraz udzielić pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom.

10 stycznia 2019 Informacja o polowaniach zbiorowych na terenie Gminy Krobia

Informacja o polowaniach zbiorowych na terenie Gminy Krobia

W związku z realizacją polecenia Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lesznie w ramach polecenia Ministra Ochrony Środowiska dot. wielkoobszarowych polowań zbiorowych na dziki, oraz wytyczne Inspekcji Weterynaryjnego Głównego Lekarza Weterynarii, kierując się troską o bezpieczeństwo osób i mienia, uprzejmie informujemy, że na terenach dzierżawionych obwodów łowieckich w Gminie Krobia