Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze

Aktualności

28 października 2021 Przyznano dotację organizacji pozarządowej

Przyznano dotację organizacji pozarządowej

Zgodnie z Zarządzeniem nr 126/2021 Burmistrza Krobi z dnia 25 października 2021 roku Stowarzyszeniu SPORTATUT udzielona została dotacja z budżetu Gminy Krobia w wysokości 4.000,00 zł

27 października 2021 Nowy radny już zaprzysiężony

Nowy radny już zaprzysiężony

Podczas dzisiejszej XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Krobi ślubowanie złożył nowy radny Krzysztof Perdon. Przypomnijmy w tym miejscu, że mandat do zasiadania w organie uchwałodawczym Gminy Krobia uzyskał on w ramach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krobi, zarządzonych w związku ze śmiercią innego radnego - śp. Mariusza Ruty. Nowemu radnemu życzymy przede wszystkim dobrego zdrowia oraz realizacji jak największej liczby założonych celów, które odzwierciedlają potrzeby i postulaty mieszkańców gminy Krobia.

27 października 2021 W hołdzie Bohaterom

W hołdzie Bohaterom

21 października mieszkańcy gminy Krobia uczcili pamięć tych, którzy oddali swe życie za Ojczyznę. Przypomnijmy, że dokładnie 82 lata wcześniej, w ramach Operacji Tannenberg, przeprowadzonej przez niemieckiego okupanta

25 października 2021 Ponad 10 milionów złotych na inwestycje w gminie Krobia

Ponad 10 milionów złotych na inwestycje w gminie Krobia

W dniu dzisiejszym ogłoszone zostały wyniki pierwszego naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wśród ponad 4 tys. dofinansowanych wniosków znalazły się również trzy dotyczące gminy Krobia.

25 października 2021 Praca w ogrodzie deszczowym wre

Praca w ogrodzie deszczowym wre

Kilka dni temu informowaliśmy Państwa o pracach przygotowawczych związanych z utworzeniem pierwszego ogrodu deszczowego w gminie Krobia. Dziś uczniowie Szkoły Podstawowej w Krobi oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi wraz z opiekunami, samorządowcami, pracownikami Spółdzielni Socjalnej „ECOSS”, a także członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gościnna Wielkopolska” oraz Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przystąpili do zasadniczego etapu przedsięwzięcia.

25 października 2021 Z myślą o energooszczędności

Z myślą o energooszczędności

18 października rozpoczęły się prace związane z poprawą jakości oświetlenia drogowego na terenie gminy Krobia, które na zlecenie krobskiego samorządu realizowane są przez spółkę Enea Oświetlenie. W ramach zawartej umowy w całej gminie wymienione zostanie ok. 1160 starych opraw sodowych

18 października 2021 Będą zmiany w wyglądzie rynku. Pojawi się nowa zieleń i miejsce pod historyczny pomnik

Będą zmiany w wyglądzie rynku. Pojawi się nowa zieleń i miejsce pod historyczny pomnik

W ostatecznym wyglądzie krobskiego rynku nastąpią istotne zmiany. Podjęte w ostatnich miesiącach intensywne działania samorządu na rzecz wzbogacenia płyty rynku o dodatkową wysoką zieleń oraz uzyskania miejsca pod realizację społecznej inicjatywy budowy pomnika, zakończyły się sukcesem. Zmiany te ujęte zostały w zmienionym projekcie budowlanym, który uzyskał akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

18 października 2021 W Krobi powstaje ogród deszczowy

W Krobi powstaje ogród deszczowy

Wczoraj rozpoczęto prace związane z utworzeniem ogrodu deszczowego przy budynku ZSOiZ w Krobi. Tego rodzaju ogrody są doskonałym elementem błękitno-zielonej infrastruktury, który umożliwia okresową retencję wody opadowej.

18 października 2021 Dyskutowali o ASF

Dyskutowali o ASF

12 października br. w Centrum Biblioteczno – Kulturalnym KROB-KULT w Krobi, na zaproszenie Krzysztofa Grabowskiego - Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Łukasza Kubiaka – Burmistrza Krobi, odbyło się spotkanie, którego celem było omówienie bieżącej sytuacji związanej z afrykańskim pomorem wsi na terenie województwa wielkopolskiego, a w szczególności na terenach powiatu leszczyńskiego, rawickiego i gostyńskiego.

18 października 2021 Okazja do porządków już niebawem!

Okazja do porządków już niebawem!

Urząd Miejski w Krobia przypomina o zbliżających się objazdowych zbiórkach odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy Krobia. Podczas zbiórki odbierane będą od mieszkańców m.in. meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony oraz armatura sanitarna.