Aktualności

14 lutego 2020 Przyznano dotacje organizacjom pozarządowym

Przyznano dotacje organizacjom pozarządowym

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszony Zarządzeniem Nr 136/2019 Burmistrza Krobi z dnia 28 listopada 2019 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku w ramach zadania: „Ochrona dziedzictwa kulturowego i obsługa gminnych uroczystości patriotycznych”. Na przedmiotowe zadania złożona została jedynie jedna oferta, która uzyskała pozytywną ocenę Komisji Konkursowej, co skutkowało przyznaniem oferentowi przez Burmistrza Krobi dotacji na wsparcie realizacji proponowanego zadania w wysokości 5.000,00 zł. Szczegóły w BIP w Zarządzeniu Nr 35/2020 Burmistrza Krobi z dnia 14 lutego 2020 roku.

13 lutego 2020 Szanowni Państwo!

Szanowni Państwo!

Zarządzeniem Burmistrza Krobi Nr 32/2020 z dnia 12.02.2020 r. postępowanie rekrutacyjne do żłobka w Krobi zostaje unieważnione z uwagi na brak możliwości otwarcia Żłobka w przewidywanym terminie oraz wysokiego prawdopodobieństwa zmiany statusu osób rekrutowanych. Informujemy także, że rekrutacja do Żłobka Gminnego w Krobi zostanie powtórzona. Informacja o ponownej rekrutacji zostanie podana do publicznej wiadomości. Jeżeli osoby, które złożyły wnioski o przyjęcie dziecka do żłobka, chciałyby uzyskać więcej informacji, pozostajemy do dyspozycji w dniach: 20.02.2020 w godz. od 1500 do 1800 oraz 21.02.2020 r. w godz. od 800 do 1200, Biuro Projektu (Plac Kościuszki 3, 63 – 840 Krobia). Tel: 504103361 lub 65 5712645

13 lutego 2020 Nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie i mediacja w 2020 r.

Nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie i mediacja w 2020 r.

Nieodpłatna pomoc prawna, poraW powiecie gostyńskim mieszkańcy mogą otrzymać nieodpłatną pomoc prawną (na etapie przedsądowym) oraz nieodpłatną poradę obywatelską w dowolnie wybranym punkcie, których lokalizację i godziny dyżurów zawiera załączony harmonogram.dy obywatelskie i mediacja w 2020 r

10 lutego 2020 Zaproponuj nazwę ulicy

Zaproponuj nazwę ulicy

W związku z rozwojem terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Krobi, zlokalizowanych w rejonie ulic Ogrodowej i Ponieckiej oraz związaną z tym koniecznością nadania nazwy ulicy dla drogi oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek – 2110, 2104/10 i 1646, zachęcamy Państwa do przedkładania propozycji tejże nazwy. Można to uczynić osobiście - w biurze nr 7 Urzędu Miejskiego w Krobi, pisemnie - pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (email: pp@krobia.pl). Nazwę ulicy można również zaproponować dodając stosowny komentarz pod postem na stronie Gminy Krobia na portalu Facebook. Propozycje można składać do 21 lutego 2020 r. Więcej informacji uzyskać można w Urzędzie Miejskim (biuro nr 7) lub pod numerem tel. (65)5712803.

08 lutego 2020 Przyznano dotacje organizacjom pozarządowym

Przyznano dotacje organizacjom pozarządowym

Burmistrz Krobi częściowo rozstrzygnął ogłoszony Zarządzeniem Nr 136/2019 Burmistrza Krobi z dnia 28 listopada 2019 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku.

30 stycznia 2020  Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Burmistrz Krobi wraz z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST PARK” oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Gostyniu zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się we wtorek 11 lutego 2020 r. o godzinie 15:00 na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi w sali Przemysła II.

29 stycznia 2020 Przystanek Kino 2020
28 stycznia 2020 Elektroniczny nabór wniosków na turnusy i środki ortopedyczne

Elektroniczny nabór wniosków na turnusy i środki ortopedyczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje, iż od stycznia 2020 roku istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego oraz zakupu przedmiotu ortopedycznego i środków pomocniczych drogą elektroniczną, za pośrednictwem darmowego Systemu Obsługi Wsparcia SOW. Wykorzystując system SOW można złożyć wniosek elektroniczny w każdym momencie, również w dzień wolny od pracy.