Komunikaty 16 kwietnia 2024

Konkurs ofert na realizację w gminie Krobia w 2024 roku zadania publicznego

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w gminie Krobia w 2024 roku zadania publicznego ze sfery działalności pożytku publicznego, przewidzianego do zlecenia przez Gminę Krobia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konkurs ogłoszono na realizację zadania publicznego: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Zalacznik_nr_1_do_Rozporzadzenia_-_formularz_oferty_realizacji_zadania_publicznego

Załączniki do oferty

Zarządzenie nr 59_2024 Burmistrza Krobi z dnia 15 kwietnia 2024 r.Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2024-04-16 13:51:52
Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz