Komunikaty

14 listopada 2018 Zapraszamy na pierwszą sesję Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na pierwszą sesję Rady Miejskiej w Krobi

Gmina Krobia informuje, że postanowieniem z dnia 9 listopada 2018 r. Komisarz Wyborczy w Lesznie zwołał pierwszą sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 r. o godz. 15:30 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi ul. Ogród Ludowy 2.

08 listopada 2018 Informacja o dniu wolnym od pracy.

Informacja o dniu wolnym od pracy.

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 07.11.2018r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej dzień 12 listopada 2018 roku ustanowiony został dniem wolnym od pracy. Urząd Miejski w Krobi będzie nieczynny.

06 listopada 2018 Informacja w sprawie planu ruchu w celu likwidacji otworów obserwacyjnych

Informacja w sprawie planu ruchu w celu likwidacji otworów obserwacyjnych

W związku z wpłynięciem do Urzędu Miejskiego w Krobi „Planu Ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne niepolegające na badaniach geofizycznych wymagających użycia środków strzałowych – Likwidacja otworów obserwacyjnych – piezometrów i studni badawczych w hydrowęzłach

30 października 2018 Ogłoszenie  otwartego konkursu ofert którego przedmiotem jest wybór dziennego opiekuna

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert którego przedmiotem jest wybór dziennego opiekuna

Ogłasza się otwarty konkurs ofert, którego przedmiotem jest wybór 1 dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3 na terenie Gminy Krobia szczegóły w brzmieniu załącznika nr 1 i 2 do zarządzenia Nr 107/2018 z dnia 29.10.2018r.

10 października 2018 Zapraszamy na LII sesję  Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na LII sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Łukasz Kubiak serdecznie zaprasza na LII sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się w dniu 16 października 2018 r. o godz. 16.30 w auli ZSOiZ w Krobi ul. Ogród Ludowy 2.

25 września 2018 Informacja na temat możliwości doszacowania szkód w produkcji buraka cukrowego, ziemniaka oraz rzepa

Informacja na temat możliwości doszacowania szkód w produkcji buraka cukrowego, ziemniaka oraz rzepa

Z uwagi na występowanie w całej Polsce problemu suszy, burmistrz Krobi informuje, że Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, opracował wartości bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski w zależności od kategorii gleb, określając tym samym aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

20 września 2018 Zapraszamy na LI sesję  Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na LI sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Łukasz Kubiak serdecznie zaprasza na LI sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się w dniu 25 września 2018 r. o godz. 16.30 w auli ZSOiZ w Krobi ul. Ogród Ludowy 2.

19 września 2018 Węgiel brunatny - biznes czy katastrofa?

Węgiel brunatny - biznes czy katastrofa?

27 września br. w Warszawie odbędzie się konferencje pt.: „Węgiel Brunatny w XXI wieku – zwyczajny biznes, czy katastrofa?”, organizowana przez Fundację „Rozwój tak – odkrywki nie”.

19 września 2018 Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku złożonych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Krobi zarządzeniem nr 89/2018 z dnia 7 września 2018 roku w zakresie kultury fizycznej.

30 sierpnia 2018 Stypendia za osiągnięcia pozaszkolne

Stypendia za osiągnięcia pozaszkolne

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krobi Nr XVII/123/2008 z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów do dnia 15 września br. można składać wnioski o uzyskanie stypendium za wybitne osiągnięcia pozaszkolnew sporcie, kulturze lub osiągnięcia naukowe dla uczniów szkół funkcjonujących na terenie Gminy Krobia. Wnioskodawcami mogą być : stowarzyszenia, organizacje i instytucje działające na rzecz sportu, kultury, nauki lub dyrektorzy szkół. Szczegółowe zasady udzielania stypendiów określa regulamin, który jest dostępny na stronie internetowej Gminy www.krobia.pl oraz w Urzędzie Miejskim pok. nr 9 Rynek 1, 63-840 Krobia.