Komunikaty

05 września 2023 Wnioski o stypendium szkolne

Wnioski o stypendium szkolne

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi informuje o możliwości składania wniosków na stypendium szkolne (socjalne) na rok szkolny 2023/2024 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krobia. Druki wniosków można pobierać od dnia 01.09.2023 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi, ul. Powstańców Wielkopolskich 126 ( tel. 655711109) lub na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi (www.mgops.krobia.pl).

31 sierpnia 2023 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrz

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrz

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Krobi przy ulicy Kobylińskiej, Marii Konopnickiej, Powstańców Wielkopolskich wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

28 sierpnia 2023 Z wizytą u węgierskich bratanków

Z wizytą u węgierskich bratanków

W dniach 20-23 sierpnia 2023 roku przedstawiciele gminy Krobia, zaproszeni przez węgierskich przyjaciół, wybrali się na wizytę studyjną do Révfülöp.

22 sierpnia 2023 ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

W związku z upływającym za kilka dni terminem składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, serdecznie zachęcamy do wcześniejszego złożenia stosownych dokumentów. W dniu 31 sierpnia 2023 r. upływa ostateczny, w ustawowy termin składania wniosków i złożenie wniosku po tym terminie spowoduje nieprzyznanie środków.

17 sierpnia 2023 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrz

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrz

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Krobi w rejonie ulic: Zachodniej, Poznańskiej, Jana III Sobieskiego, Adama Mickiewicza, Janusza Korczaka oraz drogi wojewódzkiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

11 lipca 2023 Dodatek emerytalny dla sołtysów

Dodatek emerytalny dla sołtysów

Informujemy, że związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (tj. Dz. U. 2023, poz. 1073), możliwe jest złożenie do Urzędu Miejskiego w Krobi wniosku o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa, stanowiącego załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne, składanego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

23 czerwca 2023 Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych  w 2023 roku

Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku

Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach priorytetów zadań określonych w uchwale nr LII/431/2022 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 26 października 2022 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

23 czerwca 2023 Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 450, z późn. zm.) do zgłaszania swojej kandydatury na członków komisji konkursowych, powołanych do oceny ofert na realizację zadania publicznego w roku 2023 złożonych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Krobi zarządzeniem nr 95/2023 z dnia 23 czerwca 2023r.

23 czerwca 2023 Wyniki konsultacji społecznych

Wyniki konsultacji społecznych

Burmistrz Krobi podaje w załączeniu wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Krobia, ogłoszonych Zarządzeniem nr 71/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku na podstawie uchwały nr LVII/490/2023 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie określenia trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krobia.

09 czerwca 2023 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Krobi w rejonie ulic: Zachodniej, Poznańskiej, Jana III Sobieskiego, Adama Mickiewicza, Janusza Korczaka

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz