Komunikaty

13 listopada 2019 Zapraszamy online na XV sesję Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy online na XV sesję Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy online na XV sesję Rady Miejskiej w Krobi

12 listopada 2019 Zapraszamy na XV sesję  Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na XV sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na XV sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się w dniu 13 listopada 2019 r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń im.Przemysła II na Wyspie Kasztelańskiej pl. Kościuszki 3 w Krobi

30 października 2019 Zapraszamy online na XIV sesję Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy online na XIV sesję Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy online na XIV sesję Rady Miejskiej w Krobi

24 października 2019 Zapraszamy na XIV sesję  Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na XIV sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na XIV sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się w dniu 30 października 2019 r. o godz. 15.30 w auli ZSOiZ w Krobi ul.Ogród Ludowy 2

30 września 2019 INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

25 września 2019 roku zakończyły się trwające od 11 września br. konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok” (zwanego dalej „Programem”). Konsultacje ogłoszone zostały Zarządzeniem Nr 99/2019 Burmistrza Krobi z dnia 4 września 2019 roku.

26 września 2019 Zapraszamy na transmisję online sesji Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na transmisję online sesji Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na transmisję online sesji Rady Miejskiej w Krobi

20 września 2019 Zapraszamy na XIII sesję  Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na XIII sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na XIII sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się w dniu 26 września 2019 r. o godz. 15.30 w auli ZSOiZ w Krobi ul.Ogród Ludowy 2

17 września 2019 STOP SUSZY!

STOP SUSZY!

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zaprasza do konsultacji społecznych projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). To pierwszy tak kompleksowy dokument planistyczny dotyczący zjawiska suszy. Konsultacje odbywać się będą do 15 lutego 2020 r. w 15 miastach. Szczegóły dotyczące lokalizacji oraz terminów spotkań znajdą Państwo na stronie www.stopsuszy.pl/konsultacje-spoleczne/.

05 września 2019 Warto skorzystać