Komunikaty

22 stycznia 2019 Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 450, z późn. zm.) do zgłaszania swojej kandydatury na członków komisji konkursowych, powołanych do oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 złożonych w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Burmistrza Krobi zarządzeniem nr 3/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r., zarządzeniem nr 4/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r. oraz zarządzeniem nr 3/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r.

10 stycznia 2019 Informacja o polowaniach zbiorowych na terenie Gminy Krobia

Informacja o polowaniach zbiorowych na terenie Gminy Krobia

W związku z realizacją polecenia Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lesznie w ramach polecenia Ministra Ochrony Środowiska dot. wielkoobszarowych polowań zbiorowych na dziki, oraz wytyczne Inspekcji Weterynaryjnego Głównego Lekarza Weterynarii, kierując się troską o bezpieczeństwo osób i mienia, uprzejmie informujemy, że na terenach dzierżawionych obwodów łowieckich w Gminie Krobia

07 stycznia 2019 Burmistrz Krobi unieważnia otwarte konkursy ofert

Burmistrz Krobi unieważnia otwarte konkursy ofert

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2019 Burmistrza Krobi z dnia 7 stycznia 2019 roku, Burmistrz Krobi unieważnia otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2019 roku, ogłoszone przez Burmistrza Krobi Zarządzeniem Nr 122/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 123/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 124/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.

23 grudnia 2018  Uprzejmie informujemy, że w Wigilię Bożego Narodzenia (24 grudnia br.) Urząd Miejski w Krobi czynny

Uprzejmie informujemy, że w Wigilię Bożego Narodzenia (24 grudnia br.) Urząd Miejski w Krobi czynny

Uprzejmie informujemy, że w Wigilię Bożego Narodzenia (24 grudnia br.) Urząd Miejski w Krobi czynny będzie do godz. 12:00.

14 grudnia 2018 Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 450, z późn. zm.) do zgłaszania swojej kandydatury na członków komisji konkursowych,

13 grudnia 2018 OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ

OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ

Ogłoszenie ws. Naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych

07 grudnia 2018 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na dziennego opiekuna

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na dziennego opiekuna

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na dziennego opiekuna wpłynęła jedna oferta. Po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia komisji oceniającej Burmistrz Krobi postanowił dokonać wyboru oferty Pani Marii Marioli Wojtkowiak. Dzienny opiekun spełnił wymogi określone ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) oraz w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert z dnia 29 października 2018r.

03 grudnia 2018 Zapraszamy na transmisję online II sesji Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na transmisję online II sesji Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na transmisję online II sesji Rady Miejskiej w Krobi 3 grudnia o godz 15.30