Komunikaty

11 września 2020 Czekają nas obostrzenia!

Czekają nas obostrzenia!

W związku ze wzrostem zachorowań spowodowanych koronawirusem SARS CoV-2, z dniem 12 września br. wprowadzona zostanie na terenie powiatu gostyńskiego tzw. "strefa żółta".

04 września 2020 Stypendia za osiągnięcia pozaszkolne

Stypendia za osiągnięcia pozaszkolne

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krobi Nr XVII/123/2008 z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów do dnia 15 września br. można składać wnioski o uzyskanie stypendium za wybitne osiągnięcia pozaszkolne w sporcie, kulturze lub osiągnięcia naukowe dla uczniów szkół funkcjonujących na terenie Gminy Krobia. Wnioskodawcami mogą być : stowarzyszenia, organizacje i instytucje działające na rzecz sportu, kultury, nauki lub dyrektorzy szkół. Szczegółowe zasady udzielania stypendiów określa regulamin, który jest dostępny na stronie internetowej Gminy www.krobia.pl oraz w Urzędzie Miejskim Rynek 1, 63-840 Krobia.

01 września 2020 Zapraszamy do skorzystania ze stanowiska spisowego

Zapraszamy do skorzystania ze stanowiska spisowego

Już za kilka dni na ternie całego kraju rozpocznie się spis rolny, który potrwa do 30 listopada 2020 r. Dane, według stanu na 1 czerwca 2020 r., zbierane będą od użytkownicy gospodarstw rolnych. Do każdego z nich powinna już dotrzeć pisemna informacja dotycząca obowiązku spisania się, wraz z załączonymi do niej danymi do logowania się w aplikacji spisowej. W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 przewidziano metodę samospisu internetowego, metodę spisu telefonicznego poprzez kontakt z infolinią spisową lub w ostateczności osobiste spotkanie z rachmistrzem spisowym. Najbardziej komfortową z metod jest dokonanie spisu przez internet. Dla mieszkańców gminy Krobia objętych spisem, którzy jednak nie dysponują komputerem lub telefonem z dostępem do internetu, Urząd Miejski w Krobi przygotował specjalne stanowisko komputerowe w sali im. Przemysła II na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi, z którego skorzystać można w godzinach pracy krobskiego magistratu. Jeżeli użytkownik gospodarstwa rolnego nie będzie chciał skorzystać z w/w formy spisu, może dokonać tej czynności telefonicznie, dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99. Od 1 października 2020 na terenie gminy prace rozpoczną ponadto rachmistrze spisowi, którzy dokonają spisu u tych rolników, którzy nie skorzystają z żadnej z w/w form samospisu. Więcej informacji o spisie na stronie: https://spisrolny.gov.pl/

31 sierpnia 2020 BUDŻET GMINY KROBIA NA ROK 2021  – zapraszamy do współtworzenia dokumentu!

BUDŻET GMINY KROBIA NA ROK 2021 – zapraszamy do współtworzenia dokumentu!

Trwają już prace nad projektem uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2021. Wzorem lat ubiegłych Mieszkańcy mogą składać wnioski o ujęcie w tym projekcie przedsięwzięć, które z ich perspektywy są istotnymi dla efektywnego funkcjonowania naszej Gminy. Serdecznie zapraszamy do udziału w pracach nad budżetem i do wypełniania formularzy. Propozycje i sugestie mieszkańców zostaną następnie przeanalizowane pod kątem celowości i możliwości ich wykonania. Wniosek powinien być podpisany przez mieszkańca lub grupę mieszkańców z podaniem danych adresowych i kontaktowych. Formularz wniosku można pobrać: a) u Sołtysów, b) na stronie internetowej www.krobia.pl, c) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi (codziennie w godzinach otwarcia Urzędu, tj. poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek - piątek 7:00 – 15:00). Termin składania wniosków upływa 22 września 2020 r. Miejsce i forma złożenia wniosku – Sołtys, Urząd Miejski w Krobi lub pocztą elektroniczną na adres skarbnik@krobia.pl Przypominamy, że również do 30 września 2020 r. składane są wnioski w formie uchwał rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021. Na przedsięwzięcia w 22 wioskach naszej Gminy w budżecie przeznaczono kwotę ok. 528.000,00 zł.

20 sierpnia 2020 Zapraszamy na XXIV  sesję  Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na XXIV sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na XXIV sesję Rady Miejskiej w Krobi w dniu 26 sierpnia 2020 r. o godz. 15.30, która odbędzie się w auli ZSOiZ w Krobi ul. Ogród Ludowy 2.

31 lipca 2020 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego  do produkcji rolnej

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W terminie od 03.08.2020 r. do 31.08.2020 r. w Urzędzie Miejskim w Krobi, pokój nr 2, można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

20 lipca 2020 Informacja od Kół Łowieckich działających na terenie Gminy Krobia nt. przechowywania książek ewidenc

Informacja od Kół Łowieckich działających na terenie Gminy Krobia nt. przechowywania książek ewidenc

Zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 67 z poz. zm.), informujemy o miejscu przechowywaniu i sposobie udostępniania książek ewidencji pobytu na polowaniach indywidualnych Kół Łowieckich działających na terenie Gminy Krobia:

09 lipca 2020 Bezplatne badania na koronawirusa dla mieszkańców powiatu gostyńskiego!

Bezplatne badania na koronawirusa dla mieszkańców powiatu gostyńskiego!

W powiecie gostyńskim rusza bezpłatny punkt badań na obecność koronawirusa. Będzie on czynny w czwartek 9 lipca od godziny 10 do 16 oraz w piątek 10 lipca od 9 do 16. Rejestracja na badania rozpocznie się w środę 8 lipca, o godz. 8:00 i odbywać się będzie wyłącznie drogą telefoniczną pod numerem 61 656 80 75. Badanie będą przeprowadzane przy parkingu na gostyńskim stadionie, ul. Sportowa. Lokalizacja punktu jest związana z nowymi potwierdzonymi przypadkami zakażeń. Była możliwa dzięki decyzji wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka Przygotowaniem gostyńskiego punktu zajmuje się 12 Wielkopolska Brygady Obrony Terytorialnej przy współpracy z powiatem gostyńskim i gminą Gostyń. WAŻNE: By wykonać badania i otrzymać ich wynik, niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego! Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu, Gmina Krobia

06 lipca 2020 Uwaga! Ograniczenia w obsłudze klientów jednostek organizacyjnych Gminy Krobia!

Uwaga! Ograniczenia w obsłudze klientów jednostek organizacyjnych Gminy Krobia!

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie powiatu gostyńskiego, w trosce o dobro mieszkańców, klientów Urzędu Miejskiego w Krobi i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi oraz ich pracowników informujemy, że z dniem 7 lipca 2020 r., do odwołania, ograniczona zostaje bezpośrednia obsługa klientów w siedzibie Urzędu – ul. Rynek 1 i Pl. Kościuszki 3 oraz MGOPS w Krobi. Pracownicy tych jednostek nadal będą do Państwa dyspozycji telefonicznie i mailowo. W sprawach pilnych należy kontaktować się: w poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00, w pozostałe dni od godz. 7.00 do 15.00. Wykaz numerów telefonów pracowników Urzędu Miejskiego w Krobi wraz z numerami telefonów i adresami mailowymi dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krobia http://krobia.biuletyn.net/?bip=1&cid=1051 Z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krobi skontaktować można się następująco: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi - tel. 65 5711 109, e-mail: opskrobia@poczta.onet.pl Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - tel. 65 5711 005, e-mail: zasilki@krobia.pl Świadczenie wychowawcze (500+) - tel. 65 5711 109, 796 000 784, e-mail: rodzina500@krobia.pl Jeżeli załatwienie sprawy w Urzędzie Miejskim w Krobi lub Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi wymaga osobistego stawiennictwa, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. W takich przypadkach ważne jest, by w instytucjach tych pojawiła się wyłącznie osoba, której dana sprawa dotyczy i która nie wykazuje żadnych objawów chorobowych. Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form obsługi klienta, m.in. poprzez EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta) oraz ePUAP (Elektroniczną Skrzynkę Podawczą). Informacja o tym, jak załatwić sprawy w poszczególnych wydziałach i referatach Urzędu Miejskiego w Krobi, znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej - w zakładce „Jak załatwić sprawę”. Wszelką korespondencję pozostawić można również w skrzynkach pocztowych, umieszczonych przy wejściach do budynków UM w Krobi oraz MGOPS w Krobi. Załatwienie spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego ograniczone zostaje tylko i wyłącznie do rejestracji zgonu, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 65 57 11 141 lub 515 248 520. Sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych zostają ograniczone do fizycznego odbioru dowodu osobistego, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 65 57 11 141 lub 504 103 367. Sprawy z zakresu działalności gospodarczej załatwiane będą na bieżąco ale tylko po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 65 57 11 141 Wszystkie zobowiązania finansowe prosimy regulować za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Nr główny rachunku Gminy Krobia: 89 1020 4027 0000 1302 0806 2582. Wpłaty za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych 82 1020 4027 0000 1802 0806 2657. Obraz może zawierać: tekst