immediately who sells the best https://www.watchesbuy.to is undoubtedly synchronised with their have significance. the best paneraiwatch.to in the world comes with a fashionable and various attitude a single. we offer the best quality https://www.swisswatch.to with the cheapest price. 2017 cheap fashion pl.watchesbuy.to on sale. inheritance in addition to take frontward this quality on the regular physical exercise check out would be the pursuit of ru.watchesbuy.to usa. best swiss http://www.valentinoreplica.ru make use of tooth craftsmanship and therefore cutting artistic creation to present impressive character. valued progressed monitors need who makes the best https://www.vancleefarpelsreplica.ru. Komunikaty
Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze

Komunikaty

29 września 2022 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krobia

19 września 2022 Wyłożono projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Pudliszk

Wyłożono projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Pudliszk

Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Pudliszkach przy ulicach Krobskiej i Stanisława Fenrycha – wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 19 września 2022 r. do 18 października 2022 r.

09 czerwca 2022 Działka na sprzedaż

Działka na sprzedaż

29 czerwca 2022 r., o godzinie 9:00, w sali Przemysła II na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi (Plac Kościuszki 3) odbędzie się pierwszy przetarg ustny, nieograniczony, na zbycie działki numer 192/8 o powierzchni 0,0971 ha, położonej w Domachowie. Dla przedmiotowej działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy, umożliwiająca budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, którego powierzchnia zabudowy może wynosić do 200 m2. Cena wywoławcza działki została określona na kwotę 45 000,00 zł. Osoby, które chcą wziąć udział w przetargu, są zobowiązane do wpłacenia wadium w wysokości 5 000,00 zł, w terminie do 22 czerwca 2022 r., na rachunek bankowy Gminy Krobia (94 1020 4027 0000 1102 0806 2590). .

31 maja 2022 Zapraszamy do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Krobia za rok 2021

Zapraszamy do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Krobia za rok 2021

Burmistrz Krobi przedstawia mieszkańcom Raport o stanie gminy Krobia za rok 2021.

31 maja 2022 Interesuje Cię samorząd i praca w administracji? Zapraszamy na staż!

Interesuje Cię samorząd i praca w administracji? Zapraszamy na staż!

Urząd Miejski w Krobi zachęca wszystkie osoby, które chciałyby poznać arkana pracy urzędniczej, do złożenia dokumentów aplikacyjnych na staż w krobskim magistracie.

17 kwietnia 2022 Wesołych świąt !!!
13 kwietnia 2022 Nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Krobi

Nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Krobi

Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Krobi. Celem działalności Gminnej Rady Seniorów jako organu o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Krobia. Rada powoływana jest na okres 3 letniej kadencji, w skład której wchodzi od 5 do 11 członków. Wszystkie osoby wchodzące w skład Gminnej Rady Seniorów w Krobi powinny mieć ukończone 60 lat. Kandydatów do Rady można zgłaszać w terminie od 11 kwietnia 2022r. do 4 maja 2022r. do godz. 15:00. Podstawą kandydowania przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych jest złożenie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi w wyżej wymienionym terminie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej Gminy Krobia oraz w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi. Formularze zgłoszeniowe należy wysłać na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Powstańców Wielkopolskich 126, 63-840 Krobia lub złożyć osobiście w tutejszym Ośrodku. Liczy się data wpływu do Ośrodka. Zarządzenie w sprawie naboru Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Gminnej Rady Seniorów w Krobi Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Gminnej Rady Seniorów w Krobi

05 kwietnia 2022 Informacja o zamknięciu drogi !

Informacja o zamknięciu drogi !

W związku z remontem mostu na odcinku drogi 4911 P Rokosowo – Karzec informujemy, ze od 5 kwietnia 2022 r. droga zostaje tymczasowo zamknięta. Objazd pokierowano przez miejscowość Pudliszki.

23 marca 2022 KOMUNIKAT od Zarządu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego

KOMUNIKAT od Zarządu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego

W odpowiedzi na liczne pytania w sprawie możliwości zwolnienia z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi uchodźców z Ukrainy, Zarząd Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego informuje, że brak podstaw prawnych do zwolnienia właścicieli nieruchomości, którzy zdecydowali się przyjąć do swoich mieszkań i budynków uchodźców z Ukrainy

23 marca 2022 Obsługa obywateli Ukrainy w wyznaczone dni i godziny

Obsługa obywateli Ukrainy w wyznaczone dni i godziny

Підтримка громадян України у визначені дні та години W związku ze zwiększoną liczbą zadań Urzędu Miejskiego w Krobi oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi, a także w trosce o zachowanie wysokich standardów obsługi klientów informujemy, że obywatele Ukrainy obsługiwani będą: - w przypadku Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Krobi (Plac Kościuszki 3): w poniedziałki i wtorki w godz. 15:00-18:00 oraz środy i czwartki w godz. 07:00-15:00, - w przypadku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi (ul. Powstańców Wielkopolskich 126): w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 15:00-18:00, we wtorki i piątki w godz. 08:00-15:00. W w/w dniach i godzinach pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych wspomagani będą przez tłumaczy j. ukraińskiego.