Aktualności z NGO 02 marca 2024

Niemal 350 tys. złotych dla NGO

Zakończyła się coroczna procedura rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych w Gminie Krobia.

Ogłoszone zostały cztery konkursy, dotyczące realizacji zadań publicznych w 2024 roku. Były to konkursy ogłoszone pod koniec listopada ub. r. z zakresu:

1) kultury fizycznej,

2) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz polityki społecznej,

3) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

4) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Objęto nimi łącznie 17 rodzajów zadań. Pula środków finansowych do rozdysponowania w ramach tych konkursów wynosiła 352.800,00 zł. Złożonych zostało 17 ofert, choć nie na wszystkie objęte konkursami zadania, na podstawie których w ostateczności dotacje na łączną kwotę 347.800,00 zł przyznano 16 rożnym oferentom.

Poniżej znajduje się pełna lista zleconych i dotowanych w 2024 roku przez Gminę Krobia zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert, ich realizatorów oraz przyznane kwoty dotacji.

 

KULTURA FIZYCZNA

 

1.    58 tys. zł. na realizację zadania: „Krobianka 2024 – senior” (Ludowy Zespół Sportowy Pinsel-Peter Krobianka Krobia z siedzibą w Krobi)

2.    33 tys. 400  zł na realizację zadania: „ZJEDNOCZENI 2024 - SENIOR” (Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczeni” Pudliszki z siedzibą w Pudliszkach)

3.    38 tys. 400  zł na realizację zadania: „PIŁKA NOŻNA NASZĄ PASJĄ” (Ludowy Zespół Sportowy „Sokół” Chwałkowo z siedzibą w Chwałkowie)

4.    110 tys. zł na realizację zadania: „Gramy Razem dla Gminy Krobia” (Stowarzyszenie Gminna Akademia Sportu Krobia z siedzibą w Pudliszkach)

5.    4 tys. zł na realizację zadania: „Rajdy rowerowe” (Stowarzyszenie Turystyczno-Krajoznawcze „Na Szlaku” z siedzibą w Krobi)

6.    10 tys. zł na realizację zadania: „Tradycyjny Półmaraton Biskupiański w Starej Krobi” (Uczniowski Klub Sportowy „Biskupianka” Stara Krobia z siedzibą w Starej Krobi)

7.    11 tys. zł na realizację zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Krobia poprzez uprawianie sportów siłowych, w szczególności trójboju siłowego” (Stowarzyszenie SPORTATUT z siedzibą w Krobi)

8.    3 tys. zł na realizację zadania: „Graj dalej z nami - siatkarzami” (Stowarzyszenie zvINNI RAZEM z siedzibą w Gostyniu)

9.    6 tys. zł na realizację zadania: „Tenis ziemny w Gminie Krobia” (Stowarzyszenie Gminna Akademia Sportu Krobia z siedzibą w Pudliszkach)

 

DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH ORAZ KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ POLITYKA SPOŁECZNA

 

1.    5 tys. zł na realizację zadania: „Integracja mieszkańców oraz organizacji społecznych Gminy Krobia” (Stowarzyszenie Ja-Ty-My z siedzibą w Chumiętkach)

2.    10 tys. zł na realizację zadania: „Wsparcie rozwoju i aktywizacja środowiska lokalnego poprzez realizację programów grantowych” (Stowarzyszenie Dziecko z siedzibą w Gostyniu)

3.    20 tys. zł na realizację zadania: „Pomoc żywnościowa dla rodzin z terenu gminy Krobia” (Fundacja „Sąsiedzi Sąsiadom” z siedzibą Krobi)

4.    8 tys. zł na realizację zadania: „Noce i dnie w muzeum” (Fundacja Ziemi Krobskiej im. prof. Rajmunda Teofila Hałasa z siedzibą w Krobi)

5.    13 tys. zł na realizację zadania: „UTW uczy – tworzy - wspiera” (Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krobi z siedzibą w Krobi)

6.    4 tys. zł na realizację zadania: „Nasz Dom – Nasza Ojczyzna” (Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska z siedzibą w Poznaniu – realizator zadania – jednostka terenowa: Hufiec Leszno z siedzibą w Lesznie)

7.    6 tys. zł na realizację zadania: „Bangarang 5 Festiwal” (Stowarzyszenie „Dżentelmeni Metalu” z siedzibą w Potarzycy)

 

 

NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

8 tys. zł na realizację zadania: „Labmaluch w Małym Koperniku 2024” (Stowarzyszenie Mercury z siedzibą w Krobi)

 

 

EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

 

Nie przyznano dotacji w ramach ww. konkursu.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz