Aktualności z NGO 08 grudnia 2023

Zostań członkiem Komisji Konkursowej

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowych, powoływanych do oceny ofert realizacji zadań publicznych składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację w 2024 roku w gminie Krobia zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego.

Termin składania kandydatur na członka Komisji mija 15 grudnia 2023 roku.

Formularz zgłoszeniowy stanowi Załącznik do ogłoszenia o naborze.

 

Szczegóły w BIP w zakładce „Ogłoszenia”.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz