GUS 02 listopada 2021

Badanie kontrolne

Badanie kontrolne

Główny Urząd Statystyczny informuje, że od 12 do 24 listopada br. prowadził będzie badanie kontrolne w zakończonym we wrześniu br. Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Badanie ma na celu oszacowanie błędu pokrycia i jest podstawowym sposobem oceny danych uzyskanych w ramach w/w Spisu. Badanie realizowane będzie na próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane. Ankieterzy statystyczni będą kontaktować się telefonicznie (wyłącznie z numeru +22 828 88 88) z osobą pełnoletnią, która w Spisie była pierwszym respondentem (spisywaną osobą) z danego mieszkania. W trakcie wywiadu zadawane będą pytania dotyczące m.in. miejsca zamieszkania w dniu 31.03.2021 r., poziomu wykształcenia, własności mieszkania, sposobu realizacji spisu. Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Każdy uczestnik będzie mógł zweryfikować tożsamość ankietera – samodzielnie poprzez stronę internetowej www.spis.gov.pl lub na infolinii (+22 279 99 99, koszt połączenia zgodny z posiadaną taryfą operatora).

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz