Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Oświata 30 września 2019

Finansowy bonus za wyniki w nauce

Finansowy bonus za wyniki w nauce

Rekordowa liczba 127 uczniów z terenu gminy Krobi otrzymała stypendia Rady Miejskiej w Krobi za wyniki w nauce za II semestr w roku szkolnym 2018/2019. Uroczystość wręczenia stypendiów, których pula wyniosła 31 750,00 zł, odbyła się 26 września podczas sesji Rady Miejskiej w Krobi, a wśród wyróżnionych znaleźli się obecni uczniowie szkół podstawowych w Krobi, Pudliszkach i Starej Krobi, a także tegoroczni absolwenci tych placówek. Warto podkreśli, że stypendia krobskiego organu uchwałodawczego, których inicjatorem jest były radny i wicedyrektor ZSOiZ w Krobi Krzysztof Perdon, wręczone zostały już po raz 20-ty. Przypomnijmy również, że przyznawane są one uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Krobi, którzy w klasyfikacji semestralnej bądź końcoworocznej uzyskali ocenę wzorową z zachowania oraz średnią ocen co najmniej 5,3 ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów nauczania. Stypendia wręczyli uczniom Burmistrz Krobi Łukasz Kubiak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda oraz członek Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Krobi Sławomir Gembiak, którzy nie szczędzili wyróżnionym gratulacji, życząc im jednocześnie kolejnych sukcesów na dalszej ścieżce edukacji.

Stypendia Rady Miejskiej w Krobi otrzymali:

- uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej w Krobi: Karol Smektała, Weronika Glinkowska, Mateusz Goćwiński, Julia Janowicz, Maksymilian Kasprzak, Mateusz Kubiak, Zofia Niewmierzycka, Oskar Olejniczak, Marcel Ostaszewski, Anna Smektała, Emilia Nowak, Wiktoria Ratajczak, Maria Rejek, Izabela Toporowicz, Jędrzej Zajdel, Magdalena Biernat, Nikola Andrzejewska, Amelia Balcerek, Bruno Celka, Mateusz Lisiecki, Zofia Rejek, Agata Urbaniak, Krystian Karbowy, Oskar Kasztelan, Wiktoria Kokocińska, Julia Pazoła, Weronika Przybył, Mikołaj Zaremba, Lena Kordek, Oliwia Poślednik, Martyna Jurkowska, Wiktoria Kasprzak, Aleksandra Piechocka, Mieszko Wojciechowski, Olga Żołędziowska, Zuzanna Chuda, Jakub Frąckowiak, Hubert Kapała, Antonina Olejnik, Stanisław Rozmiarek, Zofia Selwod, Kalina Spychała, Martyna Talarczak, Marta Siemowska, Zuzanna Śląska, Kacper Huchrak, Karol Humerski, Kornelia Kaczmarek, Wojciech Kempiak, Łukasz Łysakowski, Anna Pazoła, Klaudia Łuczak, Aleksander Wajs, Kacper Ratajczak, Zofia Wałkiewicz, Jagoda Boguszyńska, Patryk Pierzchlewicz, Nadia Polowczyk, Martyna Wojciechowska, Amelia Chuda, Sara Kreczmer, Weronika Majewska, Mikołaj Smektała, Daria Stochaj, Wiktoria Wencel, Ziemowit Żołędziowski, Alicja Kowalska, Łucja Ofierzyńska, Agata Wenderska,

- uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej w Starej Krobi: Franciszek Błaszyk, Amelia Jesiak, Karolina Bogusz, Wiktoria Jańczak, Natalia Obroślak, Szczepan Włodarcza, Natalia Budzyń, Amelia Jędryczka, Patrycja Lutyńska, Weronika Bąk, Michał Kurpisz, Krystian Pakosz, Agata Prętkowska, Oliwia Worwa, Michalina Kordus, Nel Andrzejewska, Paulina Andrzejewska, Oliwia Bąk, Michalina Jesiak, Julia Paszkowiak, Anna Sikora, Julia Łysikowska,

  • uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej w Pudliszkach: Łukasz Bartkowiak, Natalia Biernaczyk, Kamil Grządziel, Marcin Konarski, Nina Matuszewska, Franciszek Mendyka, Patryk Skrzypczak, Oliwia Biernaczyk, Wojciech Łasicki, Sara Radoła, Oliwia Szpruta, Antoni Karolak-Mirdha, Kacper Klimpel, Julia Moryson, Mikołaj Harendarz, Daria Kubiak, Inga Olejnik, Eliza Perdon, Antoni Serwatka, Adam Skopiński, Amelia Zgórska, Nina Witt, Mateusz Zaremba, Dawid Kaźmierczak, Julia Wolna, Julia Woźniakowska, Janusz Pietrzak, Maria Adamczak, Anna Hądzlik, Maria Walczak, Zofia Ratajczak, Serafina W/Rufael, Lena Skrzypalik, Wiktoria Wojtecka, Przemysław Hądzlik, Kacper Zaremba.

Galeria_facebook