Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Projekty 28 października 2017

Informacja na temat projektu 2.1.1 "Rozwój elektronicznych usług publicznych wspierających komunikac

Informacja na temat projektu 2.1.1

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Osi priorytetowej 2 „Społeczeństwo informacyjne” Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”  Projekt realizowany jest od 1 września 2017r. do 29 czerwca 2018r.Lider Projektu: Gmina Tarnowo Podgórne