Projekty unijne 28 października 2017

Informacja na temat projektu 2.1.1 "Rozwój elektronicznych usług publicznych wspierających komunikac

Informacja na temat projektu 2.1.1

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Osi priorytetowej 2 „Społeczeństwo informacyjne” Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”  Projekt realizowany jest od 1 września 2017r. do 29 czerwca 2018r.Lider Projektu: Gmina Tarnowo Podgórne