Aktualności z NGO 25 stycznia 2023

Kolejne dotacje przyznane

W ramach kolejnych rozstrzygnięć ogłoszonych na początku grudnia 2022 roku otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2023 roku przez organizacje pozarządowe, Zarządzeniem nr 12/2023 Burmistrza Krobi z dnia 23 stycznia 2023 roku oraz Zarządzeniem nr 13/2023 Burmistrza Krobi z dnia 25 stycznia 2023 roku dokonano wyboru i przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach dwóch objętych konkursami zadań:

z zakresu kultury fizycznej w ramach zadania: „Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportów siłowych” – wybrano ofertę realizacji zadania pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Krobia poprzez uprawianie sportów siłowych, w szczególności trójboju siłowego” przedłożoną przez Stowarzyszenie Sportatut z siedzibą w Krobi (udzielona kwota dotacji: 10.000,00 zł),
z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w ramach zadania: „Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” – wybrano ofertę realizacji zadania pt. „Zajęcia naukowo-techniczne w Małym Koperniku 2023” przedłożoną przez Stowarzyszenie Mercury z siedzibą w Krobi (udzielona kwota dotacji: 7.000,00 zł).
 

Szczegóły w BIP w Zarządzeniu nr 12/2023 Burmistrza Krobi z dnia 23 stycznia 2023 roku oraz Zarządzeniu nr 13/2023 Burmistrza Krobi z dnia 25 stycznia 2023 roku

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz