Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Mały Kopernik 26 lipca 2021

Maszyny Proste

Maszyny Proste

Gmina Krobia w związku z realizacją projektu pn.: „Nauka poprzez doświadczenie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi zaprasza nauczycieli z wszystkich szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Krobia do udziału w szkoleniu z doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie realizacji nauczania przy wykorzystaniu metody eksperymentu dzięki wykorzystaniu zaplecza Lokalnego Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi. Szkolenie odbywać się będzie w ramach realizowanego semestru  MASZYNY PROSTE. Zaplanowane szkolenia łączyć będą w sobie wykłady połączone z przykładowymi zajęciami praktycznymi w oparciu o doświadczenia i eksperymenty.

 

Termin rekrutacji 4 – 15 listopada 2021r.

Dokumentacja rekrutacyjna poniżej.

 

Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki Edukacji i Innowacji w Krobi” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja , Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywaniu dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, 8.1.2 kształcenie ogólne – projekty konkursowe.

Więcej w BIP

 

 Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2021-11-02 15:10:42