Folklor 19 kwietnia 2018

Nagroda im. Oskara Kolberga dla Joanny Prętkowskiej

Nagroda im. Oskara Kolberga dla Joanny Prętkowskiej

Joanna Prętkowska - zasłużona regionalistka, animatorka kultury biskupiańskiej i wieloletnia kierowniczka Biskupiańskiego Zespołu Folklorystycznego z Domachowa i Okolic, uhonorowana została Nagrodą im. Oskara Kolberga. Wyróżnienie przyznane zostało przez komisję, powołaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jest najwyższym odznaczeniem w dziedzinie kultury ludowej w Polsce. Dodajmy, że dotychczas wyróżnieniem tym uhonorowano Biskupiański Zespół Folklorystyczny z Domachowa i Okolic oraz sześciu członków zespołu indywidualnie (Jana z Domachowa Bzdęgę, Stanisławę Puślednik, Marię Kabałę, Józefę Sławińską, Marię Majchrzak oraz Stanisława Kubiaka), a także kapelę dudziarską Stanisława Skrzypalika i Józefa Kabały.

Joanna Prętkowska urodziła się i wychowała w Domachowie, gdzie od najmłodszych lat poznawała i kultywowała biskupiańskie zwyczaje. W 1972 roku, jako przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Domachowie, odpowiadała za organizację obchodów dnia kobiet. Z tej okazji przygotowany został występ mieszkańców, prezentujący biskupiańskie tańce i przyśpiewki. Efektem tegoż występu było zawiązanie Biskupiańskiego Zespołu Folklorystycznego z Domachowa i Okolic. Joanna Prętkowska, wraz z matką Zofią Nowak oraz Janem z Domachowa Bzdęgą, została jego współzałożycielką oraz pierwszą kierowniczką. Funkcję swoją pełniła przez 27 lat. Pod jej kierownictwem zespół stał się najważniejszym depozytariuszem i popularyzatorem tradycji kulturowych Biskupizny, goszcząc z występami na imprezach lokalnych, ogólnopolskich, a także międzynarodowych festiwalach m.in. w Czechosłowacji, w Niemczech i na Węgrzech. Pod jej kierownictwem zespół brał ponadto udział w realizacji kilku filmów, audycji radiowych oraz nagrał pocztówki dźwiękowe dokumentujące tradycje muzyczne Biskupizny. W 1990 roku zespół, kierowany przez Joannę Prętkowską, uhonorowany został Nagrodą im. Oskara Kolberga. Z wiedzy pani Joanny korzystało wielu etnografów i studentów badających Biskupiznę, a także uczniów miejscowych szkół, chcących zgłębić tajniki biskupiańskich zwyczajów i gwary. Za swoją wieloletnią pracę na rzecz rodzimego folkloru Joanna Prętkowska została odznaczona tytułami „Zasłużony dla Gminy Krobia” oraz „Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego”.Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2018-04-19 14:38:55