Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Aktualności z NGO 07 marca 2022

Przyznano kolejną dotację organizacji pozarządowej

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszony w styczniu br. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2022 roku w zakresie kultury fizycznej, tym razem w zakresie drugiego ujętego ww. konkursem zadania. W ten sposób wyłonieni zostali zleceniobiorcy realizacji zadań publicznych wszystkich już zadań objętych danym konkursem.

W ramach zadania pod nazwą „Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna kobiet w Gminie Krobia, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN” wybrano ofertę złożoną przez Fundację na rzecz rozwoju młodych talentów Ka4 resPect z siedzibą w Kołaczkowicach (oddział w Krobi), której na wsparcie zadania pt. „Upowszechnianie rozgrywek kobiecej piłki nożnej w Gminie KROBIA” przyznano dotację w wysokości 25.000,00 zł.

Szczegóły w BIP w Zarządzeniu nr 43/2022 Burmistrza Krobi z dnia 3 marca 2022 roku.