Aktualności z NGO 07 kwietnia 2019

Przyznano kolejne dotacje organizacjom pozarządowym

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszony Zarządzeniem nr 16/2019 Burmistrza Krobi z dnia 11 lutego 2019 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2019 roku w zakresie pomocy społecznej. Na powyższe zadanie wpłynęła jedna oferta, która po uzyskaniu pozytywnej oceny dokonanej przez Komisję Konkursową, decyzją Burmistrza Krobi uzyskała dofinansowanie na wsparcie realizacji zadania publicznego w kwocie 4.000,00 zł. Więcej w BIPOpublikował: Barbara Gryczka kontakt: pelnomocnik@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-04-09 23:46:06