Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Projekty 08 listopada 2017

Rekrutacja nauczycieli na szkolenia w związku z realizacją projektu pn.: „Przygody z nauką...

Rekrutacja nauczycieli na szkolenia w związku z realizacją projektu pn.: „Przygody z nauką- kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.

Więcej informacji w BIP Gminy Krobia

Informacja o rekrutacji w Szkole Podstawowej w Krobi

Informacja o rekrutacji w Szkole Podstawowej w Starej Krobi

Informacja o rekrutacji w Szkole Podstawowej w Pudliszkach

Informacja o rekrutacji w Szkole Podstawowej w Nieparcie