Rolnictwo 19 lipca 2021

Uwaga hodowcy drobiu!

Uwaga hodowcy drobiu!

W związku z utrzymującym się zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI),
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu przypomina o zasadach bioasekracji drobiu, którymi są:
• utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami;
• przechowywanie słomy pod przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z ptactwem dzikim, a przed wprowadzeniem do obiektu odkażenie środkami dezynfekcyjnymi dopuszczonymi do stosowania w obecności ptaków;
• rezygnacja z pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których mają dostęp ptaki dzikie;
• zaprzestanie wywożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;
• uniemożliwienie dostępu drobiu do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki;
• przechowywanie i odpowiednie zabezpieczenie pasz tak, aby nie miały do niej dostępu dzikie ptaki, w tym ptaki wróblowe;
• wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
• zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki;
• przestrzeganie zasad higieny tj. mycie i odkażanie rąk oraz stosowanie odzieży ochronnej i obuwia ochronnego przy wchodzeniu do budynków inwentarskich;
• czyszczenie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu używanego do obsługi zwierząt.
Szczegółowe informacje na temat aktualnej sytuacji w zakresie HPAI dostępne są na stronach Głównego Inspektoratu Weterynarii, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii:
https://www.wetgiw.gov.pl/.../Zasady-ochrony.../idn:1705
http://piwgostyn.pl/hpai_grypa_ptakow.htmlOpublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2021-07-19 11:24:58
Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz