OSP 05 marca 2019

Wiedzą jak zapobiegać pożarom

Wiedzą jak zapobiegać pożarom

30 uczniów z terenu gminy Krobia wzięło udział w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom", które 3 marca odbyły się w Szkole Podstawowej w Krobi. Konkurs, którego organizatorami byli: Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Krobi oraz Gmina Krobia, rozegrany został według ogólnopolskiego regulaminu, w trzech kategoriach wiekowych i w dwóch etapach. W pierwszym, każdy z jego uczestników rozwiązać musiał pisemny test złożony z 30 pytań, których skala trudności dostosowana została do wieku i potencjalnej wiedzy uczniów. Do drugiego etapu-ustnego awansowało z kolei po pięciu zawodników z każdej grupy wiekowej, którzy uzyskali największą liczbę punktów w teście. W części ustnej uczniowie odpowiedzieć musieli na trzy pytania, w tym jedno dotyczące wyeksponowanego sprzętu ochrony przeciwpożarowej. Ostatecznie w najmłodszej grupie wiekowej - uczniów klas I-VI szkoły podstawowej, zwyciężyła Renata Chuda z Krobi, za którą uplasowali się odpowiednio: Anastazja Ofierzyńska z Potarzycy i Klaudiusz Ciesielski z Bukownicy. Spośród uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz III klas gimnazjum najlepszy wynik uzyskał Waldemar Dziedzic z Krobi. II miejsce zajęła Oliwia Karolczak z Bukownicy, a III Łucja Ofierzyńska z Potarzycy. W najstarszej grupie wiekowej - uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych najwyżej sklasyfikowany został Eryk Szymkowiak z Niepartu, zaś kolejne dwa miejsca zajęli Aurelia Dopierała z Pudliszek i Przemysław Stankowski z Krobi. W ramach turnieju wyłoniono również najlepsze jego uczestnika. Został nim Eryk Szymkowiak z Niepartu, który na 36 możliwych do zdobycia punktów (łącznie w etapie pisemnym i ustnym), zgromadził ich na swoim koncie 32. Konkurs miał na celu nie tylko sprawdzenie wiedzy uczniów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym historii pożarnictwa, przepisów ppoż., ekologii czy ratownictwa medycznego, ale również integrację młodzieży oraz kształtowanie w niej umiejętności w zakresie ochrony ludności.

Galeria_facebook