Projekty 22 października 2019

Wielka energetyka zaczyna się w Małym Koperniku

Wielka energetyka zaczyna się w Małym Koperniku

7 października br. w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki i Edukacji i Innowacji w Krobi rozpoczęły się zajęcia dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Krobia, prowadzone metodą doświadczeń i eksperymentów w ramach projektu „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki Edukacji i Innowacji w Krobi”. Przez najbliższe kilka miesięcy, od poniedziałku do piątku, pomiędzy godz. 08:00, a 15:10, pełni pasji animatorzy prowadzić będą zajęcia dla uczniów szkół podstawowych w Starej Krobi, Nieparcie, Pudliszkach i Krobi, zrekrutowanych w ramach projektu. W pierwszym semestrze zajęć ich tematyka dotyczyć będzie energii odnawialnej, a animatorzy, w dwóch budynkach Małego Kopernika, wspólnie z uczniami poszukiwać będą odpowiedzi na nurtujące ich pytania oraz przeprowadzać proste doświadczenia. Tematyka zajęć będzie dość szeroka i obejmie m.in. zagadnienia dotyczące źródeł energii oraz ich podziału na odnawialne i nieodnawialne. Uczniowie poznają również wady i zalety różnych źródeł energii, zagrożenia wynikające ze stosowania nieodnawialnych źródeł, a także maszyn służących do wytwarzania energii odnawialnej, w tym wiatraki i baterie słoneczne. Dowiedzą się także jak działa elektrownia wodna oraz jak zbudować silnik i przekazywać energię. By jeszcze lepiej zrozumieć tematykę i istotę zajęć, ich uczestnicy organizować będą ponadto zawody z wirem wodnym, zgłębiać tajniki samozapłonu i gromadzenia energii, a także produkować prąd z owoców. Jak wspomniano już powyżej, zajęcia realizowane są w ramach projektu „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki Edukacji i Innowacji w Krobi”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywaniu dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, 8.1.2 kształcenie ogólne – projekty konkursowe.

Galeria_Facebook

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz