Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Oświata 23 maja 2022

Burmistrz Krobi ogłasza konkurs na trzy stanowiska dyrektorzy jednostek ogranizacyjnych w Gminie Kro

Burmistrz Krobi ogłasza konkurs na następujące stanowiska: dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. Józefa Zwierzyckiego w Krobi, z siedzibą szkoły: ul. Prof. Józefa Zwierzyckiego 1, 63-840 Krobia, dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi, z siedzibą szkoły: Stara Krobia 71, 63-840 Krobia, dyrektora Przedszkola Samorządowego w Pudliszkach, z siedzibą przedszkola: ul. Fabryczna 54, 63-842 Pudliszki dla których organem prowadzącym jest Gmina Krobia, na pięć lat szkolnych do 31 sierpnia 2027 r.

Treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. Józefa Zwierzyckiego, znajduje się w załączniku nr 1do Zarządzenia nr 87/2022 Burmistrza Krobi z dnia 19.05.2022 r.

Treść ogłoszenia na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi, znajduje się w załączniku nr 1do Zarządzenia nr 88/2022 Burmistrza Krobi z dnia 19.05.2022 r.

Treść ogłoszenia na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Pudliszkach, znajduje się w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 89/2022 Burmistrza Krobi z dnia 19.05.2022r.

Oferty należy składać do dnia 8 czerwca 2022 r.  do godz. 1500 - decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Krobi. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej.