Projekty 21 grudnia 2020

„Ekonomia społeczna bez granic” – zakończenie międzynarodowego projektu

„Ekonomia społeczna bez granic” – zakończenie międzynarodowego projektu

Gmina Krobia wraz z Fundacją Pomocy Wzajemnej „Barka” z Poznania (liderem projektu), partnerską gminą Révfülöp z Węgier, Armią Zbawienia z Republiki Czeskiej oraz organizacjami pozarządowymi z Macedonii Północnej zakończyła międzynarodowy projekt pt. „Ekonomia społeczna bez granic”, którego realizacja możliwa była dzięki pozyskaniu dofinansowania z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Celem projektu była m.in. wymiana wśród partnerów stosowanych przez nich praktyk i doświadczeń zdobytych w ramach prowadzonych działań z zakresu przedsiębiorczości społecznej.

 

            Jako motywację i inspirację dla lokalnych, krajowych i międzynarodowych instytucji, organizacji pozarządowych, firm i osób, które chcą uzyskać pozytywny wpływ na rozwój społeczeństwa poprzez działalność w ramach ekonomii społecznej w różnych częściach Europy, stworzono publikację pt. „Wzmacnianie lokalnych społeczności”. Stanowi ona podsumowanie doświadczeń i stosowanych praktyk z zakresu ekonomii społecznej w krajach partnerujących, poznanych w ramach odbytych wizyt studyjnych przy realizacji projektu. Z jej pomocą pragniemy podzielić się zdobytą wiedzą, inspirującą w zakresie poszukiwania sposobów ożywienia lokalnej gospodarki i rozwoju społeczeństw poprzez działania na rzecz przedsiębiorczości społecznej.

 

            Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z publikacją. Jest ona dostępna w języku angielskim w zakładce „Mieszkaniec” – „Projekty” – „FUNDUSZE WYSZEHRADZKIE – EKONOMIA SPOŁECZNA BEZ GRANIC”.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz