Komunikaty 29 listopada 2021

Granty PPGR – prośba o uzupełnienie dokumentacji

Dotyczy Mieszkańców, którzy dotychczas nie złożyli dokumentów potwierdzających zatrudnienie przodka w PPGR

W związku ze złożonym wnioskiem w ramach konkursu „Granty PPGR – wsparcie dzieci  i wnuków byłych pracowników PPGR w rozwoju cyfrowym” i obowiązkiem weryfikacji poprawności danych złożonych w oświadczeniach umożliwiających przeprowadzenie oceny formalno-merytorycznej, Gmina Krobia zwraca się z prośbą do Mieszkańców o uzupełnienie dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie przodka w PPGR (np. kserokopia świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenia z ZUS, zaświadczenia z KOWR lub innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w PPRG). Jeżeli przodek pracujący w PPGR żyje, proszę także wraz z dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie dostarczyć jego zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Druk zgody na przetwarzanie danych osobowych przodka pracującego  w PPGR zamieszczony jest na stronie internetowej gminy Krobia w aktualnościach (poniżej).

 

Jednocześnie przypominamy, że do grantu mogą przystąpić osoby, które nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Krobi, Plac Kościuszki 3, 63-840 Krobia - Referat Projektów i Edukacji, do dnia 10.12.2021 r. do godz. 15.00.   

W przypadku pytań proszę o kontakt pod nr telefonu: 65 5712645.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz