Aktualności 22 czerwca 2018

Od lipca „Dobry Start”

Od lipca „Dobry Start”

Już z początkiem lipca złożyć będzie można wniosek o wsparcie dla uczniów, w wysokości 300 zł, w ramach rządowego Programu „Dobry Start”, który zakłada jednorazowe świadczenie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te, przebywające w pieczy zastępczej, a rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód. Świadczenie przysługuje raz w roku, na każde dziecko rozpoczynające rok szkolny, do ukończenia przez nie 20. roku życia, za wyjątkiem dzieci z niepełnosprawnością, uczących się w szkole, którym przysługuje ono do 24 lat. Aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi. Podobnie jak w przypadku świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”, wnioski będzie można składać już od 1 lipca - online przez stronę Ministerstwa Rodziny (empatia.mrpips.gov.pl) oraz przez bankowość elektroniczną. Wnioski w formie tradycyjnej – papierowej, przyjmowane będą natomiast od 1 sierpnia. Warto zaznaczyć, że ostateczny termin złożenia wniosku, niezależnie od formy, upływa z dniem 30 listopada. W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, gminy będą miały natomiast maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2018-06-25 13:29:11