Oferta pracy 1 lutego 2021

Ogłaszamy otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w NARODOWYM POWSZECHNYM

Ogłaszamy otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w NARODOWYM POWSZECHNYM

Burmistrz Krobi – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w roku 2021.

 

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 9 lutego 2021r. w formie pisemnej osobiście w Biurze Obsługi Klienta w Krobi lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Krobi, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia z dopiskiem: „Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań 2021– oferta na rachmistrza spisowego” . Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może dokonać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: krobia@krobia.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:

a)      w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,

b)      w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną
w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),

c)      w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),

d)     w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.

 

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.)

Dodatkowych informacji udziela p. Aniela Hajduk -koordynator gminny, (65) 57-11-141

Więcej w BIP Gminy Krobia

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz