Aktualności 28 lutego 2022

Pomoc dla Ukrainy

Pomoc dla Ukrainy

W związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, a także propozycjami kierowanymi przez mieszkańców gminy Krobia, dotyczącymi pomocy mieszkańcom terenów objętych działaniami wojennymi, burmistrz Krobi zwołał na najbliższy poniedziałek posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Przedmiotem dyskusji będzie m.in. kwestia zakresu i charakteru pomocy, która udzielona może zostać przez samorząd i jego mieszkańców obywatelom Ukrainy, w tym osobom rozważającym czasowy pobyt na terenie gminy Krobia. Należy podkreślić, że jakakolwiek pomoc winna zostać skoordynowana i przede wszystkim odpowiadać konkretnym potrzebom, które na chwilę obecną nie zostały jeszcze sprecyzowane. Stąd też przedstawiciele Gminy Krobia pozostają w kontakcie z wojewodą wielkopolskim, który jako przedstawiciel administracji rządowej w dużej mierze koordynuje działania dotyczące bezpieczeństwa i pomocy cudzoziemcom. W przypadku skonkretyzowania potrzeb dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy, gminny samorząd nie wyklucza również działań realizowanych przy współpracy z innymi instytucjami publicznymi, organizacjami charytatywnymi, zakładami pracy czy osobami prywatnymi. O ewentualnych działaniach w powyższym zakresie będziemy informować Państwa na bieżąco.Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2022-02-28 10:19:59
Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz